La vocation de l'élite

Post Reply
Michelange_Hyppolite

La vocation de l'élite

Post by Michelange_Hyppolite » Sun Aug 29, 2004 11:03 am

Yèswa nan rankont Samdi Literè ki chita nan lakou Otawa nan Kanada, nou te li ansanm liv Jean Price-Mars la ki rele «La Vocation de l'élite». Liv la soti nan ane 1917, sa vle di, sou dezyèm ane premye okipasyon Ayiti a, men kwè mwen si nou vle, nan seksyon nan liv la ki pote non La Vocation de l'élite la, pa gen anyen misye di sou Ayiti ki pa laverite jounen jodi a toujou. Gen youn seksyon mwen va kopye pou nou nan youn lòt okazyon, nou ka wè se retire ane 1917 la ekri 2004.
Plis nou ap li seksyon an, se plis nou remake Jean Price-Mars te younn pami divès Ayisyen nan epòk li a, ki te kanpe pou li di non.
Nan menm liv sa a toujou, Jean Price-Mars fè nou remake kalite edikasyon nou resevwa nan lekòl nou yo, se younn nan divès jèm kalite peyi nou te genyen an epòk li a epi kalite peyi nou genyen jounen jodi a toujou. Pou misye se kòmsi mounn ki gen limyè nan peyi a se youn bann etranje yo pran, epi yo vin enstale yo sou tè Ayi
ti a.

Mwen pa pe di nou pi plis pase sa sou liv la. Men si nou ka jwenn li pa ezite pran san nou pou nou li-l
Gen pawòl misye te di nan liv la ki tounen reyalite jounen jodi a, konsa, nou ta ka di misye se te youn antwàn nan gomye, konsa tou gen lòt pawòl li di ki pa alamòd ankò.
Antouka, mwen pa pe kenbe nou lontan. Sèl sa mwen ta kab di nou se chèche liv la pou nou wè ak pwòp je pa nou mesaj Tonton Jean Price-Mars.

Michel-Ange Hyppolite( Kaptenn Koukourouj)

Post Reply