Peyi d Ayiti Peyi Mango

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Peyi d Ayiti Peyi Mango

Post by admin » Wed Jun 18, 2003 3:10 pm

Kòm mwen sot prezante kèk enfòmasyon mwen twouve sou Plant ak Pyebwa sou tè dAyiti, m ap tou pwofite tou retounen ak yon lis (pasyèl) pye mango nan peyi a. Enfòmasyon sa te parèt sou Fowòm Ayisyen an sa gen prèske 2 lane (25 Oktòb 2001).

Dapre yon piblikasyon Ministè Agrikilti (Agroculture, Vol. 1, #6), men NON KÈK KALITE MANGO KI GENYEN NAN PEYI d AYITI:

mango anjelik
mango abityela
mango abriko dlo
mango akòdò
mango ameli
mango answa
mango aryèl
mango aselwi
mango badyo
mango bata
mango batis
mango bèf
mango blan
mango ble
mango bonbe
mango bonbon
mango bonkira
mango bosye
mango bourik
mango chalè
mango chèl
mango chilpiti
mango datis
mango dega
mango di
mango difonsèl
mango disèl
mango dite
mango dlo
mango dòf
mango dosou
mango doudous
mango dyonn long
mango dyonn won
mango fal fanm
mango fanm blanch
mango fil
mango gèp
mango gra
mango grenn bèf
mango grenn si
mango grenn toutou
mango jan mari
mango jèn jan gwo po
mango jeremi
mango jili
mango kachiman
mango kadril
mango kafe
mango kakadyab
mango kakapoul
mango kakòn
mango kalite
mango kan nan pwen
mango kanèl
mango kanf
mango kawòt
mango kay
mango klins
mango kòdòk
mango kolèt
mango kòn
mango koton
mango kou boutèy
mango kountedi
mango kowòsol
mango labèl d Ayiti
mango labich
mango lakansyèl
mango lakolo
mango lanmidon
mango lanni
mango lapolis
mango lasann
mango lèt
mango madan fransik
mango madan jan
mango magarèt
mango manchèt
mango manmye
mango mari wòz
mango menvil
mango mesye fransik
mango mi wòz
mango mikaèl
mango miska
mango miss
mango monben
mango moulat
mango mwèl
mango nèt
mango nimewo 11
mango pa tout dyòl
mango pak
mango palmès
mango panyòl
mango paskal
mango pè
mango penn sik
mango pit
mango po fen
mango po rèd
mango porye
mango potas
mango pozepapye
mango prin
mango remonsin
mango sann
mango sen michèl
mango sik
mango simon
mango sirèt
mango tèmantin
mango tete ti fi
mango tete
mango tèton
mango ti bèk
mango ti bilon
mango ti blak
mango ti bòzò
mango ti bwason
mango ti eme
mango ti fi
mango ti glise
mango ti klo
mango ti koyo
mango ti lodat
mango ti long
mango ti loran
mango ti michèl
mango ti po rèd
mango ti pwav
mango ti sik
mango ti sya
mango ti wòz
mango tibwa
mango tioubèf
mango toutou
mango twò dous
mango vedin
mango vouzèt
mango vyann
mango vyolèt
mango wozali
mango yanm
mango yaya
mango yil
mango zabriko
mango ze kodenn
mango ze
mango zege
mango zès
mango zilat
mango zonzon

Lis sa gen 154 kalite mango ladan l, men lis la kapab pi long anpil toujou. Konbyen nan mango sa yo anlè a nou konnen? Kilès nan yo ki pi bon nan bouch nou? Si nou ta renmen konnen nan ki zòn peyi a nou twouve tèl mango, voye non mango a ban mwen, epi m a fè nou konnen nan ki zòn nou kapab twouve l. Sonje tou ke mango se yon richès natirèl peyi a. Li bon pou siwotè, men se yon plant ki gen anpil remèd ladan l tou. Kòs tij la, kòs rasin la, boujon, fèy yo, mango a limenm, yo tout se remèd.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Kòs mango, se yon astrenjan

Post by admin » Wed Jun 18, 2003 3:15 pm

Kòs mango, se yon astrenjan

Dapre menm resous Ministè Agrikilti a, kòs mango se yon astrenjan. Pran yon moso kòs tij la, byen netwaye li, mete li nan yon krich dlo frèt, se yon bon tizann pou moun ki gen dyare.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Rasin mango, se remèd pou lafyèv

Post by admin » Wed Jun 18, 2003 3:16 pm

Rasin mango, se remèd pou lafyèv

Dapre menm resous Ministè Agrikilti a, nou kapab sèvi ak mango pou nou konbat lafyèv. Pran 2 mòso kòs rasin mango. Yo chak dwe genyen menm longè ak yon dwèt, mete yo bouyi nan yon lit dlo, apre sa kite yo konsonmen nan dlo a pandan 10 minit. Se yon bon remèd pou lafyèv, Malad la dwe bwè remèd sa a pandan tout jounen.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Mango kapab soulaje rimatis

Post by admin » Wed Jun 18, 2003 3:17 pm

Mango kapab soulaje rimatis

Dapre menm resous Ministè Agrikilti a, mango kapab soulaje rimatis. Si yon moun pa ta renmen soufri maladi rimatis, men remèd li ta ka pran: Manje de mango vèt chak jou.

Oubyen li ta ka pran tou yon te ki prepare ak trant gram fèy mango ki bouyi nan yon lit dlo. Li dwe bwè 2 tas te sa a chak jou.

Widy_

Post by Widy_ » Wed Jun 25, 2003 5:31 am

Bwavo ba ayisyen yo, ki ap fè etid si mango yo trape nan peyi yi.


Pa asi anba, kote gwadloup, nou gen tou, plen kalite ras mango, men malerèzman, pa janm ni oun etid pou defini tout kalite yo.

Pa rapò a lis a zòt ni youn kè nou ni osi se "mango bèf"

A paw sa moun gwadloup ka ou teka itilize mango vèt, pou foure nan manje, kon pa ègzanp pou yo fè kolonmbo.

Nan dòt kilti kon an azi, se moun la sa ka manje mango mi epi diri an gli ( yo di sa bon tèlman).


Kounyela kote an nou, se oun pilitik a foute pan mal ki ka menne, e sou pretèks a leropeyanizasyon, yo ka foure lari tou patou, e pie mango menm, koumanse vin dè + an + ra.

Man oun gran woulo ba ayisyen yo ki ka rive repètorie tout kalite pie bwa lakay yo.

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Dec 21, 2004 4:29 pm

Mango se youn nan bagay natirèl ke peyi dayiti voye vann nan lòt peyi tankou etazini. Gen anpil moun ki fè lajan nan biznis sa a...

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Jan 16, 2005 2:06 am

Guy,

Mwen pa konn twa ka nan mango ou mete daprè lis Ministè a.

Mwen konnen pa òd dekwasan nan gou m: mango Kòn, mango Blan (ki soti nan zòn peyi papa m), mango Fransik, mango Janmari. Apre sa, lòt yo se lè mwen pa jwenn sa m renmen, mwen sèvi ak yo: mango Miska, mango fil (poum fè tòtòt) avèk mango Batis (nan plato santral yo bay kochon manje l).

Antouka, mwen ba w lis mango ki pi bon daprè mwen.

leonel

Lemane Vaillant

Post by Lemane Vaillant » Sun Jan 16, 2005 2:48 am

Guy, Widy, Gelin et Leonel ,

C'est une excellente et positive idée de Guy, la mise en relief de ces Infos du Ministère Haitien de l'Agriculture sur la quantité de variétés de mangues d'Haiti ( et quelques autres vertus du manguier ) .

On est en droit de penser que plusieurs parmi ces variétés de mangues d'Haiti ont disparu ou sont en voie de disparition .

Un vaste programme de couverture arborée d'Haiti en mangues n'est pas non plus à l'ordre du jour .. Ce n'est pas encore un choix national pour reboiser Haiti doublement en arbres fruitiers .

Il faudra qu'on se renseigne pour savoir si notre Quota d'exportation de mangues vers les USA notamment est resté constant , a diminué ou a augmenté ces dernières années .

Lemane

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Jan 16, 2005 12:19 pm

M pa ka kite okazyon sa a pase san'm pa di anyen sou zafè mango sa a. Lè'm te ti katkat lan Jeremi, mango te jwe yon wòl enpòtan lan zanfans mwen. M'ka di ke mango te pou nou sa televizyon se pou ti ameriken. Lan lakou lakay lan, te gen 5 pye mango diferan:

mango kakòn
mango kanèl
mango yil
mango kòn
mango monben

Mango yil se te mango prefere'm. Li te piti, men, li te trè dous prèske san gou dlo ladan'l. Lè li mi, mango yil gen yon koulè wouj melanje avèk koulè jòn e vè. Po li te fen pou manje. Mango Madan Fransik te preske tankou mango yil pou mwen. Jeremi, nou te konsidere mango madan fransik tankou prezidan tout mango. Non sèlman li te pi gwo pase preske tout mango, li te sikre - malgre pa tankou mango yil - e li te gen bèl koulè. Pie bwa' pat gwo. Se ki fè li te fasil
pou timoun keyi mango madan fransik.

Men, m'tèlman te renmen mango, apre 2 mango prefere'm yo, mwen te manje tout lòt mango. M'gen yon matant mwen ki te gen yon pye mango sann lakay li. M'te konn al lakay li jis pou'm te ka manje mango sann. M'pa bezwen di ou ke lè se pa sezon mango, se pa souvan m'al lakay li. Ti moun visyee!

Fò mwen ajoute, malgre se moun Jeremi mwen ye, mwen pa konèt mango jeremi. Diplis, gen yon mango Jeremi yo rele mango terebantin ke mwen pa wè lan lis la. Epi tou, Jeremi, mango fanm blanch, si'm pa twonpe'm, nou rele li mango madan blan. Lan total, mwen te konèt 18 pye mango lan lis ou mete a.

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Jan 16, 2005 9:09 pm

Marilyn,

Perhaps, you put your finger on something here. In Haiti, the feeling of public ownership of mangoes is not as blatant as it is in Congo. However, children did not respect the ownership rights of a landowner with mangoes on it if he or she was not watching. I think we, the children in my neighborhood when we were growing up, sampled all the mangoes in the neighborhood.

Trying to explain the phenomenon now, it seems to me that there were so many mangoes in one tree that people did not feel that one owner and his family could eat them all. Besides any mango on the ground under a tree was considered public property, if anyone happens to be under that tree when the ripen mango is on the ground. Within a family, among siblings and household help, the ripen mango on the ground under the tree belongs to whoever picks it up first. However, a mango tree owner will chase away any trespasser trying to pick them off the tree.

J
ean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Jan 17, 2005 3:36 pm

I think that both the economic and environmental points raised in this thread are extremely interesting.

Michel also raises a philatelic issue, but I don't think Haiti has much clout in the philatelic world, especially after "le fameux scandale des timbres" (http://haitiforever.com/windowsonhaiti/stamps.shtml). In fact, is there still a "Bureau des Timbres" in Haiti, pre-interimat or currently, that competently administers new issues of stamps and their release to both the general public and international philatelic societies? Michel's idea of honoring our indigenous production (of mangos and whatever else) is a positive one with respect to our civic development that could boost both our environment and our economy. It all begins with the knowledge and appreciation of the much abused "perle des Antilles". Instead of mindlessly parrotting the phrase, we should all strive to really learn about Haiti and its true potential in the modern world.

Widy_

Post by Widy_ » Sun Feb 20, 2005 12:01 pm

Si se pou mwen fè oun etid konparatif si mango, mwen ke pale sitou dè peyi Lejip kè mwen konnen plis.

Mezanmi, alòs kè se moun tala pa nan rejioun tropikal kon nou, men yo rive fè kilti a mango, e yo ka satisfè mache a yo men yo wou ka èkspòte mango yo.

Yo tou, yo gen oun lo sòt dè mango, men sa mwen apresye plis èvè yo, se kè yo jous rive endistriyalize prodiksyoun mango yo, ki fè kè jòdijou, ou pe trape ji mango ejipsyen nan boutèy e ou ka touve yo nan tout gran peyi.

Si mache a yo menm, yo gen oun bwasou lokal ki se ji mango e sa tèlman boun, e li paka koute chè.

Touris yo ka pran oun plezi dè bwè sa.

Ou gen dòt peyi nan rejioun tala ki pani anyen a wè epi mango, se de peyi kon izrayèl, e yo ka pwodui mango, e yo jous ka èkspòpte mango a yo.

Si nou konpare pa o bò an nou, nap wè kè nou gen bon jan dè mango, men nou paka rive endistriyalize yo, a penn si nou ka èspòte detwa ti mango nan rejioun an menm
, men tousa ka rete plis ki ensiyifyan.

Oun dòt pwoblèm grav ankò kè nou ka konstate, se kè pa si o bò nou, mango menm paka enterese jenn ti nèg ankò, piskè yo pisime manje oun apple, oun pwar, e dòt frui vini. panansitan, yo ka delese pwòp biten a yo.

Dayè mantalite tala, se pa yenki pou mango li ka fèt men pou manje e notaman produi lokal nou.

Se pou sa kè sa pâka etrone -m kè gouvèlman pa kote nou, iyoran ou engra ki yo ye, paka fè anyen pou monte oun endistri agro alimantè sisèptib ba pwòp pèp a yo travay.

Post Reply