Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt R

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt R

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:26 am

  • Ranje kabann ou anvan soley kouche.[/*:m]
  • Ranje kabann ou avan dòmi nan je w.[/*:m]
  • Rat konnen sa li fè lannuit, li pa soti lajounen.[/*:m]
  • Rat manje kann, zandolit mouri inosan.[/*:m]
  • Ravèt pa janm gen rezon devan poul.[/*:m]
  • Rayi chen men di dan l blan.[/*:m]

Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Jul 11, 2005 9:34 am

On lòt ankò: rat pa janm fè pitit li san ke.</B>

se yon langaj pou di tel père tel fils ou telle mère telle fille.

gelin

Widy_

Post by Widy_ » Mon Jul 11, 2005 4:11 pm

Pa si kote nou, gen 2 pwovèb zòt ki a peprè menm biten se sela :

Ranje kabann ou avan dòmi nan je w.

Pa kote nou nap di :

Jan ou ranje kabann ou se jan'w ka dòmi.

Mwen pasav si yo gen vrèman menm siyifikasyoun an, men sa-m ka wè se kè ni a pe prè se menm mo-a adan yo de sètadi:

KABANN, AVAN W DÒMI.

Lòt pwovèb yo, oun jan pli dread se tala :

Rayi chen men di dan l blan.

Nou ka di-y tou, men gen youn dòt vèsyoun kè mwen ja ba zòt dayè, ki se oun vèsyoun jenn ti nèg pli malelive, se tala :

Rayi chen men di tèt a kal a-y wòz.

Fò pa nou pran-y fòseman kon oun biten malelive, piskè se oun manb kon tout manb men se jan yo pe di-y ou entonasyoun yo pe ba-y, ki pe ba-y oun vèsyoun "vye jan dè biten".

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Jul 12, 2005 5:56 am

- Ranje kabann ou avan dòmi nan je w.

- Jan ou ranje kabann ou se jan'w ka dòmi.

Widy, mwen pa kwè 2 pwovèb sa yo gen egzakteman menm sans lan, byen ke yo rapwoche. Premye a vle di fòk ou pare pou yon sitiyasyon anvan li rive sou ou. Imaj la klè: Si ou tann dòmi nan je w, li twò ta pou w ranje kabann. Menm jan tou, li bon si ou konnen davans ki sa ou pral manje, e ou fè le nesesè pou prepare manje a ak tab ou pral manje sou li an, anvan grangou bare ou.

Paske si ou kite dòmi bare ou, ou kab dòmi nenpòt ki kote. Si ou kite grangou bare ou, ou kab manje nenpòt ki salopri.

Dezyèm pwovèb la di nou ke menm si nou prepare davans pou sitiyasyon an, kalite preparasyon nou fè a gen enpòtans li tou. Pa egzanp si ou ranje kabann ou vay ke vay, ou pap kab fè bèl lanmou sou li. :-)

Kidonk: 1) tout aktivite mande preparasyon; 2) ou merite pran swen nan preparasyon an tou, pou aktivite a non sèlman posib men pou li vin pi bèl tou.

Si se pa sa, ou kwekwe.

Widy_

Post by Widy_ » Tue Jul 12, 2005 6:35 am

Editè,

Esplikasyoun an ou bay la, mwen touve kan menm kè de pwovèb yo vle di o foun, menm biten.

Si nou analize esplikasyoun ou, ou ka di :

"Si ou tann dòmi nan je w, li twò ta pou w ranje kabann."

Li vle di menm biten piskè si moun la pa ranje kabann ay i ke fòseman mal dòmi ki fè kè jan li ranje-y, se jan li ke dòmi.

Kon ou di ankò, si oun moun pa fè manje ay a lavans, two ta ke oblije mare-y e lè, lè a manje ke rive, gen chans ou malè kè moun la grangou.

Men, si menm moun la pran tan ay, li fè biten ay avan li ay an lari, lò li rètoune lakay li, li pral touve oun bon ti kabann byen cho, èvè oun bon ti manje ki ka atann li.

Pou fè oun konparezoun èvè sa ki ka fèt kounyela, plen moun pa kote nou, vini fenyan, e yo paka fè manje ankò lakay yo.

Fanm kon Nonm, yo pasav fè oun kalalou, kuit oun zyanm, fè oun griyo.....E yo pisime manje tout zafè a manje prese la kè nou ka wè la, ki ka esplike tout zafè a moun malad la, kansè ou moun kika yenki divini gwo pase oun kachalo.

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Tue Jul 12, 2005 11:23 am

Rayi chen men di dan l blan.

Daprè mwen menm, pwovèb sa a gen menm sans avèk Di chen Vòlò men pa di l vòlò tabak.

Sa pwovèb sa a vle fè nou konprann sè ke menm si you moun te chaje avèk defo, men ti sal genyen lakay li ki bon an, se poun bal kredi pou sa.


Anacaona!

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Tue Jul 12, 2005 11:36 am

Ranje kabann ou avan dòmi nan je w.

Tout sa ou moun ap fè nan la vi ya mande preparasyon tankou jan Guy dil la. Nou kapab wè ke lè manke preparasyon, se dezas nou jwenn kom rezilta.

Nou kapab pran kòm egzamp moun ki gen pitit. Si se lè timoun nan pra l antre nan kolèj paran an kòmanse fè preparasyon pou timoun nan, se tèt li li pral kase tout kote poul kapab sipòte edikasyon timoun nan.

Nou kapab pran ankò you moun ki pral mennen you timoun nan mond lan, li oblije fè preparasyon depi byen bonè paske li paka tann se le l gen tranche pou la l achte leyèt.

Nou kapab di nan lavi sa a fòk nou toujou ap fè preparasyon pou demen. Donk si you moun vle reyisi nan sa lap fè ya, se pou l byen prepare l (Ranje kabann ou) avan lè ya rive ( avan dòmi nan je w).

Anacaona!

Widy_

Post by Widy_ » Mon Jul 18, 2005 4:44 pm

Repons Nacaona la enteresan anpil, piskè l ka touche deba ki gen kounyea.

Si lè foun mwen dakò èvè boug la si zafè a ranje kabann la, men ègzanp kè li pran mwen touve kè yo pa byen adòpte a sitiyasyoun aktyèl la.

Pou li fòk boug la ranje zafè ay, avan oun ti moun vini si tè, e li ka menm di fòk achte leyèt.

Men boug an mwen, ay di jij la dèmen kè ou achte leyèt pou wè si se favè yo ke ba-w.

Balan boug mwen konnen ki fè preparasyoun (an jan a yo) e ki pa fucking rive prevwa sa pou yo te sav la, ki fè kè-m paka kwè nan sa.

La mwen vle rive èvè zòt sekè ranje kabann ou pou mwen nan kontèks aktyèl la, se prevwa byen avan zafè a ti moun fèt.

Sètadi, si oun nèg ka adapte oun demach elitis, anvè chwa patènè ay, li gen plis chans, pou li, kon pou fanmi-l e ti moun li pou yo sa byen ansanm.

Nan sans kontrè a si nèg la pran prèmye zòdi kè li touve an lari a fò pa nou etone kè kabann li ap mal ranje e se dezas kè nap wè.

An konklizyoun mwen ke di, kè ranje kabann ou pou mwen (nan san Anacaona) vle di, pa frekante nenpòt ki moun, pa ba konfyans a ou a nenpòt ki moun, pa sòti èvè moun a pwoblèm, moun ki pa gen lajan, men ki ni gou dè lix, pa frekante moun ki renme fasilite......etc.

Si tout nèg teka eseye mèt an pratik tout se bagay tala, mwen kwè kè nou teke gen oun miyò rasyo sosyal.

Post Reply