Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt F

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt F

Post by admin » Wed Jun 15, 2005 2:10 pm

  • Fanm se kajou, li pa janm pèdi bonè l.[/*:m]
  • Fanm se kajou, plis li vye plis li bon.[/*:m]
  • Fezè nat kouche atè.[/*:m]
  • Filozofi kochon se zaboka pouri.[/*:m]
  • Flatè pi danjere pase kouto de bò.[/*:m]
  • Foumi pa janm mouri anba barik siwo.[/*:m]
  • Fè nèg byen se Bondye w bay.[/*:m]
  • Fè zanmi ak kouto avan zabriko mi.[/*:m]
  • Fòk ou dòmi ak Jan pou konnen wonfle Jan.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Wed Jul 13, 2005 10:29 am

Fòk ou dòmi ak Jan pou konnen wonfle Jan.

Se you fason pou di pa plede pou moun paske ou pap janm rive konnen ki pa moun sa gen anba pyel.

Anacaona

Widy_

Post by Widy_ » Wed Jul 27, 2005 12:08 pm

Gen oun pwovèb a zòt ki gen oun ekivalan pa si kote nou, se tala : " Fezè nat kouche atè"

Pa o bò nou nap di "Kòdonye toujou mal chose",

Post Reply