Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt M

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt M

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:17 am

 • M voye dlo, m pa mouye pèsonn.[/*:m]
 • Mache chache pa dòmi san soupe.[/*:m]
 • Madichon koukou pa tiye frize.[/*:m]
 • Madigra, m pa pè w, se moun ou ye.[/*:m]
 • Maladi vini sou chwal, li tounen a pye.[/*:m]
 • Malere pa dezonè.[/*:m]
 • Malè pa gen klaksonn.[/*:m]
 • Manje ki gou nan bouch ou se li ki gonfle w.[/*:m]
 • Manje kuit pa gen mèt.[/*:m]
 • Manje pou viv... Pa viv pou manje.[/*:m]
 • Manje w renmen se li ki tiye w.[/*:m]
 • Manman pitit di patat la chè, grangou di se bobin.[/*:m]
 • Manti kouri 100 an, verite kenbe l yon jou.[/*:m]
 • Men anpil, chay pa lou.[/*:m]
 • Mennen koulèv lekòl pa anyen, se fè l chita sou ban ki tout.[/*:m]
 • Mete pye w sou chen, w a wè si li gen dan.[/*:m]
 • Mete zwèzo nan kalòj pa vle di la mouri ladan.[/*:m]
 • Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.[/*:m]
 • Mizè bare bourik, li kouri pase chwal.[/*:m]
 • Mizè fè chen monte kayimit.[/*:m]
 • Montre makak voye wòch, se tèt ou li kase avan.[/*:m]
 • Moun chich kriye de fwa.[/*:m]
 • Moun ki ba w konsèy achte chwal gwo vant nan tan lapli pa ede w nouri l nan tan sèk.[/*:m]
 • Moun ki di: Men koulèv la, se li ki tiye koulèv la.[/*:m]
 • Moun ki konn danse se nan fent ou pran li.[/*:m]
 • Moun ki renmen goumen toujou pran bòt.[/*:m]
 • Moun ki vle fè byen toujou kontrarye.[/*:m]
 • Moun lespri pa viv si pa gen moun sòt.[/*:m]
 • Moun sòt pale, konnen ki konnen.[/*:m]
 • Mèt kanari se mèt dlo a tou.[/*:m]
 • Mò pa janm konnen pri dra.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb
ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Post Reply