Nuits chaudes en France...

Post Reply
Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Nuits chaudes en France...

Post by Manze Choublak » Mon Nov 07, 2005 2:42 pm

11ème nuit d'émeutes en France...Qu'en pensez-vous. L'ancienne Métropole a-t-elle semée sa propre instabilité sociale ?

M'ap tann rezonman nou tout...

Manzè Choublak

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Nov 08, 2005 3:56 am

La France est a la une maintenant. Demain sera un autre pays ou la discrimination en est aussi intense...
Ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, est le resultat d'un groupe de gens depourvues de toutes choses. Un groupe segregue, sociallement, politiquement et economiquement.
Pour nous tous qui ont eu le plaisir ou l'opportunite de visiter la France. Nous tous ou notre origine Africaine est plus repetee. On pourrait avouer ou temoigner le racisme a son superlatif. La france est connue comme l'un des pays les plus Racistes. Peut etre en deuxieme position, apres les Etats-Unis.
L'arrogance francaise en est aussi grave.
Pourrait-on controller cette eruption simultanee de la part de ces jeunes? je ne sais pas, mais je pense quand on a une Societe ou quiconque est juge selon la contenance de sa melanine. Une Societe ou quelqu'un est estime comme un groupe, non individuellement. Cette ebullition etait inevitable. C'est co
mme un volcan. Trop de catalyseurs pour ce cataclysme...
C'est une reaction Humaine ou animale. Tout bEt jennen mOde.
Aujourd'hui, la France. Demain... Who is next???

L'union fait la force,
leonel

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Un semblant de solution à Paris

Post by Manze Choublak » Wed Nov 09, 2005 4:38 pm

Le gouvernement français semble trouver la panacée sociale en débloquant des fonds pour les quartiers pauvres de Paris. Cependant, le désarroi des Afro-français atteint déjà plusieurs pays d'Europe, entre autres la Belgique, le Portugal et l'Allemagne.

De son côté, Sarkozy pour régler la fièvre raciste qui dévaste depuis des lunes la société française, décide d'expulser tout étranger illégal sur son territoire ainsi que cent vingt étrangers détenant le titre de séjour. Nous devons noter et nous rappeler que la vieille métropole ne balbutie pas, quand le besoin se fait sentir, à mettre de l'ordre chez elle. Ses enfants savent aussi, qu'ils leur reviennent de protéger la mère patrie. Pourquoi, jusqu'à maintenant nos frères et sœurs ne savent pas quand défendre la nôtre ? Pourquoi même nos plus Ginen des Ginen (Lolo, Boukman ; Camille Charlmers, Ka Plim, etc) ne se gênent pas à collaborer avec nos anciens
occupants ? Les Ayitiens doivent-ils commencer à punir sévèrement, et ce, sans pitié ces félons ?

Mèsi.
Manzè Choublak

Gelin_

Re: Un semblant de solution à Paris

Post by Gelin_ » Thu Nov 10, 2005 4:12 pm

[quote]...Pourquoi, jusqu'à maintenant nos frères et sœurs ne savent pas quand défendre la nôtre ? Pourquoi même nos plus Ginen des Ginen (Lolo, Boukman ; Camille Charlmers, Ka Plim, etc) ne se gênent pas à collaborer avec nos anciens occupants ? Les Ayitiens doivent-ils commencer à punir sévèrement, et ce, sans pitié ces félons?[/quote]
Li pa nesesè ditou ditou pou se ekzanp lafrans ke ayisyen ta dwe tann anvan yo aprann kouman pou yo ta defann pwòp peyi pa o. Okontrè... Sa m ta renmen konnen, se kisa ki pase ak gwoup yo te rele "Collectif Non" an ki te aprann chante menm chante ak desandan rochanbo yo nan komansman 2004 la.

gelin

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Mon Nov 14, 2005 4:43 pm

Li parèt nayiv epi mal plase pou m ta di ayisyen pou yo swiv Lafrans kOm ekzanp sitou lè nou konnen ke peyi sa a se sou do nou menm nèg ak nègès ke yo vinn sa yo ye jodi a.

Li fèm pèsonèlman mal pou nou wè ke genyen frè ak sè n k ap defann peyi sa yo, ansyen kolon sa a yo lè yo pa konnen osnon pa vle konprann ke peyi sa yo toujou vèyaktif kanta zafè lakay yo, se nan optik sa a ke mwen te fè alizyon ak peyi Lafrans.

Yo gèlè retire bon sans anpil nan nou nan pasaj paske genyen nan nou kap di toujou mèt men kay nou an ap boule. Nou konnen kijan pou nou jwenn ekskiz menm lè pa genyen pou sosyete blan an (m di byen sosyete blan an) ak tout lidè yo men, lè se nou, yo te mèt fè sa yo vle ak nou. Li klè ke mwen eksprime fristasyon m plis la, men èske gen yon lojik ladanl, nan atitid restavèk saa ?

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Nov 15, 2005 6:08 am

Mwen dakO ake ou. Men, mwen panse li pa on pwoblEm pou nou ta deal ak ansyen kolon yo, ke l te Ameriken ou Franse. Paske, nan jan nou ye a, tou Ed ta sipoze aksepte si yo ta bon pou devlopman peyi a.
LE ou pran ekzamp on pakEt lot peyi tankou Dannmak ak la Swed ak NOvEj. De dEnye yo te okipe pa Dannmak, men kounye ya, yo toup ap deal nan enterE peyi pa yo avan tou. Avek konsiderasyon pou Ansysen Kolon yo tou. Paske, fok gen konpwomi kanmEm. Prenons Etazini, se menm jan ak AngletE.
LE nou ale nan ti peyi pOv tankou lakay ak on pakEt lOt peyi an Afrik. Nou gen twop eleman ki wE ke pOch yo selman. Yo pa soucie yo de Peyi. Malerezman, sOT ki bay, enbesyl ki pa pran.
Tounen sou kozman pwoblEm lafrans nan avEk deblozay nan semEn nan la. Gen on lOt jan mwen wE bagay yo tou. Mwen panse,wi se on pwoblEm rasis ki ekziste nan peyi erosantrik yo. On paket nan yo panse ke yo pa rasis paske yo gen anpil pwogram sosial ki ede minorite. Men, yo pa konp
rann ke pwogram sa yo pat fEt pou minorite. Yo pat prevwa ke lE yo te bezwen men dEv nan men moun lOT PEYI SA YO. Apre on tan moun sa yo ap fE pitit e yap fE pati de peyi a tou. Se on pwoblem ke mwen wE nan tout peyi sa yo kanada inclu.
LE pitit natif natal komanse ap gen pwoblem ekonomik menm jan ak 3em jenerasyon refijie(se konsa yo rele yo) ki yo pa janm aksepte kOm sitwayen vre. Se lE sa ou wE degre rasis moun sa yo vre.
Byen ke, ge wont ge, lafrans deal ak pwoblEm sa pi byen (au point de vue humanitaire)ke Etazini. Paske mwen garanti w, Etazini pa tap mind lage bonb pou l fini ak manifestasyon sa. Mwen panse repons yo diferan. KOm mwen di l deja, se pa on pwoblem fransE sElman. Anpil lOt moun dEyE. Dannmak se on lot ekzanp kote ak de nesans danwa dorijin Arab ou Afriken, mete 2em ou 3em jenerasyon refijie. Si ou pran preske tout peyi ewopeyen yo, idEm. Se la diferans Etazini a.
Bref, mwen panse ke Ayiti se youn nan peyi ki renmen bagay etranje. E se you nan peyi ki pa bay etranje hardtime. Nou p
a met tarif piwo sou prodwi enpOte. Monopol lajan an Ayiti kontwole pa etranje. Go figure!
Linion sipoze fE la fOs,
leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Nov 16, 2005 5:11 am

Serge, li klE ke moun toujou panse yo pi bon ke on lOt. Paske yo wE lOt la, men yo paka wE tEt yo. Sel si yo itilize on miwa.
Nan sa m te ekri deja yo sou kOzman an, mwen rekonEt ipokrizi peyi ewopeyen yo ak tout Lamerik la. Men mwen wE diferans ak jan yo reaji fas ak pwoblEm. Ou wE jan Chabrak yo admEt ke yo te abandone on gwoup. BO lakay nou an amerik, djol bouch ta prefere bay on paket eskiz pou montre ke pa gen danje. E, kOm mwen di l, yo tap kraze brize deblozay sa. Mwen kwE nou sonje kijan yo te deal ak MOVE nan Filadelfia... Kidonk, ipokrizi a jeneral, paske tout moun vle parEt pou pi bon.

Mwen wE on paket moun ap kritike Lafrans kounye a. Menm jan yo tap kritike Etazini mwa pase. Men, yo tout se menm. LE pou yo bay djob, se ti pitit je vET yo ki jwen avan lOt moun. Li vrEman nan tout peyi ewopeyen yo ak Azi. Li petEt diferan nan peyi Afriken yo. Men, an Ayiti, yo prefere bay etranje avantaj ke natif natal. Paske pou on paket la
kay Blan se Bondye. Ou sonje lE on moun ap deklare w, Blan an fO vre... Mwen pa vle rete twOP sou sa. Men, m te vle di ou nan ki konteks ke mwen te ekri sa m te ekri a.

E, si ou li plizyE bagay ke m te ekri. W ap wE mwen mansyone ipokrizi Blan yo. Mwen te ka panse diferaman avan m te viv an ewOp. Men, aprE ti bout tan sa ke mwen genyen an ewop la, mwen wE, e mwen ka di w daprE obsevasyon pa m ak on pakEt lOt ewopeyen menm fransE, tout moun konnen ke fransE a rasis, awogan, je sE tou elatriye (Tout rEg gen eksepsyon).
Fok ou wE tou, mwen wE pwoblem ki gen nan peyi skandinav yo ki daprE mwen menm ak on paket lot moun diferan de Ewopeyen nan sid yo. AnkO, tout rEg gen eksepsyon.

Avan m ale, an nou fE on ti gade nan ipokrisi mond nan. Nou sonje apateyd. Jan moun ap kritike l. Bon, tout preske ap itilize l. Yo bay minorite yo on zOn pou yo rete, san posibilite pou travay. Ki diferan an SwEd, Danemak ak NOvEj kote tout malere ou dimwen, moun ak ti income viv nan tout zOn kote ki gen bilding. Sa kap
ab chanje aprE on tan, men pou kounye a se konsa bagay yo ye.

Mwen pa mande pou tout peyi ta konsa, paske taks moun sa yo se fyEl pete. Men yo gen on sistEm ki vrEman ede malere. E, minimom wage yo piwo lontan ke Eatazini ak Frans. PetEt on lOt lE na kouvri sistEm sa. Pou kounye a se Deblozay lafrans lan kap mongonmen. An nou ret ladan l.

Anfin, Sergo, mwen pat neglije pale de ipokrizi Rasis yo.
On ekzanp, Yo ap interview on fransE, li di < Si on aime la France, on reste. Mais, si on l'aime pas on a qu'a rentrer chez soi >.

NEg kap fE interview an di l, < Ils sont Francais de trois generations, d'ailleurs Ils ne connaissent que la France comme Patrie. Comme vous! >

Misye pa di on mo. Ou wE nan ki nivo rasis nan ye. Li panse paske yo pa gen zye ble, kidonk, yo pa FransE...

Banm bay kOnn lan a on lOt kretyen vivan, male.

Liberte, Egalite, Fraternite (Pou tout Moun)
leonel

Post Reply