The Gay Bishop

Post Reply
Gelin_

The Gay Bishop

Post by Gelin_ » Wed Mar 02, 2005 3:17 pm

One single event that may reshape the structure of the entire Episcopal Church...

[quote]Leaders of the worldwide Anglican Communion say they want the Episcopal Church in the United States (ECUSA) and the Anglican Church of Canada to withdraw from the communion's councils temporarily and explain their attitudes toward homosexuals.

The U.S. church precipitated what many see as the most serious rift in the Communion's history when it affirmed the election of Vicki Gene Robinson as bishop of New Hampshire. The openly homosexual Robinson left his wife in the 1980s and currently lives with a male partner. Both the U.S. and Canadian churches have been criticized by conservatives for sanctioning the blessing of same-sex unions.

It is an issue that has caused deep division within the global Anglican Church. The statement from the Anglican Primates demanding a clarification of the churches' attitudes was is
sued following a retreat in Northern Ireland.

Pittsburgh's Bishop Bob Duncan, who heads the Anglican Communion Network, believes Western attempts to reinterpret the Primates' statement indicate a deep split -- a split with implications much broader than the suspension of the North American churches. "This is a defining moment for us in the Anglican Communion," he says, "and I think it's a defining moment, by extension, for much of Western Protestantism."

Duncan feels the statement from the global Anglican Communion leaders was "breathtaking" in its clarity and commitment to biblical authority. He says it indicated that the Anglican Communion "will stand firmly with the universal Church in terms of both the faith of the church vis-a-vis how man was created and what man's and woman's role is in terms of marriage and sexual intimacy, [and] that that's God's expressed plan for His creation."

In addition to asking the Canadian Anglican Church and the ECUSA to withdraw and explain themse
lves, the Anglican Primates are calling for a moratorium on public rites of blessing for same-sex unions as well as on the consecration of any bishop living in a sexual relationship outside traditional Christian marriage.

----------
Jim Brown, a regular contributor to AgapePress, is a news reporter for American Family Radio News, which can be heard online.

Source: http://headlines.agapepress.org/archive/3/12005d.asp
[/quote]

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 04, 2005 4:21 am

Eske Legliz yo fèt pou aksepte masisi ak madivin nan mitan fidèl yo?

Eske Legliz bezwen konsiy tankou Lame nan Etazini kote yo swadizan aplike "Don't ask, don't tell" ("Pa mande, pa rakonte") ?

Eske yon masisi oswa yon madivin gen dwa jwe wòl yon pè, yon mè, yon pastè (fi ou gason), yon evèk, oswa nenpòt ki lòt fonksyon ofisyèl nan kongregasyon li?

Ki sa nou panse?

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Mar 04, 2005 10:22 am

Guy, men kisa m panse:

On masisi oubyen on madivinèz gendwa fè sa yo pito ak vi yo paske kò yo se pou yo. Men lemoman youn nan yo deside pou resevwa ak aksepte ansèyman Jezikri pou vin tounen on disip, anben se pou li kite vi sa a paske li pa kòrèk. Men on ekzanp:

[quote] Nou konnen byen pwòp moun ki mechan p'ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye wa a. Pa twonpe tèt nou: moun k'ap viv nan dezòd, moun k'ap sèvi zidòl, moun k'ap viv nan adiltè, <U>moun pèvèti k'ap sèvi fanm ak fanm, gason ak gason</U>, moun k'ap vòlò, moun ki gen lanvi plen kè yo, tafyatè, moun k'ap pale moun mal, piyajè, yo yonn p'ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye wa a</B>. Anpil nan nou, se sa menm nou te ye. Men, koulye a Bondye mete nou nan kondisyon pou nou sèvi l'</B>. Gremesi Jezikri, Seyè a, li mete nou apa pou li, li fè nou gras pa pouvwa Lespri Bondye nou an. Gen kèk moun nan nou ki di: Mwen gen dwa fè tout bagay. Wi, ou gen
dwa fè tout bagay. Men, tout bagay pa bon pou fè</B>. Mwen ka di mwen gen dwa fè tout bagay. Men, mwen p'ap kite anyen fè m' tounen esklav li, li te mèt sa l' te ye (1 Korint 6:9-12).[/quote]

Ankò, sa pa gen anyen pou wè ak valè oubyen kapasite moun nan. Se on kesyon de ansèyman relijion nouvo kontra a. Legliz se bagay nouvo kontra a sèlman li ye. Kidonk, nenpòt ki moun ki nan legliz oubyen ki vle travay nan legliz gen obligasyon pou dakò ak ansèyman nouvo kontra a. Si se pa sa, anben se on fo disip, ou lousovaj ki nan mitan ti mouton yo.

Se konsa m wè l e se sa m panse sou kesyon an.

gelin

Post Reply