Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt B

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt B

Post by admin » Thu Jun 02, 2005 8:27 pm

 • Bat chen, tann mèt li.[/*:m]
 • Baton ki bat chen nwa se li ki bat chen blan tou.[/*:m]
 • Bay chen kanson pa ba w dwa gade kote l chita.[/*:m]
 • Bay kou bliye, pote mak sonje.[/*:m]
 • Bay piti pa chich.[/*:m]
 • Berejèn pa janm chanje koulè.[/*:m]
 • Betiz pi dous nan zorèy moun sòt pase siwo.[/*:m]
 • Bon chen pa jwenn bon zo.[/*:m]
 • Bon mache koute chè.[/*:m]
 • Bon zaboka pa janm woule bò kote kochon.[/*:m]
 • Bondye konn bay, li pa konn separe.[/*:m]
 • Bourik chaje pa kanpe.[/*:m]
 • Bourik fè pitit pou do l poze.[/*:m]
 • Bourik travay, chwal galonnen.[/*:m]
 • Byen konte mal kalkile.[/*:m]
 • Byen pre pa di ou rive pou sa.[/*:m]
 • Bèf ki gen anpil mèt dòmi deyò.[/*:m]
 • Bèf san ke, Bondye pouse mouch pou li.[/*:m]
 • Bèl franse pa vle di lespri pou sa.[/*:m]
 • Bèlmè w ba w bon kalalou, pa kwè li manman w pou sa.[/*:m]
 • Bèt ki gen ke pa janbe dife.[/*:m]
 • Bèt ki pa gen ke, bondye pouse mouch pou yo.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Jun 03, 2005 4:44 am

Nan yo tout, mwen resi pa konn nimewo twa a:
[quote]# Bay chen kanson pa ba w dwa gade kote l chita.
[/quote]

Kote w jwenn ake li papa?

leonel

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Fri Jun 03, 2005 2:18 pm

Byen konte mal kalkile

I never thought that I was going to be a victim of that proverb. In the Fall of 2000, I was a student at Kingsborough CC. I wanted to take at least 15 credits so that I could be in the Dean's list. Due to something that happens in the previous semester, I decided to change my major and therefore I had to switch a class. I registered for 16 credits (2 four credits courses, 1 three credit class and a 5 credit course). Since I was going to change my major, I did not need the 5 credit course anymore and I decided to change it to another course in my new major.

I did some number manipulation to see if I would still be in the dean's list at the end of the semester by removing that course and add a new one that I was going to need for my new major and the end result was yes. So I quickly do a course switch and in my mind, I had fifteen credits for the semester. At the end of the semester, I had a very high
GPA for the session and was very happy that I was going to be in the Dean's list. To my surprise, when the list was published, my name was not there. I was very upset and I said to myself there must be a mistake in the list.

Before I said anything to the school, I went back and did the math again. Then I realized that I replaced a five credit course by a three credit. Therefore, I was short of two credits from the initial amount of credit not one as I had in my mind.

M te byen konte. Pou mwen mwen ta pral "nan Dean's list". Men mwen te mal kalkile (mathematically) 16-5+3 = 14 not 15 that I had in my mind.

Anacaona!

Shellony

Post by Shellony » Fri Jun 03, 2005 3:43 pm

Sister Anacaona,
Mwen panse nenpot moun ka de fwa byen konte e mal kalkile. Li pa oblije you konte ou kalkile literal tankou ka pa w la ki te you kontaj matematik. Gen kek bagay ou konn ap atann ki pral rive an fave w api ou byen prepare pou li men li pa pase jan ou te panse a. Nan labib, nou genyen you gro egzanp. Se istwa Aman nan liv Este a. Le rwa te mande l ki sa li ka fe pou you moun ke li vle onore, li te panse ke se li sel ki merite pou onore pa rwa e li te pran tanl poul te dekri you bann bagay men se te you gro desepsyon pou li le li te aprann ke li te dwe fe tout pou madoche enmil

An Ayiti lakay nou gen anpil egzanp sa yo. Dapre ou menm ou pa panse gen anpil moun ki te patisipe nan mouvman GNB ki te byen konte men mal kalkile. Si nou pran egzanp Ravix ke yo voye nan peyi san chapo, mwen pa kwe peyi san chapo te nan kalkil li a di tou. Gen kek lot moun ki te fon nan mouvman men ki pa jwenn sa yo te pwomet yo nou ka di
yo te byen konte mal kalkile. Anpil moun ki te patisipe nan mouvman sa a men jodi a ki pa ka sikile akoz ensekirite, ki viktim kidnapin e latriye. Tu te souviens de l'histoire du renard et des marchands de poissons? machann sa yo te byen konte men mal kalkile. pwoveb sa a rich anpil. Si nou te genyen l nan lespri nou tou tan nou ta evite anpil pwoblem.

Shelony

Shellony

Post by Shellony » Mon Jun 20, 2005 11:13 am

Gen you pwoveb ayisyen mwen konnen ki di "Bat men ankouraje chen"

Shelony

Post Reply