You lòt kalite chimè!

Post Reply
Anacaona_

You lòt kalite chimè!

Post by Anacaona_ » Thu May 05, 2005 5:14 pm

Nan ane 2003 ak kòmansman ane 2004, nou te wè you pakèt bagay ki tape pase nan peyi nou. Te gen anpil dezòd ki tape fèt, moun tape mouri e chak fwa you manifestasyon te kraze nan peyi, ou byen chak fwa dezòd te fèt, kominote intènasyonal la ansanm avèk elit Ayisyen yan te pwente dwèt yo sou patizan prezidan peyi ya.

Se konsa nou wè yo te vini avèk mo chimè nan peyi ya e tout moun se te you sèl pawòl yo tap repete maten, midi ak aswè. Mo sa te vin tounen you jouman pou tout moun ki te kont mouvman GNB ya ou byen tout moun kite gen you lespri patriyòt lakay yo. Elit “entèlektyèl” nou an te fè nou konnen ke moun sa yo (patizan prezidan eli ya) se you pakèt vyolan ak you pakèt brigan ke yo ye e se yo ki responsab tout move bagay ki tap pase nan peyi ya.

Map mande jounen jodiya kijan fè brigan sa yo vin you pakè moun saj. Nou gade a chak fwa ke yap revandike dwa yo nan la pè, lapolis e pandan anpil tan mission
nasyon zini pou fin destabilize Ayiti ya tire sou yo. Map mande èske yo te pase nan you klas espesyal pou yo te al aprann metrize tèt yo ki fè yo konnen kijan pou yo aji nan lapè. Si yo te fè you klas an kachèt pou yo, m kwè profesè ya te byen fè anseyman an paske tout klas la pase.

Map mande moun sa yo ki tap trete mas pèp la de chimè èske se pa yo menm ki chimè tout bon vre. Dezòd sa yo ki tap pase nan peyi ya avan kou deta 2004, èske se pa mesye entèlektyèl ak endistriyèl yo ki tap fè yo?

You moun ki konnen kote klas sa a te fèt, tanpri fèm konnen paske m ta renmen voye anpil moun ladan.

Kenbe fem!

Anacaona

Post Reply