Pwoblèm mwen ak kritik sa yo

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Epi epi... anyen!

Post by admin » Sun Sep 11, 2005 10:30 pm

Pale anpil sa yo gen yon grenn objektif: Fè konnen se ou ki pi patriyòt pase tout moun. Men sepandan nou bouke ak pawòl sa yo, paske sa fè 5 lane n ap tande yo, epi epi ... anyen!

Mizik w ap chante yo pa fè plis pou Ayiti pase nenpòt ki moun ou kab site sou fowòm lan. Se lajan w wap fè. En pwen sè tou. Kidonk, anvan ou kritike, pou ki sa ou pa fè wè pou ki ou vle tout moun adore w la? Se pa ou sèl ki jwe mizik... Mizik pa w la orijinal, men sispann pete tèt ou, se pa mizik pèp. Se mizik ki pèmèt ou viv konvenableman nan peyi blan an. Se pa mizik kap mennen yon revolisyon nan peyi Dayiti nonplis. Kidonk, jwe mizik ou, frè. Si ou vle, mwen va pase mizik ou sou fowòm lan pou tout moun kab koute espresyon atistik youn nan konpatriyòt yo. Men kesyon de denigre m lan e denigre lòt moun sou fowòm lan, paske ou santi ou fristre tankou anpil lòt atis, sa pap pase.

Pou dat ou dekrete w ap libere Ayiti, epi ou an afè avèk
zentelektyèl ayisyen nan dyaspora a toujou! Ki moun ki mare pye ou??? Sa w ap fè a, fè l. Lò ou va libere Ayiti, pèp ayisyen an va chante glwa ou, Gifrants, ou pap menm bezwen monte sou fowòm lan pou ou fè sa ankò.

Post Reply