Faktori Kriminèl inisyativ USAID pou Ayiti

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Nov 04, 2005 11:12 am

Mesye, mwen pa gen tan kounyE a pou mwen ajoute sou sa nou di la. Men mwen byen kontan nou ekspoze pwoblem lan. Youn nan pi gwo priyorite gouvenman isit se bati prizon e toujou bati plis prizon. Lo ou gade konpozisyon rasyal prizon sa yo, ou blije poze tEt ou anpil kesyon.

Nou konnen tou jan Etazini mete anpil jenn nan prizon nan peyi isit, pou krim amatE ke yo komEt byen souvan. KounyE a pandan yo nan prizon, yo aprann metye kriminEl pwofesyonEl. Lo yo fin pije pEn yo, Etazini voye yo tounen nan peyi orijin yo, sitou nan Karayib la. Nou tout konnen sa ki pase ak jenn sa yo nan peyi a. KounyE a menm, se nan peyi a menm, yo vle kontinye travay fOmasyon sa pou ti malere kap drive nan lari epi kap fE krim tankou amatE. KounyE a, yo pral pwofesyonalize yo nEtalkole nan metye a.

Gade kijan lajan USAID ap pase. Eske peyi a bezwen kalite Ed sa yo? Mil fwa non.

Mwen pap rete.

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Prizon pou timoun ann Ayiti

Post by Manze Choublak » Wed Nov 09, 2005 4:58 pm

Kesyon prizon sa a genyen anpil aspè ki pou fè n pè eopi poze kesyon. Pandan ke yo soti nouvèl fè nou konnen ke Etazini genyen nan kèk peyi de kalte prizon sekrè, kote yo pa pè itilize tout zam fannfwa pou fè nèg ak fanm pale koze ki petèt pa menm ekziste, se konsa yo fè bèl fèt pou louvri prizon pou timoun ann Ayiti. Èske se pa yon enstitisyon ilegal tankou prizon Sit nwa ke yo tabli anpil kote sou planèt la ke yo mete sou nou. Yo konnen klè ke gouvènman poupetwèl ke yo pral mete a epi yo genyen la a pap di anyen.

Mwen kwè ke Ayiti vann tout bon sètfwasi, kote lespwa n ye jodi a ? Mwen wè ke alèkile yo vinn mete ann aplikasyon pi plis politik eksklizyon ke y ap fè Etazini an : pran tout malere, saki pi sanble ak afriken yo vinn majoritè nan enstitisyon kaseral pou yo travay pou gwo miltinasyonal yo sèt fwa miltinasyonal Lafrans, Canada ak Etazini. Se pa kannannan ke nou kannannan sèlman, zonbi pete sou nou
, jan nou di l nan peyi n nan. Kilè leve kanpe tout bon an ap fèt????

Manzè Choublak

Post Reply