Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt W

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt W

Post by admin » Fri Jul 01, 2005 9:13 am

  • W a fòse bourik janbe dlo, ou pa ka fòse l bwe dlo.[/*:m]
  • Woule nan machin ou, respekte kabwèt mwen.[/*:m]
  • Wè vye zo nan gran chemen, sonje se vyann ki te kouvri li.[/*:m]
  • Wòb swa pa di jipon pwòp.[/*:m]
  • Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan solèy. [/*:m]


Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Post Reply