Pictures of Haitian Child Soldiers? Don't believe...

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pictures of Haitian Child Soldiers? Don't believe...

Post by admin » Tue Jan 17, 2006 9:31 am

Some pictures are being widely circulated, pertaining to show Haitian child soldiers, led supposedly by gang leaders who have announced that they will vote for René Préval.

Don't circulate those pictures. You would just be spreading a lie. That is the sinister purpose of the person who started this e-mail chain.

The photographs, and a lot more are from the Civil War in Liberia and were taken in 2003 by Chris Hondros.

You may check them at:
www.chrishondrosphotography.com

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Tue Jan 17, 2006 1:59 pm

Guy, mwen biyen kontan ke w voye avetisman sa bay manb fowum nan o sije de viye foto sa yo kap sikile tou patou yon fason pou diskredite yon lop pati politik.

Taktik desinformasiyon sa vreman malonet e montre nan ki bases's ke mesiye sa yo desand nan twou egou pou yo al'chache viye foto sa yo.

Fok nou kinbe vigilans nan non selman pou system nan fair e square e pou mete tout pati yo sou memm nivo e andiyabazon min avantou biyen net peyi d'Ayiti.

Nou proteste enerjikman kont fo foto sa yo kap sikile ak nove intansiyon, e nou bay tout sit sa yo ki asosiye foto sa yo a Ayiti pou yo desand foto sa yo e presante exkis yo bay nonselman pati politik la ki konserne a min peyi d'Ayiti tout antiye.

Fok MOUN fowum sa yo fe edikasiyon manb li yo e montre yo ki konsekans non selman legal min negatif ke janr de bagay malonet sa yo gen yen sou yon ti peyi kankou Ayiti kap lite di pou lave image pep li.

L
Genyen la dan yo ki bloke sit yo a pou yo sa retire e lave viye foto sal sa yo e pou yo sa presante publikman eskis yo bay pep Ayisiyen an.

Sepandan, yo di ke gen lot moun ki fe memm bagay la tou mete foto moun mouri sou lot sit yo pou diskredite la MINUSTAH e Interim Governman e lot asosiye yo (Canada, US France etc..) de nove sak touye moun ke yap fe nan site Soley kont pep malere yo.

Min yo pa we ke se imaj peyi d'Ayiti ke yap avili nan tout move jwet lonje dwet kakachat sa yo.

Mwen souyete ke janr de bagay sa yo pa repete anko, e pou nou tout kinbe vijilans nan a la permanans.

Voye protestasiyon nou bay:
Desktop Consultants, LLC
Forest Hills Office Park
204 Forest Hills Drive #110
Garner, NC 27529

(919) 524-5846
(919) 882-9361
support@desktopconsultants.net
ou biyen bay:

Hondros@aol.com

Denonse sou ki sit e ki sou email address ke fo foto Civil War Liberia 2003 ke yo di ke se ti moun Ayisiyen ap s
ikile toupatou.

Veye yo!!!

Liline
Posts: 35
Joined: Mon Nov 07, 2005 3:19 am

Post by Liline » Wed Jan 18, 2006 3:08 pm

Thank you so much for letting us know Guy, I was disturbed and a little skeptical about these photo's and what they claim they were. The sub-titles to these pictures in the email clearly show what idea the person was trying to put out there. San li pa rann kont se figi peyi an l'ap bese an menm tan.

Guy I will be sure to let everyone I can, know that these pictures are not what they claim to be.

Hyppolite
Posts: 80
Joined: Wed Mar 17, 2004 12:39 pm

Post by Hyppolite » Wed Jan 18, 2006 3:37 pm

I have one question: where do those pictures come from? I remember seeing them and didn't bother pursuing the issue at first. I wanted to wait for a follow-up to verify their authenticity. Now, I cannot recall which website or web news agency from Haiti I got them from. Can someone help, please. I would really, really appreciate it!!! I NEED to know.

Hyppolite
Posts: 80
Joined: Wed Mar 17, 2004 12:39 pm

Post by Hyppolite » Thu Jan 19, 2006 9:31 am

Serge, I am not sure I was clear in my question. My question was: which Haitian news organization began circulating those pictures, as though they were taken in Haiti?

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Wed Feb 01, 2006 9:30 am

Dear all,

This morning, I received an email from a friend with child soldiers. The email claimed that they are from Haiti and the pitures depict the current situation in Haiti. Right away, I went back to this posting on Ann Pale and decided to view all the pictures from Liberia in the website of Chris Hondos. Then, I decided to gather all the emails that I could get from the chain, and I sent an email to all of them telling them to stop spreading the lie. I will update all of you on how many harrassments that I receive for standing up.

Anacaona!

Post Reply