Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt S

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt S

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:31 am

 • Sa Bondye sere pou ou, lavalas pa pote l ale.[/*:m]
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.[/*:m]
 • Sa ki fè pwomès bliye, sa k ap espere sonje.[/*:m]
 • Sa ki nan vant se li ki konte.[/*:m]
 • Sa ki pou ou, lavalas pa bwote l.[/*:m]
 • Sa ki vle konnen pri ti sale, se nan mache li ale.[/*:m]
 • Sa m wè pou ou, Antwan Nangonmye pa wè li.[/*:m]
 • Sa manman ti chat konnen, manman ti rat konnen l tou.[/*:m]
 • Sa w jete nan fenèt, ou sòti nan pòt pou ranmasse l.[/*:m]
 • Sa w pa konnen pi gran pase w.[/*:m]
 • Sa w santi a, se mwen kap boukannen l.[/*:m]
 • Sak vid pa kanpe.[/*:m]
 • Santi bon koute chè.[/*:m]
 • Se bon kè krab ki fè l san tèt.[/*:m]
 • Se bon kè krapo ki fè l mouri san dèyè.[/*:m]
 • Se bwa kajou ki konnen do fanm.[/*:m]
 • Se de gouden ak senkant kòb.[/*:m]
 • Se devan tanbou ou konnen sanba.[/*:m]
 • Se dlo ki pou wou ki antre nan kalbas ou.[/*:m]
 • Se dènye kou a ki tiye koukou.[/*:m]
 • Se grès kochon ki kuit kochon.[/*:m]
 • Se jou dife yo wè rendengòt ak jakèt.[/*:m]
 • Se jou koulèv mouri yo konnen longè l.[/*:m]
 • Se kan tèt kale ou wè li genyen bòs.[/*:m]
 • Se kay bourik ou prale, lò w rive w a wè longè zòrey li.[/*:m]
 • Se kiyè ki ale kay ganmèl, ganmèl pa janm ale kay kiyè.[/*:m]
 • Se konnen twòp ki fè krab san tèt.[/*:m]
 • Se kouto sèl ki konnen sa ki nan kè yanm.[/*:m]
 • Se krab malzorèy: kan w vle lage l, li mòde w.[/*:m]
 • Se lave men siye atè.[/*:m]
 • Se lò kabwèt ou kole, ou sonje non bèf.[/*:m]
 • Se lò w pase maladi ou konn remèd.[/*:m]
 • Se manjè ze w ye, ou pa konn doulè manman poul.[/*:m]
 • Se pa avek youn sèl dwèt ou manje kalalou.[/*:m]
 • Se pen rasi ki fè bon soup.[/*:m]
 • Se soulye ki konnen si chosèt gen twou.[/*:m]
 • Se twokèt la sa, chay la dèyè.[/*:m]
 • Se voye wòch pou konble lanmè.[/*:m]
 • Se vye chodyè ki kwit bon manje.[/*:m]
 • Si bèf konnen, li pa ta kite kòd nan kou l mennen l labatwa.[/*:m]
 • Si m te konnen toujou dèyè.[/*:m]
 • Si moun kay pa vann ou, moun deyò pa ka achte w.[/*:m]
 • Si pa t gen sitirè pa ta gen volè.[/*:m]
 • Si tout moun a chwal, kilès ka fèmen bayè?[/*:m]
 • Si w bay pòv, se Bondye w prete..[/*:m]
 • Si w gade sa poul manje, ou pap janm manje poul.[/*:m]
 • Si w vle gen rezon devan kras, se pou w benyen.[/*:m]
 • Sispann fouye zo nan kalalou.[/*:m]
 • Solèy leve, li leve pou nou tout.[/*:m]
 • Sonje liy dwat, men pa bliye chimen kwochi.[/*:m]
 • Sou wòch ki pi di, ou wè bèl flè pouse.[/*:m]
 • Sòt pa tiye w, men sòt fò w swe. [/*:m]

Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Widy_

Post by Widy_ » Wed Aug 24, 2005 12:55 pm

Gen oun pwovèb zòt ki sanm mwen oun lo enpòtans se N° 18 la lò i ka di :

" Se devan tanbou ou konnen sanba"

A prèmye vi, pwovèb tala sanm rèd a konprann, men si nou byen gade, li gen oun lo verite adan-l.

Pou mwen menm li vle di, se douvan oun tanbou ou ka wè ki moun ki tanbouye, ou ki moun ki konn tanbou, ou ankò, ki moun ki kab jwet tanbou.

Kounyela, oun lo ti boug ka sòti la yo sòti, e yo ka di kè yo se tanbouye, e yo pli konnen tanbou plis pase pèsòn.

Lò nou gade, se boug la sa pa pon konn tanbou, e sepa paskè yo aprann jwet tanbou yè maten la la, pou yo konprann kè yo se tanbouye.

Se menm biten ankò, plen boug dèpi kèlkè tan ka pran yo pou gran solis tanbou, alòs kè se pa oun biten ine nan yo, ou yo pa fèt epi don la sa.

Lòw jwet èvè se boug la sa, ou va wè, kè yo gen oun lo mankman, e yo ni oun lo biten a aprann, men dè tout fasoun, yo pe fè tou sa yo le, men si yo pa dèstine a èt oun tanbo
uye, yo peke janmen oun tanbouye magre tousa yo pe fè.

Se menm biten ankò gen de fanmi nèg eklere, ki ka ba ti moun yo, tout mwayen pou yo konn tanbou, men se ti moun la ke konn tanbou, men sa pa vle di kè yo ke tanbouye, si yo pa predispoze pou sa.

Nan lòt sans lan, se menm biten, nou pe ni de ti boug petèt fanmi yo pa gen tanbou nan kay yo, men si yo fèt pou jwet tanbou, yo kab fè oun tanbou pale angle ba-ou.

Tousa se pou di kè se pa nenpòt ki moun ki kab jwet tanbou konsadavwa, e si moun yo pa predispoze pou sa, li ke fè tousa i le, men li peke janm pe èsprime-l si oun tanbou, e doun tala, bondye sav byen ki moun li ka bay li e poukibiten.

Widy

Post Reply