Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt K

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt K

Post by admin » Fri Jun 24, 2005 9:44 am

 • Kabrit gade je mèt kay avan l antre.[/*:m]
 • Kal pwason pa lajan.[/*:m]
 • Kalbas pa donnen jouwoumou. Jouwoumou pa donnen kalbas.[/*:m]
 • Kan chat pa la, rat danse kalinda.[/*:m]
 • Kay koule twonpe solèy, men l pa twonpe lapli.[/*:m]
 • Ki pitit pa kwè l pi saj pase papa l?[/*:m]
 • Kote gen chenn pa gen kou, kote gen kou pa gen chenn.[/*:m]
 • Kote gen lètkaye, pa gen siwo.[/*:m]
 • Kote y ap plimen kodenn, poul fa fèt pou l ri.[/*:m]
 • Kote yo pa konnen Bouki, li pase pou rwa.[/*:m]
 • Kou vant chat plen, li di ke ràt anmè.[/*:m]
 • Kouri pou lapli tonbe nan gran rivyè.[/*:m]
 • Kreyon Bondye pa gen efas.[/*:m]
 • Kreyòl pale, Kreyòl konprann.[/*:m]
 • Krinolin kache gwòs, men tranche mete l deyò.[/*:m]

Eske
nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Widy_

Post by Widy_ » Sun Jun 26, 2005 7:33 am

Gen oun pwovèb pa kote zòt kè-n ka touve adan youn dòt vèsyoun pa kote nou se :

"Kalbas pa donnen jouwoumou. Jouwoumou pa donnen kalbas"

Pa kote nou li pli senp ankò piskè nap jous di :

" CHEN PAKA Fè CHAT "

Ki vle di kè si manman ou fanmi a oun moun se oun fanngas, gen 99 % dè chans kè Moun la menm pral vin oun FANNGAS TOU.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Jun 26, 2005 7:52 am

Widy, kouman ou ye? Gen de twa jou nou pa pale.

Ki sa yon FANNGAS ye?

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Jun 27, 2005 11:51 am

Gen yon lòt ki di: kaka je pa linèt.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Jun 27, 2005 12:04 pm

Gelin,

Ki sa yon FANNGAS ye?

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Jun 27, 2005 3:12 pm

m bwè pwa sou kesyon sa a.

gelin

Widy_

Post by Widy_ » Tue Jun 28, 2005 3:59 am

Editè,

Sòti m tonbe kounyela si kèsyoun ou-an e m pral eseye reponn ou jan-m pe.

Mo tala mwen kwè li ka vini dè fwanse lò yo ka di :

"ENFANT DE GARCE" , byen kè se oun èspresyoun fwanse menm paka anpwaye men ou ka touve li nan kreyòl pa si gwadloup.

Ann pran oun ègzanp si fanm sen-domeng e pa plis kè dènye fwa la oun boug teka di mwen sa.

A boug an mwen, si janmen ou tounbe malad a oun fanm sen domeng, fòk ou sav kè li ke fann tchou a-ou, because, se move jan dè fanm yo ye.

Kon boug an la teka di mwen, menm si ou pran oun boun fanm pa kote yo, li pe tout bon bon a-y, men kanmenm sa li move, e li ke fè-w mache kalpat, tèlman se move fanm.

Se moun tala, se konsa yo leve yo, se pou yo move fanm, ki fè kè jòdijou, pisime ou ba yo oun lajan e fin èvè sa ki ou tounbe amoure dè de jan dè move moun konsa, ki fè kè se moun la sa SE DE FANNGAS A FANM YO YE, e se konsa pou konsidere yo.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Jun 28, 2005 9:26 am

Guy, gen on seri mwen pa janm tande.

Tankou: [quote]Kal pwason pa lajan?

Ki pitit pa kwè l pi saj pase papa l ?

Kote gen lètkaye, pa gen siwo.

Kote y ap plimen kodenn, poul fa fèt pou l ri.[/quote]

Men, yo vrEman fE sans.

Sa m pi renmen an se:

[quote]Kote y ap plimen kodenn, poul fa fèt pou l ri. [/quote]

Mwen bliye nimewo kenz nan. Sa, mwen pa janm tande l???

leonel

Gelin_

Re: Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt K

Post by Gelin_ » Thu Jul 14, 2005 3:13 pm

[quote]Kabrit gade je mèt kay avan l antre.[/quote]

yon lòt ankò: kabrit fin manje jaden w, epi se kounye a w ap rele bare.</B>

gelin

Post Reply