Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt L

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt L

Post by admin » Fri Jun 24, 2005 9:48 am

 • Labouyi cho pa manje ak dwèt.[/*:m]
 • Labouyi cho se sou kote ou manje l.[/*:m]
 • Labouyi cho, ou manje l nan rabòday.[/*:m]
 • Lajan fè moun pa konn moun.[/*:m]
 • Lajan se lespri moun ki pa genyen.[/*:m]
 • Lakay kanmarad pa lan mache.[/*:m]
 • Lakay menetriye, tout moun konnen danse.[/*:m]
 • Lang ak dan se bon zanmi, poutan youn pa renmen lòt.[/*:m]
 • Lang, se kout baton.[/*:m]
 • Lanmou chen se lagè.[/*:m]
 • Lanmou pa konn pantalon pyese.[/*:m]
 • Lanmò sèjan ranje kaporal.[/*:m]
 • Lapenn youn fanm se pou tout fanm.[/*:m]
 • Lapli pa tiye fòs piman.[/*:m]
 • Larivyè anpèche w pase dlo, li pa anpeche w tounen.[/*:m]
 • Larivyè avèti pa tiye kokobe.[/*:m]
 • Lawouze fè banda toutan solèy pa leve.[/*:m]
 • Li pa janm twò ta pou chen fou.[/*:m]
 • Lè chen pa vle kenbe kabrit li di janm li fè l mal.[/*:m]
 • Lè kok pa nan batay li wè tout kout zepon li ta fè.[/*:m]
 • Lè ravèt vle fè bal, li pa envite poul.[/*:m]
 • Lè vant chat plen, li di ke rat anmè.[/*:m]
 • Lè zonbi goute sèl li pa vle rete.[/*:m]
 • Lò foumi mòde pye kabrit, li kite savann li monte mòn.[/*:m]
 • Lò malfini voltije, si li pa jwenn plim li pran pay.[/*:m]
 • Lò manman poul ponn li pa janm bliye nich li.[/*:m]
 • Lò poul bwè dlo li pa bliye di Bondye mèsi.[/*:m]
 • Lò tig al kay Malis, tout moun kontan.[/*:m]
 • Lò w byen ak youn moun, ou byen menm ak chen lakou kay li.[/*:m]
 • Lò w fè byen, tan pase vit.[/*:m]
 • Lò w grate kwi twòp, fòk li kreve.[/*:m]
 • Lò w kontre zo nan granchemen, sonje se vyann ki te kouvri l.[/*:m]
 • Lò w krache anlè, li tonbe sou nen w.[/*:m]
 • Lò w nan devenn lètkaye kase tèt ou.[/*:m]
 • Lò w nan devenn po patat koupe pye w.[/*:m]
 • Lò w pa gen manman ou tete grann.[/*:m]
 • Lò w vle twonpe moun, se tèt ou w twonpe byen souvan.[/*:m]
 • Lò yo vle tiye youn chen, yo di li anraje.[/*:m]
 • Lò w ap tann soupe kanmarad, ou dòmi twò ta. [/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Widy_

Post by Widy_ » Sat Aug 13, 2005 1:01 pm

Zòt gen oun pwovèb ki ni ekivalans a-y pa bò nou se tala :

"Lè kok pa nan batay li wè tout kout zepon li ta fè"

Pa bò nou, nap di senplèman :

" Sipòtè toujou an fòm"

Post Reply