Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt O

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt O

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:21 am

  • Ou fè m tann jis mwen tounen pwatann.[/*:m]
  • Ou fè pitit, ou pa fè kè yo.[/*:m]
  • Ou konn kouri men w pa konn kache.[/*:m]
  • Ou kwoke makout ou kote men w rive.[/*:m]
  • Ou pa janm jete vye chodyè pou chodyè nèf.[/*:m]
  • Ou pa ka rete kay pè pou mouri san batize.[/*:m]
  • Ou pa konnen kote dlo soti pou l rantre nan bwa joumou.[/*:m]

Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Post Reply