Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt J

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt J

Post by admin » Fri Jun 24, 2005 9:38 am

 • Jako pa janm bliye premye mèt li.[/*:m]
 • Jan chat mache se pa kon sa l kenbe rat.[/*:m]
 • Jan chat mache se pa konsa l kenbe rat.[/*:m]
 • Jan poul grate se pa konsa l manje mayi.[/*:m]
 • Jan w ranje kabann ou, se konsa w dòmi.[/*:m]
 • Je fon kriye davans.[/*:m]
 • Je ki wont, se li ki kriye.[/*:m]
 • Je l wouj, li pa lougawou pou sa.[/*:m]
 • Je pou wè, zòrey pou tande, bouch pou pe.[/*:m]
 • Je rouj pa boule kay.[/*:m]
 • Jete bliye, ranmase sonje.[/*:m]
 • Jete pa mepri, ranmase pa bezwen.[/*:m]
 • Jilèt file pase manchèt.[/*:m]
 • Jou benyen, nan pwen kache lonbrit.[/*:m]
 • Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou sa l ap pouri.[/*:m]
 • Jou malè, wanga pa sèvi.[/*:m]
 • Jou va jou vyen...[/*:m]
 • Jou w byen abiye se pa jou s
  a w rankontre ak bèlmè w.[/*:m]
 • Joumou fè matla, li kouri a tè.[/*:m]
 • Jouwoumou pa janm donnen kalbas.[/*:m]
 • Jwe ak makak men pa janm manyen ke li.[/*:m]
 • Jwèt chat se rèl sourit.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Gelin_

Re: Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt J

Post by Gelin_ » Fri Jun 24, 2005 10:49 am

[quote]Jwèt chat se rèl sourit.[/quote]
Grenn pwovèb sa a frape m anpil. Sa se reyalite lavi.

gelin

Widy_

Post by Widy_ » Sat Jun 25, 2005 4:13 am

Gen de pwovèb la, kè nou ka touve tou si pa kote gwadloup se sa zòt rele:

"Jan w ranje kabann ou, se konsa w dòmi"

Nou, nou ka di :" jan w ranje kabann aw se jan w ka dòmi", ki vle di kè si oun moun mal ranje zafè ay, sa pa etonan kè biten ay paka mache konsadavwa.

Dezièm pwovèb yo kè-m rètienn men kè nou ka di youn dòt jan pa kote nou se tala :

"jwe ak makak men pa janm manyen ke li."

Pa si gwadloup kon nan Dominika nap di :

"Tout jwèt se jwèt men foure bwa an fès a makak se pa jwèt"

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Jun 26, 2005 3:48 am

JwEt se jwEt, kwochEt pa ladann.

Joum tonbe a, se jou sa ya wE longE m.
leonel

Post Reply