Selection ou Election: Tout Moun Pran. Yo Pat Konn Jòj !

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Oct 31, 2005 2:39 pm

Jaf, tout sa mwen wè la yo se zen! Mwen sezi wè ou pote zen moun.com sou Ann Pale. Mwen pa vle ankouraje sa ditou! Si tout fwa ou pataje menm pwendvi ak otè ann-al-li-zen sa, mwen ta plis renmen ou pataje opinyon w avèk nou jan ou abitye fè sa.

An patikilye, mwen pa apresye zafè chanje non Bazin an Bouzin. Sa se pa bagay moun serye. Mwen panse Ayisyen ap fè yon pa devan lò yo rekonèt ke menm si yo pa vle yon kandida, yo pa bezwen derespekte l pou sa.

Mwenmenm, mwen pap chwazi kandida, paske se pa wòl mwen sa. Men mwen kwè Marc Bazin kalifye pou l ta Prezidan Dayiti plis pase majorite kandida mwen wè ki ale enskri yo. Mwen kwè René Préval, natirèlman, chaje ak kalifikasyon tou etandone li te Prezidan deja. Mwen pa konnen si Dumarsais Siméus ta fè yon bon prezidan, men mwen pa dakò jan li rantre nan sèn politik la pou kounyè a. Petèt pi devan, lò Lwa Peyi a va pèmèt li sa KLÈMAN. Kanta moun ki di "NON!", yo pap patisipe nan okenn eleksyon toutotan bagay yo pa chanje, mwen respekte prensip yo, men jiskaprezan yo pa kab esplike mwen ki estrateji yo genyen pou bagay yo chanje an Ayiti. Mwen panse ke PRENSIP ak ESTRATEJI fèt pou mache ansanm. PRENSIP SAN ESTRATEJI ou ESTRATEJI SAN PRENSIP tou de ap kondui nou nan tchouboum.

Kidonk, map chache limyè toujou. Mwen kwè li ta bon pou nou boukante lide sou tout kandida yo, men mwen pa vle fè sa selon vye mès ayisyen, sètadi nan denigreman, nan zen "selon les informations", nan tripotaj, nan lonje dwèt, nan bay moun non derespektan, elatriye.

Ann kenbe fowòm lan lan yon nivo ki pi wo e ki kapab favorize dyalog ant tout ayisyen kèlkeswa panchan politik yo.

Mèsi.

Kevin Skerrett

More on Bigio, and the GNBistes

Post by Kevin Skerrett » Tue Nov 01, 2005 12:56 am

Guy and Jaf,

I have been trying to follow this exchange, being able to read French but not Creole. I want to know what is meant when people are saying the GNBistes...I take it that this refers to the old, coup-making business class from the early 90s, basically the Duvalierists?

I found the following overview of the "nine" business people who were listed by the US Treasury Dept having their assets frozen due to their involvement in the first anti-Aristide coup:

"Of the 70 names included on the list of PromoCapital (a subsidiary of PromoBank) shareholders, nine—Frederic Madsen, Gilbert Bigio, Gregory Brandt, Marc-Antoine Acra, Monique Bigio, Olivier Acra, Ronald Georges, Reuven Bigi, and Sebastien Acra—appear on a US Treasury Department list of people and organizations whose assets had been blocked by the US Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control under the Clinton Administration, until 1994."

Am I right here? I ask because I just tripped across an article reporting on the granting of the "first ever" GSM mobile phone licence to Digicel, a Caribbean mobile phone company owned by an Irish capitalist named O'Brien. However, his bid was "partnered" with the GNB group. It strikes me that this is classic crony capitalism, where we have an unelected and illegitimate coup government handing out free "licences" to their friends, when in fact, these things are extremely valuable public assets - they ought to be owned, controlled, and (if necessary) sold at fair rates for the benefit of the population.

The irony is that O'Brien, the Irish capitalist, made his fortune in a similar licence-granting deal in the mid-90s (during the fire-sale privatization scam that swept Thatcherite Britain as well as Ireland) with the Irish government, which has since then been subject to a Tribunal investigating whether there was influence-peddling involved (essentially, corruption). After having paid very little for the licence he was granted, O'Brien ended up selling the company formed around it for some 2.5 billion euro (pocketing several hundred million for himself personally, which he then used to invest in golf courses and caribbean mobile phone assets, most recently Digicel Haiti).

Has Haiti Progres or any other Haitian media source reported on the granting of this licence as far as anyone here knows?

Kevin

Kevin Skerrett

GNB vs GB

Post by Kevin Skerrett » Sat Nov 05, 2005 2:50 am

Well, thanks for that explanation. Clearly, this is something I shouldn't be confusing!

I am still interested in the Digicel licence - if anyone reading this knows anything about it, please email me at kskerrett@cupe.ca

Kevin

Post Reply