Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt Z

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt Z

Post by admin » Fri Jul 01, 2005 9:16 am

  • Zafè kabrit pa zafè mouton.[/*:m]
  • Zonbi goute sèl, li pa tande rete.[/*:m]
  • Zotèy pye te fè pase sa, ti wòch kraze l.[/*:m]
  • Zwazo ki gen plim pa chante. [/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Post Reply