Yon lòt trajedi, yon lòt demonstrasyon enkonpetans..

Post Reply
Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Yon lòt trajedi, yon lòt demonstrasyon enkonpetans..

Post by Serge » Tue Feb 17, 2015 1:18 pm

Premye bagay, map prezante kondoleyans bay fanmi ak zanmi tout moun ki pèdi lavi yo ousman ki blese nan gwo manman trajedi sa. Nan memwa pa mwen, se premye fwa mwen wè yon trajedi konsa, sitou yon trajedi ke yo te ka evite.

Mwen sonje lè mwen te pi jèn, lè mwen te konn al nan kanaval, mwen te konn wè de cha ki men wotè, yon pakèt moun sou cha yo, epi lè yap rive anba fil elektrik yo, te konn gen yon moun ak yon gòl byen long ki te gen yon kròk ladan. Se ak li moun nan te kon leve fil elektrik la pou cha pase anba li lè li te twò wo. Mwen te toujou ap mande tèt mwen kilè ap gen yon pakèt gwo aksidan, paske kouran elektrik, se bagay mwen respekte anpil. Men aksidan resi rive jodya.

Mezanmi, yon moun pa bezwen gen gwo diplòm nan pòch li pou reyalize ke oubyen fil sa pandye twò ba, oubyen cha yo twò wo. Kouman pou rezoud pwoblèm sa? Li byen senp: 1) fòk gen regleman ki pou di ki wotè pou cha yo ye; 2) fòk fil elektrik yo, sitou fil "haute tension" yo ase wo; oubyen 3) chanje wout kanaval la. Yon nèg pa bezwen pase nan inivèsite pou konprann sa. Men, tankou twòp bagay an Ayiti, se pa sa ki enterese ni EDH, ni Minis Touris la, ni Minis Kilti a, ni pèsòn. Lenpòtan pou yo, se siksè kanaval la pou fè bon jan relasyon piblik, san ke yo pa reyalize pou gen bon jan relasyon piblik ak pwopagann, fòk moun kapab al rakonte lòt kote kouman otorite yo te fè atansyon pou fèt yo pase san danje, nan tout sekirite.

Kote EDH? Kote Ministè ki kontwole EDH? Kouman yo te fè pa wè ke sityasyon sa te prezante danje pou tout moun, sitou sa ki sou cha a? Koulye, domaj la fin fèt, moun mouri. Apre sa, ya di kouman te gen moun ki patisipe nan kanaval, kouman se te yon fyète, elatriye..

Ane sa, tèm kanaval la, se te "Nou tout se Ayiti". Wi nou tout se Ayiti, pa gen manti nan sa. Se sou baz sa, paske nou tout se Ayiti, nou tout ta dwe santi doulè tout moun ki victim trajedi sa ki se rezilta enkonpetans otorite yo. Pi piti bagay pou gouvènman ta fè, se deklare yon jounen dèy nasyonal, epi elimine tout aktivite kanaval pou dènye jou sa. Gen apèl ki fèt pou okenn gwoup pa patisipe nan kanaval jodya. Mwen swete sa va fèt. Map gade pou wè si gouvènman ava deklare yon jounen dèy, pandan lap anonse li pwal bay fanmi moun sa yo yon sipò.

Fòk mwen admèt ke mwen ta sezi anpil si li te fè parèt yon anons konsa. Nap swiv....

Pandan mwen fin ekri mesaj sa, mwen fèk ap li Gouvènman dekrete 72 lè dèy nasyonal sou tout teritwa e li sispann tout aktivite kanval pou jodya. Mwen kontan anpil li pran desizyon sa. Li korèk. Koulye a, mwen ta swete lal pi lwen pou detèmine kouman fè pèsòn pat veye pou aksidan konsa pa rive, declare ke minister ki reskonsab la pwal pran dispozisyon pou cha yo pa depase yon wotè byen presi. Se sa ki va pèmèt pou pa gen aksidan konsa ankò.

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Re: Yon lòt trajedi, yon lòt demonstrasyon enkonpetans..

Post by jafrikayiti » Tue Feb 17, 2015 7:15 pm

LESON POU AYITI: 3 JOU GRA POU NOU PLANTE BWA!

E si nou te pwofite sikonstans sa a pou nou aprann gwouye yon lòt jan?

E si dezòmè, chak ane, nou ta dekrete 3 jou gra pou nou onore viktim neglijans 17 fevriye 2015 lan?

Chak kanaval se 3 jou gra - kote olye Leta deklare konje nasyonal, li dekrete 3 jou KONBIT nasyonal

3 jou gra - kote Ayisyen nan tout fon kè peyi a ak nan dyaspora a, kase randevou nan yon vil, nan yon komin, pou nou danse pandan n ap plante,
n ap danse pandan n ap bati....

3 jou gra ak tanbou, tchacha, banbou, vaksin ki akonpaye kout mato Ayisyen k ap bati youn ak lòt, youn pou lòt, yon seri bèl kay pèmanan ki pi solid pase ti chato pwovizwa an bwa nou abitye wè yo layite sou Channmas la, pou VIP, gwo mouche ak gwo madanm.

3 jou gra - kote Ayisyen ap swe pou yon bon kòz.

3 jou gra - kote mizik Barikad Crew a va pran tout sans li.

Ansanm, n ap pwofite aprann gwouye yon lòt jan. N ap "plante bwa" pou nou asire lavi n ak lavni n !

Jafrikayiti
"Dezòmè, si se pou festival gwouyad manfouben, pa rele m! Pou tout kanaval travay, tout konbit nasyonal, mwen deja reponn prezan!"

Post Reply