What it is to be a Haitian intellectual!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Aug 25, 2005 8:25 am

Gifrants, I have edited out the rest of your note because it contained so much foul language. From this point on, your posts will be deleted with no further warning, if you do not restrain your language.

However, your interpretation of what I said with respect to Bill Gates is imbecilic. In your obtuseness, you could not even see that in fact, you and I were arguing the very same point, which is that Haiti should only be governed by Haitian citizens.

Sorry for you, but at this point, it would appear that you do not even understand English!

The Editor

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Aug 25, 2005 3:06 pm

Serge, I was about to ask Gifrants the same question.

I would like to know, what have you done lately for the Country and the people that you love so much?

Wap pale koze kredi, pandan moun yo ap mouri grangou.

W ap chante kanta mwa w, tout be projE ak akonplisman w. Pale m de projE w pou Ayiti?

What are your intentions, your goals, Mr Brain?

Are you those people who are blowing their own horn (a Revolutionary wannabee)?

Respect,

leonel

T-dodo

Post by T-dodo » Fri Aug 26, 2005 9:34 am

Marcien,

I appreciate what you have accomplished musicwise, based on what you just said, even though I never heard your music or your name before until I saw your writings here a few days ago on this forum. And, certainly, I wish I have done at least 10% of what you have accomplished musicwise. It is certainly an impressive list!

Having said that, I read what you wrote on this thread. That is also your accomplishment. Based on the writings, and I am sure you are perhaps a totally different person in real life, your ego appears oversized and other people do not seem to matter to you. I may be wrong and it would be nice your future actions prove me otherwise. Unfortunately, when you combine a big ego with an anemic respect for others what you get is a recipe for solitude and loneliness. These are two characteristics that make one difficult to get along with others. I am sure, in real life, you are a very popular guy with adoring musi
c fans. Perhaps, one day, I will get your autograph, if you don't mind.

Also, based on what you wrote, you seemed to have a monoply on the solutions to the problems of Haiti. Unfortunately, unless you have been putting them into action and they get Haiti out of the mess it is now, they are just talks and represent just your opinion among nine million other opinions of people of haitian descent interested in seeing their country advance. In other words, until you can turn your opinions into action, no one can say they are right or wrong. They are as good as mine or anybody else on this forum, in Haiti and in the diaspora. I respect yours and it would be nice you reciprocate to others, even if you don't agree with them.

I am glad to hear about your work with the haitians/farmers living in the country side. I know how much they need people to help getting them out of their misery, poverty, farming despair, drought, bad harvest, lack of access to health care, inadequate education facilities, etc. Would you let us know the tactics you have used to help them with those problems and perhaps teach us how those techniques can be used by others, or the government, to obtain the same results you acheived with them that makes them love you so much. We would have learned something concrete and useful from you.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Aug 26, 2005 1:45 pm

Jean-Marie, you are in for a treat...

Te mwen rale ti chèz ba mwen pou mwen koute nouvo eksplwa Kapwa LaMò modèn sa ki resevwa tout kalite meday deja pou patriyotism tou limen li an. Dènye fwa misye te bay gwo demonstrasyon kouraj li sou fowòm lan, ou poko te prèt pou manm, ki fè nou kapab eskize ou si ou pa te konnen de ki prevyen. Misye te bay Jean-Bertrand Aristide yon michan ULTIMATUM pandan tout lane 2001 an sou Fowòm Windows on Haiti an (Si ou vle, mwen va ede ou konsilte achiv yo) : Aristide, ou gen jiska 31 Desanm 2001 pou ou bay demisyon ou! Si ou pa fè sa, wa konn Joj!! Misye te di li pare pou li vèsan san li pou li debarase peyi a de Aristide. De tout fason, apre 31 Desanm 2001, men LI men ARISTIDE!

Bon, 31 Desanm 2001 te pase, 31 Desanm 2002 te pase, 31 Desanm 2003 te pase, mwen pa kab di w ki wòl misye te jwe, antouka nou konnen Guy Philippe ak Jodel Chamblai
n te flank Aristide yon move kout pyon an 2004 la, plis ke dezan apre ULTIMATUM Gifrants lan. E Vwalatilpa, Gifrants te fache! Misye te wè wouj tankou koukouwouj! Mwen pa janm fin konprann koze sa. Sanble Guy Philippe ak Jodel Chamblain te vole glwa a nan men Gifrants, men petèt se li ki va esplike vòltefas sa.

Antouka, Gifrants pa janm manke yon okazyon pou li klewonnen kouman se gwo patriyòt li ye, epi Guy Antoine, Serge Bellegarde, Jafrikayiti, elatriye, se yon pakèt trèt yo ye, ki se pale sèlman yo konn pale, yo pa pare pou mouri tankou limenm. Depi senk an sou fowòm lan, Gifrants ap mouri pou Lapatri. Mwen salye misye pou tout lanmò sa yo. Nan pwen okenn patriyòt ki mouri plis pase Gifrants. Si se pa pou li, pèp ayisyen pa tap viv. Viv Gifrants!

Antouka, men pasaj ki enterese m lan. Etan done mwen pa patriyòt tankou misye, m ap rete sèlman nan domèn mizikal la.

[quote]What's your name, Sir?
Gifrants.

Where are your from?
Haiti.

Which music is it?
It is Haitian music. It is a fusion of Haitian music, Brazilian music and Jazz. It is how the Haitian peasants express themselves. [/quote]

Mwen ta renmen yon moun esplike mwen souple kouman peyizan ayisyen esprime tèt yo ak fizyon mizik ayisyen, mizik brezilyen, ak Jazz. Kòm mwen sipoze Gifrants se ak betiz sèlman li kab reponn mwen nan abitid li, mwen ta apresye si nenpòt ki moun ta ka ban mwen yon ti limyè sou bagay sa. Mèsi.

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Fri Aug 26, 2005 6:59 pm

Mwen menm, sa m sonje de agiman Gifrants kont Aristide yo, se te menm agiman ke moun li ap di ki pa ayisyen yo (Apaid, Tipenhaeur elatriye) te konn ap fè.

Aristide pat bon, paske l te kraze lame an, li pa t pran enterè boujwazi an a kè, elatriye, elatriye.

Sonje tou, voye monte ke misye te konn fè kont lang Kreyòl lan.

Kelkelanswa agiman ou prezante ba li, misye te kenbe di kon fè, ke lang Kreyòl lan pa t lang.

Sa k pase misye jounen jodi an, misye genlè fè yon Epifani sou rout Damas?
Paske pawòl misye ap di koulye an, dyametralman opoze a sa misye t ap di 3, 4 an de sa.

Epi mesye, sispann rele de nèg kou Tipenhaeur, blan.

Nan aleman ki te debake ann Ayiti nan fen 19yèm syèk lan, se fanmi ki te plis "entèmarye" nan popilasyon ayisyen an.
Tankou yon tipik fanmi "milat", mesyedam yo tout koulè, genyen ki trè pal, genyen tou ki brin ak cheve boukle tou.

Entouka, se konsa m te sonje yo, nan ane
50 ak kòmansman ane 60 yo.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Aug 26, 2005 8:49 pm

Mezanmi, ala traka papa.

Pandan oun Pep ap mouri grangou, Misye ap fE Mizik pou yo oudimwen lantEman yo.

Ou vrEman ap ede ak envansyon diaz ak bouyon mimi lan pou ede PEp la.

Another frustrated Musician, po diab!

Ou wE Guy pa move moun, gade valE ekspozisyon li ba ou...

Mezanmi, ann kontinye ak bon kozman tande. Apeti poum aprann san lE ale.

Men anpil, chay pa lou.
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Aug 28, 2005 11:11 am

Serge, mwen dakò avèk ou 100% sou aspè politik la, paske lò you nonm ap voye wòch tout lasent joune, lò yon nonm pa janm vle rate yon okazyon pou l detounen yon konvèsasyon serye pou li vante patriyotism li pandanstan lap denigre zòt, ou rive nan yon pwen kote tout moun kapab dyagnostike konpòtman ensolit sa, epi ou vanse pi lwen.

Men sepandan, mwen pa fin dakò avèk ou, lò ou di ke lòt bagay serye pa te kab diskite sou fowòm lan, akoz de atansyon nou bay endividi sa. M ap toujou rekonèt ke si nou pa fè jefò pou nou kontribiye seryezman sou fowòm lan, se yon pèt de tan pou nou rete nan blame yon endividi pou sa, paske nou gen tout zouti anba men nou pou nou kapab pote pwòp kontribisyon pa nou. Gen sèten kritik ki sipèfisyèl. Se konsa Michel Nau vin kritike m paske mwen te mete tèl nouvèl nan tèl kategori fowòm lan olye mwen te mete l nan yon lòt. Misye pa reyalize ke se pa obligasyon pa m, oswa obligasyon Marilyn, oswa obligasyon Jean-Marie elatriye pou mete nouvèl an evidans. Se [obligasyon] nou tout pou nou kontribiye pozitivman sou fowòm lan. Mwen mete mo "obligasyon" ant gimè, paske mwen pa itilize li nan sans òdinè mo a. Youn nan nou pa gen obligasyon tout bon. Gen anpil lòt domèn kote nou kapab pote kontribisyon pa nou. Fowòm lan, se youn nan aktivite pozitif nou mennen pou kontribiye nan lit la. Men gen anpil lòt bagay ki pi makan toujou ke yon moun kab fè. Gen moun pa egzanp ki vwayaje nan peyi a regilyèman e ki ale travay dirèkteman ak peyizan yo. MWEN TOUJOU RELE AYIBOBO pou moun sa yo! Pami moun sa yo, nou kab twouve pi bon modèl pase dividal sen Legliz Katolik ap foure sou moun pou yo pwostène e priye devan yo. Alatraka papa! Pandanstan, byen souvan, nou pap menm reyalize gen moun pami nou kap trase bon jan egzanp, E SE PA DI YO DI YO FÈ SÈLMAN. Sak pi rèd la, moun ki fè tout bon, pa janm santi nesesite
pou yo klewonnen tout lasent joune ke se yo menm ki gen plis valè pase lòt moun.

Kidonk, mwen wè fowòm lan tankou yon zouti. Si nou chwazi pou nou vin ladan, sa ta fè anpil sans pou nou ta sèvi avèk li yon jan ki pozitif. Mwen pa renmen lò yon moun vini sou yon fowòm pou yo chita kritike fowòm lan, e mwen pa di sa paske se mwenmenm ki dirije fowòm "Ann Pale" a. Se yon senp kesyon de lojik. Si yon moun vle chanje direksyon yon fowòm, gen yon fason dirèk pou ou fè li: ou kontribiye POZITIVMAN nan devlòpman fowòm lan, paske nout tout kapab fè sa, si nou vle tout bon. Men si nou chita nan kritike fowòm lan nan yon sans ki negatif, ki sa ofèt w ap akonpli si se pa diminye itilite fowòm lan? [Se pa pou oumenm ditou, m ap pale la, Sèj]. Sa mwen vle di sè ke olye yon moun rete chita nan kritike, li ta pi senp pou li jis bay bon egzanp lan [first] pou tout moun kab wè, epi yo kab di "monchè... mwen renmen sa misye ou manzèl kòmanse la, te mwen bay ti kontribysyon pa m nan jefò sa.] Se miyò fason pou nou fè yon fowòm vanse nan wout li, ki se blayi limyè pou ede nou pran bon direksyon chak fwa nou rive nan yon nouvo kalfou nan lavi a.

Mwen pa kwè yon fowòm kapab genyen yon pi gwo anbisyon.

Gen moun ki konprann ke se sou yon fowòm ke yo kapab fè yon revolisyon pa lè zam. Ke se ak yon fowòm ke yo kapab jete yon gouvènman. Ke se ak yon fowòm ke yo kapab mennen yon revolisyon politik e ekonomik pou devlope yon peyi. Mesyedam, verite a men li: toutotan nou pa kab wè klèman limit yon medyòm, nou pap kapab itilize li nan tout efikasite l.

Kidonk, annou kontinye travay edikasyon n ap fè la. Fowòm sa, se pa pou bat "sè ma glwa", tankou yon gason kab mastibe tèt li san rete jis li pa gen fòs pou li mache tou dwat ankò. Lò nou wè yon moun ap fè sa, nou pa blije rete gade nan "rubbernecking". Men ou pa kapab fin inyore bagay sa nèt, sinon moun sa gen opòtinite pou li gate jwèt la pou tout moun. Nou pa kapab inyore sa, jan anpil lan nou vle kwè li posib pou fè sa.

Anvan nou panse men sa nou ta fè si se nou ki te moderatè fowòm lan, sonje travay sa mande anpil pasyans epi li egzije ANPIL EKSPERYANS tou. Se pa tout moun ki gen fyèl pou yo modere yon fowòm piblik, epi fè l nan yon sans pou li siviv ane apre ane. Si nou pa vle kwè m, eseye! Se tout sa mwen kab di.

Mwen ajoute tout sa, se pou mwen ka di ke vrè responsabilite nou se pa nan rete gade dèyè epi kritike sa ki te kab fèt oswa ki pa fèt. Zouti pou pwogrè fowòm lan rete chita lan men nou. Si yon moun pa kontribiye, li pa kapab plenyen! Nou tout kapab double vitès pou nou kontribiye pozitivman sou fowòm lan. Mèsi.

Post Reply