Konsènan Jean Chavannes Jeune

Post Reply
Gelin_

Re: Konsènan Jean Chavannes Jeune

Post by Gelin_ » Tue Oct 25, 2005 3:34 pm

[quote]...mwen Marcien Guy Frantz Toussaint, se Vodwizan mwen ye...[/quote]
Marcien, m ta renmen fè on ti diskite avè w sou kèk kesyon vodou. Men rezon an: m te abitye pale ak kèk ougan, e m te konn asiste anpil seremoni vodou tou. Gen kèk detay m ta swete diskite avè w paske m panse w ka gen plis limyè sou sa.

gelin

Post Reply