Men With No Land

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Men With No Land

Post by admin » Thu Dec 22, 2005 9:51 am

[quote]Lakou Siprèm domiken voye monte yon santans pou li, selon jij yo, klarifye konsèp "transit" nan konstitisyon dominiken an. Art 11 manman lwa panyòl lan di: tout moun ki fèt sou sol dominiken se panyòl, mwens pitit diplomat ak moun ki an transit. Konstitisyon-an pa pale de moun ki ilegal. Sependan, yo konsidere ke yon moun an transit lè ou pa genyen yon otorizasyon ki pèmèt ou rete yon bon ti tan nan peyi-a. Depi ou pa genyen l, ou ilegal. Sa pi rèd toujou si ou pa gen papye.

Tèm sa-a tap debat depi lontan. Legliz katolik te mande jij yo pou yo pwononse yo sou dosye sa-a. Malerezman men sa nèg yo akouche. Kidonk dè santèn de milye de moun ke papa yo te ayisyen, ki nan peyi-an depi pre de 90 lane, jodi-a yo di yo ke yo pa dominiken. De moun ki pa konn Ayiti, ki pa gen fanmi lòt bò, ki pa pale kreyòl la klè, ki pa konnen listwa dayiti, ki pa konn jwe foutbòl sinon bezbòl, ki pa konn chante
imn nasyonal nou an sinon "kiskeyanos valientes" (premye estròf imn panyòl la)

De moun ki te kwè selon lalwa ke yo te dominiken, jodi-a yo di yo, yo pat jamè dominiken se ayisien yo ye, paske se sa Konstitisyon peyi dayiti di. Sependan RD se sèl peyi nan le mond mwen kwè ki kreye pwoblèm sa-a pou pitit ayisien ki ilegal. Bush te bezwen pran yon mezi drastik konsa tou kont ispanòs yo, espesyalman meksiken, men li te oblije fè bak. An RD sepandan, santans kou siprèm nan jwenn apui tout pati opozisyon yo, gwo zotobre nan legliz, avèk anpil òganizasyon sosyete sivil.[/quote]

Mwen jis pote nouvèl sa ban nou sou fowòm sa pou nou kab bay dizon nou. Mwen remèsye Edwin Paraison anpil pou patisipasyon li sou Ann Pale (jiskaprezan se nan fowòm "Haiti and the Dominican Republic" la li rete, se domèn ekspètiz li, men mwen espere li konprann li kab patisipe tou patou sou Ann Pale).

Pwoblèm nan se lan Dominikani li chita. Men kòm map viv ozetazini, gen yon paralèl ki pase nan tèt mwen:

A sipoze ke Kongrè Etazini ta pase yon lwa ki ta deklare ke:

RETWOAKTIVMAN

- pitit tout Irlandè ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- pitit tout Italyen ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- pitit tout Polonè ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- pitit tout Alman ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- pitit tout Skandinav ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- pitit tout Anglè ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- anfen, pitit tout CAUCASIAN ki vin nan US ilegalman e ki fè pitit yo la, YO PA AMERIKEN

- apre sa, nou va fè menm egzèsis la pou NON-CAUCASIAN yo tou, paske "la loi est une pour tous" [Lò sa a, li nòmal pou w enkli pitit ayisyen yo, pitit meksiken yo, pitit dominiken yo, pitit tout latino yo, pitit tout afriken yo, elatriye nan menm pwosesis la tou.]

Si wap pase yon lwa espesyalman pou li tounen yon fwèt nan bounda chen nwa, fòk li tounen yon fwèt nan bounda chen blan tou.

Pou dayè, fòk nou toujou chache konnen istwa imigrasyon nan Etazini Damerik e pou ki sa chen blan ap fè banda devan chen nwa. Eske se paske se yo ki te twouve zo pou yo souse anvan? Ki diferans ki genyen ant lòm ak bèt nan fon bwa mezanmi?

Post Reply