Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt T

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt T

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:35 am

 • Tande ak wè se de.[/*:m]
 • Tann lè soup pou mete kalalou nan dife riske dòmi grangou.[/*:m]
 • Ti chen gen fòs devan kay mèt li.[/*:m]
 • Ti kouto miyò pase zong.[/*:m]
 • Ti nèg fè sa l kapab. Gwo nèg fè sa l vle.[/*:m]
 • Tizon dife di li fou, men li pa janm pran chemen larivyè[/*:m]
 • Tou sa w pa konnen pi gran pase w.[/*:m]
 • Tout bagay gen yon kòmansman, tout bagay gen yon fen.[/*:m]
 • Tout bwa se bwa, men mapou pa kajou.[/*:m]
 • Tout bèt di yo gra, lanbi di: mwenmenm tou.[/*:m]
 • Tout bèt nan lanmè manje moun, men se reken sèl ki pote move non.[/*:m]
 • Tout jwèt se jwèt, kwochèt pa ladan.[/*:m]
 • Tout venn touche kè.[/*:m]
 • Twò gwo non tiye ti chen.[/*:m]
 • Twò prese pa fè jou louvri.[/*:m]
 • Twòp kizinyè gate ragou. [/*:m]

Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Jul 26, 2005 8:47 am

Yon lòt ankò: Tout tan tèt poko koupe, gen espwa met chapo.</B>

gelin

Post Reply