Does multiplying two negatives yield a positive?

Post Reply
Leonel JB

Does multiplying two negatives yield a positive?

Post by Leonel JB » Sat Oct 15, 2005 12:27 am

[Jean-Marie, I really think that Latortue is showing off!]

By the way, this law in Mathematics did not make any sense to me. If I lost 4 dollars twice, it means I lost 8 dollars. I do not gain 8 dollars.

Na tounen sou sa oun lot lE, mwen jus mansyone ti lwa sa ki pa vrEman syantific...

leonel

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Sat Oct 15, 2005 8:08 am

Leonel,

The law is only true in multiplication and its inverse. It is not true for addition and its inverse. Therefore, if you lost $4 twice, of course you lost $8 because your lost is always negative and the amount of time it happen is always positive.
The mathematical formula for it is (-4)(2)=-8. However, if you you lost $4 negative 2 times, it means that you lost (-4)(-2)=8, which is a gain rather than a lost.

Anacaona!

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Oct 15, 2005 11:59 am

Anacaona, sorry I meant -two times or -twice???

Another way, -4 patat pandan oun rekolt, kidonk nan a rekolt, mwen genyen: (-4)(-4)= 16 Patat pou ti moun yo manje. E si ti moun yo pa jwen 16 patat sa yo, map voye yo kot Anacaona ak Jean-Marie pou bayo patat yo...

Guy ap touye nou, nou vle komanse oun lot topik. na kontinie oun lot lE.

Now, revenons a nos moutons!

mwen jete m,

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Oct 15, 2005 12:43 pm

Bon mesyedam, mwen wè nap jwe nan bab Pwofesè Pistach ki pran retrèt li depi kèk tan. Lò mwen di mèt la ki kalite vye koze kab di sou matematik sou fowòm lan, Pwofesè a di m konsa li pap rantre ladan l toutotan elèv yo pa repase tout ti amizman li te deja mete sou fowòm lan.

Li di mwen tou li konnen Anacaona, tisè Shelony, gen bon jan diplòm nan matematik e li pap mete nou nan lerè. Men sepandan, se malere Ana pa te pase nan klas li (se Shelony ki te dènye pwomosyon pwofesè a), paske Ana pa tap janm parèt ak esplikasyon sila:

[quote]if you you lost $4 negative 2 times[/quote]
Esplikasyon sila se esplikasyon sou lalin, Ana. Moun ki sou latè pap konprann sa ou vle di, paske nan eksperyans yo, yo pa janm fè yon bagay "negative two times". Kidonk, Ana, malgre ou konnen trè byen ki sa wap pale, li ta bon pou w esplike li yon jan pou tout elèv nan inivèsite popilè a ta konprann li.

Kanta Leonel menm ak z
afè patat li yo, fòk li konnen nou pa pantan. Si Jezikri te fè lamiltiplikasyon dè pen, nou gen konfyans nou kapab fè lamiltiplikasyon dè patat.

An dènye lye, pwofesè a di mwen, pa gen ase enterè nan inivèsite popilè a, kidonk kite li pran bon ti van li anba pye mango a.

T-dodo

Post by T-dodo » Sat Oct 15, 2005 5:38 pm

leonel,

Ou menm avèk Guy, nou anmègdan wi!

Men yon "website" ki bò w yon esplikasyon sou zafè de negativ lan. Li komanse pa utilize lan pale lè yon moun itilize "double negatives" pou eslike zafè an. Rès esplikasyon bokou plis matematik e se li menm ke Leonel bezwen an.

http://www.mathsisfun.com/multiplying-negatives.html

In other words, Leonel, if you go backward one meter, let's call it minus one. If from where you are now (-1 meter) you want to go minus one meter, you go back to your original position, which is plus one from the position you were after the first minus one. In other words to do two minuses, you have to go in opposite direction which is no longer going towards the negative. The website does a good job proving that.

Men mwenmenm, m te plis bezwen konnen kote Latortue jwen pouvwa pou li anile desizyon La Cour de Cassation an? M espere leonel ta ban yon ti limiè sou sa.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Oct 16, 2005 12:27 am

Mezanmi o, mwen pa vle fE Sokrat, pou m poze plis keksyon. Men, mwen reyelman bwE pwa! Nou oblije aksepte oun seri de lwa menm jan gen nan nou ki aksepte labib, Avec la Foi. Gen oun seri de bagay si w challenge yo, w ap met tout moun tEt Anba. (Nan chimi menm se pa pale, nou oblije aksepte yo san kont).

E byen, se nan menm kout kat sa ke Latortue tounen sou desizion l. Ki fE, Rezon gwo nEg toujou meyE.

Latortue, se oun -5, lE ou miltiplie ak tout negatif yo ki lan bouyon mimi sa. sE ta di. -184 miltiplie ak kasasyon ki se oun lot eleman negatif, e pi miltiplie yo tout ak -CEP egal Ayiti nan tchouboum. Eskize m, mwen te bliye gwo negasyon nan peyi etazini yo ( Diri dOmi, Bouch dlo, zo bouke Chen, kaka kleren Rum), an matematik Ayiti nan plis K K ou di mwen = +kk

Mwen pa konn si m fE ekwasyon an byen, oun lOt moun ki pi save, a ede m.

Nou pran nan twa Wa, Wa KK, Wa gentan konnen, Wa kite sOtt.

leonel

Post Reply