Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt D

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt D

Post by admin » Sat Jun 11, 2005 8:59 am

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.[/*:m]
 • Danmijann poko plen, boutèy pa ka jwenn.[/*:m]
 • Danse byen, men tanzantan gade nan makout ou.[/*:m]
 • De bon pawòl miyò pase senkant bavadaj.[/*:m]
 • De je kontre, manti kaba.[/*:m]
 • Depi nan Ginen bon nèg ede nèg.[/*:m]
 • Depi sòt konnen, lespri mal pou viv.[/*:m]
 • Depi w boule bwa, fòk ou fè chabon.[/*:m]
 • Devenn se ti frè malere.[/*:m]
 • Di chen volè, men pa di li vole tabak.[/*:m]
 • Dlo pa monte mòn.[/*:m]
 • Dèyè mòn gen mòn.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti n
an vi pa w.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Jun 11, 2005 10:19 am

Mwen gen yon pwoblèm.

Nan yon lòt atik sou fowòm lan, Gelin te di nou: "Chen vòlè tabak menmsi l pa fimen."

Kounyè a, mwen aprann yon lòt koze ki di: "Di chen volè, men pa di li vole tabak."

Kouman nou kab rekonsilye 2 pwovèb sa yo?

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Mon Jun 13, 2005 6:10 pm

De je kontre, manti kaba

I have heard a different version of this proverb: Kat je kontre, manti kaba.

My concern over the "de je kontre" version is that "de je" means one person. So, there is no way to detect the lies when there are only two eyes. There is a need for another set of eyes to detect lies in one's saying.

Anacaona!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Jun 13, 2005 10:41 pm

Well, Anacaona, I think that "2 je" may be a less numerically accurate way of conveying the same notion. The person who says it is not referring to one set of eyes belonging to the same person, but to two (pairs of) eyes, where the word "pairs" is not stated explicily but implied nevertheless.

No doubt a better way still of expressing this nugget of popular wisdom is: "Lè je kontre, manti kaba". In that version, we avoid the mention of any specific number and the proverb becomes more useful, that is applicable to more situations. For instance, It would not be difficult to imagine a setting where more than 2 people are involved in confronting someone's lies, such as in criminal court when a guilty party has to face his/her victim's survivors. So the latter version is better than using "de" ou "kat" ... in my opinion.

Widy_

Post by Widy_ » Wed Jun 15, 2005 3:07 pm

Gen oun pwovèb kè zòt ni e kè nou ka touve pa kote Gwadloup tou se :

" Dèyè mòn gen mòn "

Nou, nou ka di-y "se dèyè mòn ki ni mòn", ki vle di an gwo kè chimen-an lon e sa ki dèyè poko touche.

Shellony

Post by Shellony » Mon Jun 20, 2005 11:33 am

Guy,

Gen you kesyon ou te poze sou ki jan nou kapab konsilye de provèb ayisyen ki ta bay lide ki opoze youn ak lòt e Michel te esye reponn li nan jan li konprann li. Men jan mwen menm mwen konpran yo.

Pou mwen yo tou de bon men yo anplwaye nan sitiyasyon ki diferan.

Chen volè tabak menm sil pa fimen. Se you provèb ou ka anplwaye nan ka you moun ki pa bezwen you bagay men ki tèlman renmen gate, li gate l kanmenm. Lakay mwen yo konn di le yap pale de gason kap mache pran fi yo pa bezwen men yo jis vle gache vi l "se mouch a vè li ye li pa bezwen manje a li gate l kanmenm". mesye sa yo se komsi depi yo wè fi a fòk yal dèyèl menm si yo pa ka okipe l.

Di chen volè, pa di l volè tabak. Mwen panse provèb sa ta itilize pou pale de you moun ki toujou ap fè move bagay men ou ka plede pou li gen you grenn bagay li pap fè. Poukisa? Paske tout sa li fè se bagay ki ka
rapote l ou ki ka reponn a nesesite l. Si yo akize l pou you bagay ke ou konnen li pap fè paske l pap itil li anyen ou ka di mezanmi, di chen volè men pa dil volè tabak.

Se konsa mwen wè yo.

Shelony

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Jun 23, 2005 3:12 pm

Shelony:

m dakò ak 2 fason ou esplike pwovèb yo. Sa montre ankò ki kalite sajès ki gen anndan kalbas tèt granmoun nou yo. Yo pran chen, yo pran tabak, epi yo ba nou 2 pwovèb ki ta sanle depaman...men an reyalite chak nan pwovèb sa yo ap gade yon sityasyon diferan.

gelin

Post Reply