Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt A

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt A

Post by admin » Wed Jun 01, 2005 9:51 pm

 • Abitan pa mize lavil.[/*:m]
 • Abitid se vis.[/*:m]
 • Abitid tiye mèt li chak jou.[/*:m]
 • Abiye dousman lò w prese.[/*:m]
 • Abiye jan l abiye, kan midi sonnen fòk bourik ranni.[/*:m]
 • Adefo chen, kabrit al lachas.[/*:m]
 • Ak pasyans n a wè tete foumi.[/*:m]
 • Alatraka pou lave kay tè.[/*:m]
 • Anba zepolèt se dèy.[/*:m]
 • Anbisyon tiye rat.[/*:m]
 • Apre bal tanbou lou.[/*:m]
 • Aran se vyann nan mitan bannann.[/*:m]
 • Atake pa difisil, se retrete ki rèd.[/*:m]
 • Atansyon pa kapon.[/*:m]
 • Avantaj kòk se nan zepon l li ye.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb
ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Wed Jun 01, 2005 10:43 pm

Abitid se vis!

Lè ou abitye di oubyen fè you bagay (an jwèt oubyen pou tout bon), li vin tounen you routin pou ou epi san ou pa pote atansyon, ou ka fè l menmsi sa pa t nan entansyon w pou w fè.

Gen you zanmi ki toujou konn ap chare moun kap di "bòn vwayaj". You jou li te ale kondi you zanmi ki te vin lakay li, li rive nan mitan lari ya epi li ouvri bouch li pou l di zanmi yan "bon vwayaj". Epi "bòn v" gentan soti nan bouch li. Li reyalize se nan lari li ye e tout moun nan zòn nan konnen se you moun ki te pase sou ban lekòl li ye. Kidonk, li pap fè sans pou l ap di "bòn vwayaj". Se konsa li tou di "bòn vrout".

Anacaona!

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Jun 02, 2005 7:57 am

Bravo Guy! m tap panse fè menm bagay la tou kan m gen yon titan. Se pa de bèl sajès ak bon konprann ki kache nan pwovèb granmoun lontan sa yo. m a tounen pita...

gelin

Shellony

Post by Shellony » Fri Jun 03, 2005 3:54 pm

Men kek pwoveb nan lang franse mwen panse ki bay a pe pre menm mesaj ak kek nan pwoveb ayisyen nou yo ki komanse ak let A
Abitid se vis: L'habitude est une seconde nature; Qui a bu boira

Abiye jan l abiye, kan midi sonnen fok bourik ranni: La caque sent toujours le hareng

Adefo chen, kabrit al la chas: Faute de grives on mange des merles

Ak pasyans na we tete foumi: Tout vient à point à qui sait attendre

Atansyon pa kapon: Prudence est mère de sûreté

Shelony

Widy_

Post by Widy_ » Sat Jun 04, 2005 6:01 am

Pwovèb la kè m rètienn plis la se :

APRE BAL TANBOU LOU.

Sa se vre sa, piskè an tan kè tanbouye, mwen ka konfime, kè lòw sòti anba oun kout tanbou, a boug an mwen, ou paka anvi fè anyen ankò e ou ka panse a yenki fè oun pòz.

Pou zafè tanbou a se menm biten, tanbou a pli lou lè ou fini jwe-y ki lè ou koumanse jwe-y.

Dè tout fasoun syantifikman nou pe konprann sa piskè tanbou se oun biten kon spò li ye, e si ou pa gen bon bra ou si ou ka mal manje, ou peke janm pe jwe tanboula.

A pli fòt rezoun lè ou fini fòse anba oun kout tanbou, mwen ke di kè pwa a tanboula ka miltipliye a 10 fwa enèji ou depanse pou te jouwe-y, ki fè kè sa toutafè nòmal kè:

APRE BAL TANBOU PLI LOU

Gelin_

Re: Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt A

Post by Gelin_ » Wed Jun 08, 2005 9:59 am

[quote]Abiye jan l abiye, kan midi sonnen fòk bourik ranni.[/quote]

M renmen pwovèb sa a anpil. Se yon gwo pawòl sajès ki fè konnen ke tout sa ki anndan yon moun gen pou l sòt deyo kanmenm depi lè a rive, kèlkeswa inifòm ki sou do l.

M travay nan legliz anpil ak moun ki gen lafwa. Anpil fwa, gen manm legliz "kòn soude" ki antre nan bann nan tou, pran pòz yo se moun ki pran koze lafwa a oserye. Lè sa a, nou annik tann li midi. Kou midi sonnen, yo ranni. E kan yo ranni, ou ka dekouvri kisa yo ye an reyalite...:-)

gelin

Widy_

Post by Widy_ » Wed Jun 08, 2005 1:51 pm

Pou rete nan zafè bourij lan èvè spitityalite yo-a, mwen ka jous rajoute kè nan filozofi izlamis yo, yo ka di kè lò oun bourik ranni, sa vle di kè li wè oun zounbi.

Post Reply