Pozisyon Jean-Bertrand Aristide dapre pòt-pawòl li

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Oct 21, 2005 9:39 am

Pou sa pa, men sa nou resevwa nan imel yè swa. ki vin presize pozisyon strikti ofisyèl Pati Fanmi Lavalas la:

Pwen pou Laprès

Doktè Maryse Narcisse
Pòt-Pawòl Prezidan Jean-Bertrand Aristide

[quote]
20 Oktob 2005

Doktè Maryse Narcisse fèk tounen apre yon voyaj konsiltasyion avèk Prézidan Jean-Bertrand Aristide an Afrik di Sid. Apre bon jan enfòmasyon ak analiz nan lokasyon rankont yo, Pòt Pawòl la ap transmèt mesaj Prezidan Repiblik lan pou pèp ayisyen, pou manm ak senpatizan òganizasyon Fanmi Lavalas.

Prezidan Jean-Bertrand Aristide ki anmenntan Reprezantan Nasyonal Oganizasyon Fanmi Lavalas voye salitasyon espesyal pou tout pèp ayisyen an nan periòd difisil lap travèse jounen jodi-a. Yon akolad fratènel ak tout manm Fanmi Lavalas!

Doktè Narcisse fè tout moun konnen, Prezidan Aristide ak tout fanmi li pòte yo byen. Pèp ak Gouvènman Sid Afriken an konsidere yo tankou bon jan pitit Lafrik
ak tout kè yo. Men lespri Prezidan an toujou nan direksyon lakay. Pandan yo lòt bò a, Prezidan Aristide ak madanm li ap bay bon jan koudmen nan Inivèsite Afrik di Sid (UNISA) kote yap anseye epi mennen bon jan rechèch sou Renesans Afrikèn..

Doktè Narcisse sezi okazyon sa-a pou li demanti ak tout fòs li kelkeswa moun kap kontinye bay manti nan fè sikile rimè kote yo ta vle fè konprann Prezidan Aristid ta voye lèt, kasèt oswa rankontre moun pou sipòte kandida nan eleksyon-seleksyon gouvènman antikonstitisyonèl la ta vle òganize.

Pòt pawòl lan pwofite pou raple pozisyon Prezidan sou keksyon eleksyon yo klè epi yo pa chanje. Lap reprann pati nan deklarasyon Prezidan Aristid deja fè sou kesyon sa-a:

" Nan lane 1994, ki moun ki ta panse ta ka genyen eleksyon lib, onèt,demokratik an Afrik di Sid ak Nelson Mandela, Govan Mbeki, Oliver Tambo ak lòt lidè Kongrè Nasyonal Afriken (ANC) ki nan prizon, an ekzil epitou nan mawon. Jodi-a an 2005 , ki moun ki ta panse ta ka genyen eleksyon lib, onèt, demo
kratik an Ayiti ak tout milye manm Fanmi Lavalas yo ki nan prizon, an ekzil epitou nan mawon.?

Pou ka genyen bon jan eleksyon lib, onèt, demokratik an Ayiti, men etap nou dwe swiv:

1. Manm Fanmi Lavalas ki nan prizon oswa an ekzil dwe ka retounen lakay yo libreman.

2. Represyon ki deja touye plis pase 10000 ayisyen dwe sispann san pèdi tan.

3. Lè sa, nou va genyen yon dyalòg nasyonal.

Yon Dyalòg ki va mennen Lapè anpasan pa restorasyon Lòd Konstitisyonèl la, sa a se volonte pèp ayisyen an. Apre 200 lane endepandans li klè dyalòg sa-a ap boujonnen yon nouvèl Ayiti."

Prezidan Aristide mande tou pou tout manm Fanmi Lavalas reflechi sou pawòl sa yo ki nan premye paj Manman Lwa Oganizasyon an:

"Yon lavalasyen se yon patriyòt.

Yon bon lavalasyen se yon bon patriyòt.

Lavalas se linyon fè lafòs. ''
[/quote]

Post Reply