Page 1 of 1

Re: Konsènan Jean Chavannes Jeune

Posted: Tue Oct 25, 2005 3:34 pm
by Gelin_
[quote]...mwen Marcien Guy Frantz Toussaint, se Vodwizan mwen ye...[/quote]
Marcien, m ta renmen fè on ti diskite avè w sou kèk kesyon vodou. Men rezon an: m te abitye pale ak kèk ougan, e m te konn asiste anpil seremoni vodou tou. Gen kèk detay m ta swete diskite avè w paske m panse w ka gen plis limyè sou sa.

gelin