Guy Beauduit au "chevet" de la Téléco

Post Reply
T-dodo

Guy Beauduit au "chevet" de la Téléco

Post by T-dodo » Fri Apr 01, 2005 9:40 pm

[quote]Guy Beauduit au "chevet" de la Téléco
Posté le vendredi 1er avril 2005
Par Radio Kiskeya

L'économiste Guy Beauduit, ancien ministre du commerce et de l'industrie sous Duvalier et ex-sénateur de la République, a été installé ce vendredi au poste de directeur général de la Téléco, en remplacement de M. René Méroné.

M. Beauduit a promis de gérer la compagnie de manière efficace et de la moderniser. Il a mis l'accent sur le fait que les précédents gouvernements et responsables de celle-ci l'ont conduite à la faillite et qu'il est venu le temps de tenter de la redresser au bénéfice de l'Etat et du pays.

Le gouverneur de la Banque centrale, Raymond Magloire qui procédait à l'installation du nouveau directeur général, a relevé que la compagnie était très mal gérée sous l'administration Méroné. Il a refusé de confirmer ou d'infirmer pour les journa
listes présents la rumeur selon laquelle le directeur général sortant avait considérablement augmenté son salaire mensuel, à l'insu de l'autorité de tutelle, en l'occurrence la banque Centrale. M. Magloire s'est contenté de promettre un audit de la gestion de la Téléco.

M. Beauduit a la réputation d'être particulièrement rigoureux en matière d'administration, qualité dont il avait fait montre au Ministère du Commerce.[/quote]

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Apr 02, 2005 1:44 am

Jean-Marie, depi m konnen Teleco se "Piggy Bank" Ayisyen yo li ye. Pi fO DirektE yo pa la pou yo bay bon travay, yo jis la pou yo piye.

La Teleco a toujours été l'une des compagnies en Haiti la plus rentable. Donc, ça pourrait aider un petit peu notre économie. Mais, helas; Malfini yo ap finn souse l...

Met on moun DirektE jodi, apre twa mwa, stati ekonomik li chanje. Mwen gen twòp ekzanp. Mwen pa janm konnen on konpayi ke DirektE l kab al nan kont li pou l retire lajan.

Si on moun ale pou l met lòd ak strikti nan peyi sa, anpil moun ap rayi l. Mantalite sa sipoze change si nou vle avanse.

Talking about Professionalism. Mwen pa kwE, on DirektE kap vini sipoze atake on DirektE sòrtan. Sa mwen panse li pa gen clas. Se pa kanpay w ap fE. I guess, I can be corrected on that one...

L'union fait la force,
leonel

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Apr 03, 2005 9:18 am

leonel, monchè, ou gen rezon. Teleco se kont depayn mesye yo li ye. Tankou ou di, se malere paske se youn lan konpanyi ki kap fè pwofi e ke yo te kap non sèlman kontribiye a ekonomi peyi a men tou yo te kap kontinye amelyore sèvis telefòn an Ayiti bay kliyan l yo.

Lè Aristid avèk Rosny Smart te la, peyi etranje yo te gen yon plan pou yo te mete l lan prive. Eske ou panse ke sa te pral amelyore sitiyasyon an?

Jean-Marie

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Apr 03, 2005 10:00 am

Bon, mwen pa gen anyen kont Privatizasyon. Men, gen on pwoblem an Ayiti, se Monopolizasyon. Gen on seri de moun an Ayiti ki pa vle konpetisyon. Neg sa yo ap elimine w, si ou vle ba yo konpetisyon.

Pwoblem sa sOti nan edikasyon nou an Ayiti. Kote, si ou achte nan boutik tout tan, si gen yon jou w al achte nan men rival li, li pa vle vann ou. Rayi chyen, men di dan l blan. Youn nan rezon ou wE ke gen on group moun dorijin Arab an Ayiti, sE ke anpil te konn trete kliyantEl yo trE byen. KI SE YON LOT topik.

Lan zafE Privatizasyon an, gouvEnman Titid la te fE l tounen on afE politik. Kote, pou l kontrole tout sitiyasyon yo, se gouvEnman an ki chwazi DirektE Teleko etsetera.

Yo te ka aksepte privatize on seri de konpayi tankou Teleko e yo tap mete on Oganizasyon Leta ki tap veye bon fonksyOnman konpayi an.

Mwen pa on ekspE NAN biznis, menm jan ak ou menm Guy, Henri, Patrice etsetera ke m panse ki kab bay pi bon zouti sou za
fE Privatizasyon an. Men mwen menm, mwen panse nou bezwen l ak on Leta kap veye pratik tout konpayi san pati pri nan peyi a.

Pa ekzanp, map pran on bagay ki te pase e ke nou tout konnen l. Se te zafE on Laboratwa ki te gen on pwodui ki te kontamine ak antifriz si m pa tronpe m. Mesye, mwen te konn travay nan lab. Ki jan Quality Control lab sa te ap fonksyone, ki jan de tEs yo fE pou yo arive fE on bagay terib konsa? Kote Oganizasyon Leta Ayisyen ki okipe l de "accuracy" lab sa yo? Kidonk, menm si mwen vle Privatizasyon, men gouvEnman an sipoze fE travay li kOm sa dwa.

Nou tout viv nan peyi etranje, nou wE kijan peyi devlope sEvi. Kidonk mwen panse nou konnen kijan pou nou enplante on seri de bon bagay ke nou aprann.

NB- Nou wE jan nou jwenn pi bon "rate" long distans, ak cellphone lE gen konpetisyon ak Privatizasyon? Ban m kanpe pou biznis ekspE yo pa anvayi m.

L'union fait la force,
leonel

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Apr 03, 2005 1:05 pm

[quote]Yo teka aksepte privatize on seri de konpayi tankou Teleko e yo tap mete on Oganizasyon Leta ki tap veye bon fonksyOnman konpayi an.[/quote]

Sa ou di la se egzakteman sa mwen tep panse kòm yon solisyon a pwoblèm sa. Kesyon an se kòman ou fè privatizasyon pou ke li sèvi de sektè yo: prive e piblik.

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Apr 03, 2005 1:15 pm

Marilyn,

While your point is well taken, I don't think it should be an excuse for doing nothing. That is why Leonel's suggestion of establishing government oversight to control those monopolies or oligopolies seem to me a viable solution that is worth exploring. In addition, perhaps they could also open the market to competing companies as a way to lower prices for consumers. The only problem is that the government is a disorganized one. Such state of its affairs makes compliance with laws a joke.

Jean-Marie

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Apr 03, 2005 3:17 pm

I would like to know a single country in Latin America, where the program of privatization worked.

Privatization has become the third rail of Latin american politics.
This program almost bankrupted the country of Argentina and this is a country with a sizable industrial base.

The most blatant case of privatization gone wild is the case of the Bolivian water distribution system.

The Water distribution system was sold to a French company, which promised to expand said system.

The French company tripled the water fees; fewer people than before could afford these onerous dues and fewer people have running water.

There is a backlash against privatization, all over Latin America.

There is a great possibility that the next president of Mexico will be a "Populist". He could be OBREDOR, the mayor of Mexico City.

All that, because of the backlash against privatization.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Apr 03, 2005 3:36 pm

Serge, men on lot konpayi ke m panse ki ka benefisye de Privatizasyon an: CAMEP. Oudimwen, Centrale Autonome Metropolitaine d'Eau Polluée.

Si on moun te ka achte CAMEP, petet, li ta ale alavan. Kote se ba dlo polye selman lap bay. Men li resevwa dlo tou ak tout dechE yo.

Mwen konnen ke gen anpil moun ki te kab envesti nan twa konpayi sa yo. Men, lE gen on Leta ki responsab ase, li tap kapab mete yon rEgleman trE strik sou konpayi yo.

Wòl Leta an Ayiti se poul jere on seri de lot bagay tel ke taks. E rete poul monitE bon konpOtman ak respE on individi pou peyi a mache kom sa dwa. Bagay yo pa si difisil ke sa, men nou bezwen kompreyansyon, respE ak tolerans tout kouch sosyal nan peyi a.

LE yon moun ap viv nan peyi etranje, ou konnen gen on seri de taks pou w peye. E ou pa fouti dOmi sou sa, paske konsekans yo trE grav. Kidonk an Ayiti, moun kap volE kouran, pa peye taks, dezobeyi Lalwa. Ou tap jwenn ak zo grann ou.-

n
Privatizasyon se petet on bon dil pou pep ayisyen... Nou kab benefisye anpil ladan l.

Mwen pa konn si m fE sans, paske mwen gen on dOmi nan plim je m, bagay yo an tijan tet anba. Kidonk, map leve lank. Men se on bel diskisyon. Jean-Marie, Serge ak Marilyn kom toujou nap pote bon bagay sou fowom lan.

L'union fait la force,
leonel

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Apr 03, 2005 5:11 pm

Leonel,

Byen ke mwen wè ou toujou inyore m lè w ap adrese w ak moun sou fowòm lan, byen ke mwen pa konn poukisa?

Ou pale de konpayi elektrik an Ayiti an. Konpayi sa a se te yon konpayi prive l te ye.

SHOESBERRY ki te mèt konpayi sa a nan ane 50s yo, se tou pre lakay mwen misye te rete. Mwen sonje misye ak gwo Packard nwa li an.

Rezon ki fè misye te vann leta ayisyen konpayi an e li kraze rak, se paske konpayi an pat rantab ankò, twòp moun t ap vòlò kouran; mesye te kraze yon kite sa.

Eske lè ou wè yap met presyon sou gouvènman ayisyen pou l privatize, yo janm mande pou konpayi Elektrik lan?

Se menm bagay pou CAMEP, konpayi etranje pap janm mande pou privatize Konpayi sa a.

Li pa tap rantab kididonk yo pa bezwen l.

Se konpayi ki rantab yo, tankou pò yo, ayewopò an, konpayi telefòn lan; se yo menm yap mande Leta ayisyen pou l privatize.

Serge,

Mwen panse ke ekonomi Brezil lan vin
tèlman laj ke l kapab "withstand" yon privatizasyon miks.

Lè privatizasyon an ap fèt, kòm ou konnen toujou gen anpil leyòf, ekonomi Brezil lan gwo nèg ase pou l absòbe en pe nan moun sa yo.

Men dan de peyi kou Perou, Uruguay, Bolivi, Mexique e menm Lajantin, se tèt chaje.

Nan peyi sa yo pi fò moun ki pèdi jòb yo, nan zafè privatizasyon an, pa janm ka jwenn lòt jòb ankò. Anpi tou anpil konpayi ki achte konpayi yo nan men leta, kou bagay lan mare, yo leve pakèt yo, yo kraze rak.

Se bagay sa a ki te rive nan Ajantin, sa pa gen twò lontan.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Apr 04, 2005 4:13 am

Jonas cheri, mwen pa bliye w. Se paske fanmi an tèlman anpil, kidonk, lap pran m on pakèt tan pou m mete tout moun, fanmi m yo ki sou Ann Pale yo. Mwen te di l on pakèt fwa e map repete l, nou tout se frè m ak sè m. Kidonk, pa gen danje, nou toujou nan kè m e nan panse m.

Kijan m ta fè bliye on pilye tankou w ki enstwi anpil sou fowòm nan. Se parès ki anvayi m ki fè m pa met tout non. M panse ou padone frè w?

Mesyezedam, eskize m, si pran on ti bout nan si bèl pawòl sa yo pou eksprime santiman m. An bon franse: SORRY.

Nou mèt kontinye ak bèl kòzman yo...

L'union fait la Force,
leonel

Post Reply