What happened to President Gerard Gourgue?

Gelin_

What happened to President Gerard Gourgue?

Post by Gelin_ » Tue Mar 15, 2005 10:41 am

Kite kantik pran priyè....

What happened to President Gerard Gourgue installed by the Convergence to run the parallel gouvernement. Was he ever deposed or did he resign? Is he still in function? Will Haiti have also some parallel presidential election to replace Gourgue? Did Boniface get in touch with Gourgue or are they talking as two heads of state leading a two-headed confused country? What's the deal...?

A piece from President Gourgue's installation speech:
[quote]<I>Peuple Haitien ,
Haitiens et Haitiennes de toutes les couches sociales,
Fils et filles de notre patrie bien-aimée

Le Président Provisoire de Consensus et d'Union Nationale vous parle à l'occasion du 14ème anniversaire de la proclamation de la Constitution de 1987.

En la circonstance, il me plaît de rappeler les moments mémorables de cette journée du dimanche 29 mars 1987 où le peuple haiti
en se porta en masse aux urnes</B> pour consacrer ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur pour constituer une nation haitienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. C'est avec émotion</B> que je salue cette grande journée en rappelant le souvenir de ce plus d'un million d'haitiens et d'haitiennes tous vêtus de blancs, comme les vestales de la Rome antique pour constituer la rampe montante au cours de cette conquête consacrée par la Constitution....

....Pour ma part, je reste disponible, ouvert à des négociations sérieuses, honnêtes et durables pour qu'enfin la patrie haitienne soit une, la patrie haitienne soit unie, la patrie haitienne soit sauvée et qu'ensemble nous disons vive Haiti, vive l'union, vive la réconciliation nationale, vive la paix,</B> a bas la désunion, a bas la violence, a bas la guerre civile et voici les mots, les derniers mots de votre</B> Président provisoire,

Merci, j'ai di
t.

Port-au-Prince, le 29 mars 2001</I>

Source: http://www.oplpeople.com/home.html[/quote]

Pwovèb la di ke dan pa batize...gendefwa m ri jis povant mwen fè m mal....Adje wi dan!!!!

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Mar 15, 2005 12:29 pm

Se vre, kot gera goug?
leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Mar 15, 2005 2:16 pm

[quote]Se vre, kot gera goug?
leonel[/quote]
L ap fete frankofoni i i i i i i i i....

gelin

Charles Arthur
Posts: 151
Joined: Tue May 25, 2004 7:35 am

He's in France.

Post by Charles Arthur » Wed Mar 16, 2005 7:52 am

Gerard Gourgue is Haiti's ambassador to UNESCO or, in other words, head of Haiti's Permanent Delegation to UNESCO. UNESCO is based in Paris.

T-dodo

Post by T-dodo » Wed Mar 16, 2005 11:58 am

It begs the question why, if he has not yet, Gourgue is not yet a candidate for president. Does anybody know? Or, has he figured out yet that he does not have what it takes to earn the people's trust to elect him as president, and thus the unconstitutional way was his only chance?

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 16, 2005 12:46 pm

[quote]It begs the question why, if he has not yet, Gourgue is not yet a candidate for president. Does anybody know?[/quote]
For Mèt Gourgue to become a presidential candidate, he would have to resign first since one cannot have 2 consecutive mandates. He has not publicly resigned yet, so we must conclude that he still considers himself president of the shadow team. On your 2nd question about the trust of the people to be elected, Mèt Gourgue does not need that. He was chosen and nominated head of state by some of the most prominent and wise minds of the country. He can do whatever he wants....

Condiser this: timoun mande gonbo cho, yo ba li l nan pla men.

Pa gen lontan de sa, te gen kèk malere ki te vle fè konnen ke lafrans ta dwe remèt peyidayiti lajan lendepandans la. Sa se timoun k ap mande gonbo cho. Kisa k pase apre sa? Lafrans debake nan peyi a an 2004 epatati epatata.....epi anvan w bat
je w, entèlektyèl ap rele: viv lafrans, viv lafrankofoni, lafrans pa dwe ayiti okenn lajan, lediant!!!!!!

Tout malere sezi.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 16, 2005 12:51 pm

lediant???

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Wed Mar 16, 2005 5:17 pm

AA WI!

Goug nan Unesco, Paul Denis se alatèt yon komisyon ki ap fè ankèt sou koripsyon, Micha Gaillard li menm se alatèt yon komisyon pou rekonsilyasyon.

Adye papa; "la table est servie".

Dapre sa k di, magouyè entènasyonal yo pa p bay chèk ankò, paske yo deja jwenn sa yo te bezwen an.

Pwoblèm Latòti genyen, tab lan pa ase laj e li pa p janm ase laj tou, paske gen twòp politisyen rat do kale parazit ki ap tann moso nan gato an.

Yo twòp, ou pa wè genyen ladan yo ki ap mande pou mesye mare pakèt li, paske misye pa ba yo menm yon zo pou yo souse.

Y ap mande gouvènman inite nasyonal, sa vle di nan jagon pa yo, fòk yo enkli nan gouvènman an; si se pa sa, se yon gouvènman sektè.

Pou tout aloufa parazit sa yo, se pa t janm yon kesyon Aristide pa bon ou byen l bon, kesyon an se pou Aristide te "wete pye l pou yo sa mete pye pa yo".

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 17, 2005 9:21 am

[quote]lediant???[/quote]
Yon langaj granmoun lontan (platosantral) pou fè timoun wete kò yo sou yo, lè timoun nan vin twò anmèdan. Si yo fin lage gonbo cho a nan pla men w, yo ka di w "alchita nan yon kwen, lediant". Se sa yo fè tout ti malere an ayiti ki te panse ke lafrans ta pral remèt lajan an....

kounye a se on kesyon de frankofoni, palefranse, bwè diven, konjige vèb nan tan prezan, pafè, pliskepafè, fitisenp, fiti anteryè, sibjonktif elatriye.....malere ak analfabèt pa mele.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 17, 2005 9:26 am

[quote]Gnetlemen, I cannot believe you are devoting so much time to Gérard Gourgue, a poor soul whose time is gone, has been gone a long time ago.[/quote]
When was his time gone? He was appointed president by some very important leaders of the country. It's a legitimate question to ask what actually happened to his mandate and his team. Kase fèy kouvri sa...? Oubyen se jwe l tap jwe, oubyen li te pran sa l te di yo oserye. Nan tou lede ka yo, ki sa ou panse de prezidan gourge?

gelin

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 17, 2005 12:00 pm

[quote]Se pa yon kesyon de "kase fèy kouvri sa" non. Gourgue avili tèt li nan aksepte patisipe nan yon maskarad konsa. Pito li te rete ap anseye nan lekòl li a, olye lal kite politisyen pran tèt li.[/quote]

Lè Gourgue aksepte pòst lan, li diskalifye têt li pou pòst lan a lavni. Paske, mwen pa wè kouman li ka jire aprè ke li va respekte konstitityon an, kant se premye responsablite kòm prezidan. Lè l aksepte pòst lan, li montre li pa gen respè pou konstitityon an.

Jean-Marie

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 17, 2005 3:21 pm

Jaf,

Se nou menm ki bay blan yo opòtinite ki fè yo lakay nou ap kontrole n, menm jan Saddam Hussein, lèl atake Kuwait, li bay Etazini, papa Bush ak pitit Bush, opòtinite atake Irak. An otan nou gen moun fou kom administratè lan peyi a, e yon elit ki non sèlman paka fè travay li men ki pa konpran sa lap fè, blan ap toujou jwen yon opòtinite vin pase dlo sal lan figi n. "Qui veut son respect se le procure."

Jean-Marie

Post by » Thu Mar 17, 2005 3:48 pm

[quote]Èske Sténio Vincent pat deklare lagè kont Itali ak Japon?[/quote]
Ou kwè, Jaf ?? Mwen ta plis vle kwè ke se Elie Lescot ki ta fè yon deklarasyon parèy.

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 17, 2005 5:22 pm

[quote]...Map redi li, si moun patap mouri, se ri pou nou ta ri nèt!...[/quote]
Bon, pou byen di w m pa konn si yon nonm ka reziste komedi ak kout teyat sa a. Petèt ou gen fyèl, Serge. Kanta pou mwen....padonnen m e eskize m tou paske m paka pa ri. Li sa a pou w wè:

[quote]....La Constitution a 14 ans, 14 années de luttes, 14 années de combats, 14 années de sacrifice consentis, mais aussi 14 années de violation. Je compare ces 14 ans aux 14 stations du chemin de croix</B> où chaque année, elle marquera une violation grave dont la première remonte au 29 novembre 1987 au moment où les forces démocratiques allaient me consacrer Président de la République.14 années ! En ce dimanche du 29 mars 1987 comparable à cette rentrée solennelle du Christ à Jérusalem qui était le dimanche des rameaux, <I>alléluia ! Ozana ! O fils de David!</I></B>

Source: http://www.oplpeople.com/home.h
tml [/quote]

gelin

Post by » Thu Mar 17, 2005 6:50 pm

JGPalmis, mwen pa ka di mwen fin konprann ekwasyon an, men Pwofesè Pistach asire mwen ke repons pwoblèm ou poze a se pa "founanfou", se "founanfoukfou". Alòs, mwen pase mesaj la ba ou.

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 17, 2005 11:08 pm

Jaf,

Avan m blame yon moun pou bagay mal kap rive m, mwen chèche ki responsiblite m ladan l. Si mwen konprann byen, lè yon bagay mal rive ou, ou blame yon lòt moun pou li. Kididonk, ou prezante mwen ou mantalite viktim. Mwen pèdi mantalite sa a kèk jou. Annou dakò ke nou pa dakò sou kesyon sa.

[quote]Mwen ta vle fè remake ke teknikman, Gourgue ta gen dwa parèt kandida si li vle. Dapre lalwa, pa gen oken enstitisyon, ni oken palman ki te janm resevwa sèman misye: pa gen oken peyi ki te rekònèt li; pa gen anyen, anyen ki te di li se prezidan, eksepte li menm ak opozisyon tèt bòbèch sa. Kididonk, nou pa kapab pati yon analyz de baz sa, paske li pa kòrèk. Se poutét sa mwen di sèl bagay Gourgue fè, li avili tèt devan la nasyon, devan konstitisyon an, jan w di korèkteman. Lè w sonje Gourgue se yon avoka ki sanse konnen sa konstitisyon vle di.[/quote]

Kanmarad Serge, reli sa m ekri an. Ou ma
l entèprete l. Sa m ekri te 100% dakò avek sa ou te ekri an. Mwen te vle di ke si tout moun tap suiv, yo pa tap janm vote pou Gourgues ankò. Lefèt ke li te aksepte pòs prezidan paralèl lan, li montre tout moun ke li pa genyen respè pou konstitisyon an. Pou ki sa pou yon moun al vote pou yon kandida ki pa respekte konstitisyon an, kant se premye bagay prezidan sipoze respekte? Kididonk, se pa pwoblèm legal ki tap anpeche l vin prezidan non. Men, se aksyon ridikil li an ki fè moun pa tap vote pou li ankò. Tankou tout moun di, se te yon aksyon moun fou. Li tèlman te dezespere, ke li fè nenpòt ki bagay pou yo rele l prezidan. Nou pran lan mera.

Jean-Marie

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 18, 2005 4:44 am

Jean-Marie wrote:[quote]
Avan m blame yon moun pou bagay mal kap rive m, mwen chèche ki responsiblite m ladan l.[/quote]
Mwen dakò avè w. Oudimwen, wè defo pa nou avan nou wè pa on lòt...

Jaf ekri:[quote]
Mesye n ap viv nan yon mond ki chaje ak salopri kostime tande! Malerezman nou kontinye ap valorize moun sou baz kostim ki sou yo ak kòl ki nan kou yo. Kidonk, se malere Bèlè ki fè krim, ki chimè... men sanzave kravate kontinye ap mete lavi plizyè milyon moun nan tenten kòmsi-de-ryennetè. Mwen pa fè okenn diferans ant kriminèl lokal osnon entènasyonal. Tout se ansasen! [/quote]
Mwen dakò ak ou tou. Men, Nèg ak kravat yo toujou gen on eskiz poukisa ak pa yo a pa rele krim. Pa ekzanp daprè yo, ou gen dwa lage bonm Iwoshima, tiye plis ke de san mil moun ak Nagasaki pou defann libète ak Demokrasi. Ou gen dwa al tiye inosan nan Irak sou menm kritè a. Ou gen dwa al an Ayiti retire on Prezid
an, tiye tout malere ki te sipòte l, tout sou non Demokrasi. Men, nèg san Kravat pa gen gen on vrè rezon pou tiye moun (Daprè yo menm).

Gade lè nèg ak kravat nan Washintonn tiye lachman Chalmay Peralt, Ernesto Che e tan dòt anti-enperyalis yo di se vakabon Kominis oudimwen kounyè a teworis. Yo toujou gen on bon rezon. Nèg sa yo (ak Kravat) tiye moun paske moun yo pa adore menm bondye ak yo, Kididonk yo toujou gen on rezon valab???

Se pa konnen, yo konnen rezon yo bay la akseptab. Yo jis ba nou l paske yo kontwole panse n, relijyon n, vant nou, vi nou, prezan nou ak fiti nou.

Sipremasis yo pa nan rans, yo toujou kenbe menm filozofi an. Yo toujou itilize ti sousou pou konsève Doktrin yo. Kit se nan Vatikan, kit se nan lòt enstitisyon, yo toujou jwenn on Goug, Apaid, Latòti, Kplim elatriye.

Map kite nou ak on ti lirik ke m renmen anpil: by Bob Marley,

[quote]We gonna chase those crazy baldheads out of town (2).
Cause I and I built the cabins, I and I plant the co
rn
Didn't my people before me, slave for this country
Now you look me with this scorn
and eat up all my corn...
Build your penitenciary, we build your school
Brainwashed education, to make us your fooll
Hate is just your reward for our love
Telling us about YOUR GOD ABOVE...
Here come the Con-Man
Coming with this con-plan
We won't take no bribe
We got to stay alive...
Chase those crazy baldheads out of town
[/quote]

I am sorry, but I wanted to share the truth with you guys.

Bagay la red, fò nou retire kansè yo an Ayiti???

P.S. To Gelin: concerning "ledyant". Also in Hinche they say "ODYANT" = "Oh Diantre" = Extraordinaire, affreux etc.

L'union fait la Force!
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 18, 2005 9:41 am

Mwen kwè se yon bagay estròdinè, lò yon moun ki pa prezante tèt li kòm kandida atire plis atansyon sou fowòm lan pase tout lòt yo ki deja prezante tèt yo kòm kandida.

Se yon senp opsèvasyon.

Leonel, mèsi pou lirik Bob Marley yo. Yo tèlman aplike a Ayiti, fòk nou ta tradui yo an Kreyòl.

Gelin_

Re: founanfou

Post by Gelin_ » Fri Mar 18, 2005 9:50 am

[quote]...Eskize m' wi, Gelin m'pa ka ri![/quote]
Lè pou m kriye, m kriye san pwoblèm. Kite m ba w 2 ekzanp: dlo te sòt nan je m lè m te wè kplim, jn-auguste mezieux(?), ak marino etienne parèt nan televizyon benyen an san sou prosper avril. Yo te arete yo ak bat yo byen bat, e tèt yo te chaje pansman. Lapenn te envayi m e m te kriye. M te kriye ankò lè yo te tire on ansyen zanmi m nan lakou lakay li a dizè dimatin nan platosantral. M pase plizyè jou ap kriye.

Men, di m sa w vle, m pakap pa ri lè m li deklarasyon prezidan mèt gerard gourgue pandan ke l tap prete sèman: <I>En ce dimanche du 29 mars 1987 comparable à cette rentrée solennelle du Christ à Jérusalem qui était le dimanche des rameaux, alléluia ! Ozana ! O fils de David!</B></I>

Pran 2 minit pou w gade pawòl sa yo byen epi di m si w ka reziste. M pa kapab.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Fri Mar 18, 2005 11:01 am

Mo Dyant (Diantre) siman vini nan sa yo rele "vieux français" an, oubyen mo mesye nòdwès Lafrans, "occitan" yo.

Anpil mo nan kreyòl lan, se la yo sòti. Pa egzanp, franse an di "Cul", mesye nòman yo toujou di "Tchou", tankou noumenm nou di "Tyou".

Fòk nou pa bliye ke lang Kreyòl lan te deja anndan koloni an, anvan ke lang franse te entwodwi nan dezyèm mwatye 17yèm syèk lan.

Male!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 18, 2005 12:20 pm

Konvèsasyon sa kòmanse gen mil tèt. Men se pa fòt nou, se mwen ki pa te konprann sa mo "lediant" (mwen prefere eple li "ledyant" nan bon jan ekriti lang Kreyòl) Gelin te anplwaye a te vle di. Se konsa tou Leonel vin pote mo "Odyant" lan, epi mèt Jonas ki tap pase vin ban nou kèk presizyon etimolojik.

Jaf menm te di nou Stenio Vincent te deklare lagè a Itali ak Japon. Mwen te jete dout sou koze sa, men Jaf pa reponn sou sa. Kidonk, m ap tann verite istorik la toujou. Petèt Marilyn ki konn fouye patat pase tout moun sou latè kapab pote presizyon mwen te mande a. Marilyn, vle pa vle, nou ayisyanize ou, kidonk pa pè fouye istwa dayiti pou nou tou menm jan ou fouye tout lòt koze.

Annatandan, Mèt Goug menm pèdi pòs prezidan li paske Serge retire l nan men li. Mwen pa konnen si Serge a vle ba li yon ti pansyon kanmenm. Jean-Marie-menm menm retire dwa l pou li kandida kòm prezidan palè ki fè fas chandmas la. Sa vle di misye kondane r
ete prezidan paralèl a vi, si Serge ta fè pa'l, oswa mèt lekòl a vi, si Serge derefize l ti jwisans sa.

Mwenmenm mwen rete kwè prezidan paralèl la dwe gen menm pouvwa ak prezidan vityèl la yo rele Bonifas jodi a. Te gen lòt prezidan vityèl tou yo te rele Nerette, Jonassaint, elatriye. Kounyè a nou va fè m remake ke se prezidan pwovizyonèl ke yo te ye. Mwen dakò, mwen pa pral fè okenn deba sou sa. Men sepandan, kite m mete tout prezidan vityèl, paralèl, e pwovizyonèl nan menm lo "pwezidan" yo ki pa gen okenn efè sou peyi a epi ki pa te janm gen chans pou yo gen okenn efè nonplis. Ba yo tout ti pansyon vyeyès yo (si yo la toujou) epi chache yon prezidan (se pa pwezidan non!) ki kapab yon prezidan tout bon vre!

Kanta Gelin menm, kite Gourgue trankil non! Depi misye tikatkat y ap repete li fòk li modle vi li sou vi Jezikri. Kounyè a, lò misye ap chache fè sa yo te anseye l la
n, ou rantre nan degonn misye.

Mèt Gourgue, pa kite Serge, Jean-Marie, Jaf, Gelin efawouche w non! Mwen konnen w ap prepare premye tòm "Mémoires d'un Président Parallèle" ou, kidonk pa okipe nèg sa yo, paske si premye tòm lan pa soti, dezyèm tòm lan li menm pap janm soti nonplis. Sa, se ta yon pèt enkalkilab pou la frankofoni des founanfoukfou !

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Mar 18, 2005 12:25 pm

[quote]Mwen kwè se yon bagay estròdinè, lò yon moun ki pa prezante tèt li kòm kandida atire plis atansyon sou fowòm lan pase tout lòt yo ki deja prezante tèt yo kòm kandida. Se yon senp opsèvasyon.[/quote]
M kwè ke ka mèt goug la enpòtan anpil anpil pou di nou ki valè ke sa yo rele opozisyon an geneyn an ayiti. Se pa goug antan ke tèl ki enpòtan pou nou analize, men se sa goug te reprezante a. Anvan li te vin fè gwo egzibisyon memorab sa, yo te fè anpil chita tande, anpil reyisyon ak planifikasyon. Se pat on bagay bridsoukou, men se te rezilta sa ke yo menm yo rele estrateji pa yo. Kidonk, lè tout gwo sèvo sa yo reyini se sa yo te pran desizyon fè. Si rezilta pil reyinyon yo a parèt komik e tris, anben ou pa bezwen mande ki kalte lide dwategoch kap pase nan tèt yo. Malerezman, gerard pierre-charles ak rene théodore pa la ankò pou vin ak pibèl plan pou peyi a.

Lè granmoun lontan yo gade ak analize tout pi
wèt sa yo kap pase depi lontan nan peyi a, yo konkli ak bèl ti pawòl sa a: <I>pale franse pa di lespri.</I>

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Mar 18, 2005 4:04 pm

[quote]...Avan m blame yon moun pou bagay mal kap rive m, mwen chèche ki responsiblite m ladan l.[/quote]
Gen anpil anpil sajès nan pawòl granmoun lontan. Lè yo obsève byen kisa k ap pase, kijan youn ap souse san lòt e ki manyè opesayon koupesouf sa yo rive pran chè, granmoun yo konkli ak pawòl selèb sa a: <I>Si kafou pa bay, simityè paka pran!!!</I>

Ki djòb simityè? Djòb simityè se konplete travay lanmò nan retire kadav pami lèzòm. Ki djòb kafou? Djòb kafou se pèmèt konvwa lanmò a pote kadav al ranpli simityè. Sipozon ke pa gen kafou. Sipozon ke pa gen kafou. Sipozon ke pa gen kafou. Anben simityè pap ka resevwa kadav ankò. M poko janm wè yon simityè ki pa gen yon kafou sou chimen l.


gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Sat Mar 19, 2005 11:30 am

[quote]Gelin, Zafè Prezidan paralèl sa se pi gwo moniman enkonpetans opozisyon an. Lè w sonje nèg ki tap sipòte bagay sa, se yo ki ekri yon seri liv enpòtan sou ekonomi peyi Dayiti, istwa li, sosyoloji li, elatriye...[/quote]
Nan ka sa a, Serge, ou deja wè kijan nou mele. Kouman pou peyi a ka rive sòt nan tchouboum ak lidè konsa. Yo ekri liv, yo fè konferans epi yo chaje patizan dèyè yo. Wi, istwa mèt goug la se yon gwo moniman li ye, yon evenman istorik tris e selèb ke nou pa ta dwe bliye.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 24, 2005 12:38 pm

Serge, se konsa lidè nou yo pran peyi a ki lakoz ke pa janm gen lapè. Yo pa bay lalwa peyi a okenn okenn valè e se sa ki lakoz anachi w ap pale a. Se pa sa ke mwen menm mwen swete, men se sa ke m obsève depi lontan. Depi se pa yo menm ki anndan palè a, lalwa ak konstitisyon pa vo anyen. Kite m ba w on bèl ekzanp: Lidè nou yo prè pou yo vyole konstitisyon peyi a pou yo ka pini yon ekip ke yo te akize kom moun kap vyole konstitisyon an. Sa vle di ke yo pral vyole lalwa pou yo ka montre moun ke pèsonn pa gendwa vyole lalwa. Se maladi sa a ki te fè mèt goug prete sèman....:o(

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 30, 2005 4:43 pm

[quote]...Mwen panse li fè plis sans lè ou prezante Goug tankou yon senbòl maladi klas dirijan nou, klas entelektyèl nou an, soyete nou an, men pa tankou yon "prezidan" ki te "prete sèman". Sa pa gen oken valè ditou.[/quote]
Serge, petèt ke pou ou menm sa pa gen valè. Men pou gerard pierre charles, rene theodore, k-plim elatriye, enstalation mèt prezidan goug la sete yon bagay serye. Se pa jwe yo tap jwe lè yo tap fè sa a.

Pikse sa pat mennen yo okenn kote (pandan on titan) anben yo tou kase fè kouvri sa e yo pa pale de goug kom prezidan yo ankò. Yo oblije vin chanje estrateji san yo pa menm revoke goug oubyen mande l pou l bay demisyon l. Yo vire do yo kite l sou <I>fotèy boure vityèl/paralèl</I> la.

Maladi pouvwa a pran k-plim e sa pral lakoz opozisyon an eklate myèt moso.....tann pou wè.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Thu Mar 31, 2005 7:08 am

Zafè K-Plim ap koze ke opozisyon an eklate an miyèt moso.

Gen yon gwo pwobabilite pou sa.
Oganizasyon tankou IRI, NDI, USAID elatriye, konprann yo ka ize menm resèt yo ize nan Amerik santral lan ann Ayiti.

Pa ekzanp, nan Nikaragwa, yo te toujou ka reyisi tòdye men pati politik yo, pou yo opoze yon sèl kandida a Sandinis yo, ki se bèt nwa yo nan peyi sa a.

Yo fé menm bagay la nan Salvador kont mesye Farabundo Marti yo.

Men ann Ayiti, nou gen dwa di podyab yo. Politisyen ayisyen se ka espesyal.

Mwen pa wè de nèg kou Manigat, De Ronceray ak mesye Konvèjans yo (yo rele tèt yo Pati Sosyalis Inifye?) elatriye, elatriye; mwen pa wè mesye sa yo ap sakrifye anbisyon yo, menmsi chans yo se boul nèj nan lanfè, nan eleksyon lib.

POLITISYEN AYISYEN?
ADYE!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 31, 2005 11:30 am

I find it somewhat surprising that Gelin keeps resurrecting Gerard Gourgue, again and again, on this forum on 2005 elections, in which citizen Gourgue has not indicated any intent to run (as far as I know). Since he never was a legitimate president of Haiti, he certainly was not in any way obligated to hand in his resignation. That's taking a constitutional joke, way too far. There is absolutely nothing in the Constitution of Haiti (pre Bush and Council of Wise Persons) that would prevent Gerard Gourgue from running for President, this time legitimately. Absolutely nothing. Only two things should be required: 1) a desire from his part to run for office; 2) the consent of the Haitian people.

As far as the first condition is concerned, I don't know (maybe Gelin knows more in that respect?). As far as the second one, that would indeed be very problematic for Gérard Gourgue or any of the professional obstructionists in my opinion. They have
a lot to answer to... (as far as their love of country is concerned, but not on extremely dubious constitutional grounds).

In addition, how old is Gérard Gourgue anyway? Don't Haitian politicians ever reach retirement age?

Gelin, do you foresee a resurrection of Gourgue or a so-called parallel government? Why so much emphasis on one personality who no longer is a credible factor on elections in Haiti, in 2005?

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 31, 2005 2:52 pm

[quote]...Zafè Prezidan paralèl sa se pi gwo moniman enkonpetans</B> opozisyon an...[/quote]
M ap kontanple moniman an pou m wè si m a rive konprann poukisa entèlektyèl an ayiti yo makawon konsa a. M gade moniman senbolik goug la agoch, m gade l adwat, m vire fè ronn li, men m poko ka konprann li nèt. Sa k fè m pale de li ankò, sèke m te vle envite nou voye je sou moniman sa a ankò petèt on dènye fwa. Se yon moniman enkopetans ki kanpe kankou on estati tètanban nan listwa peyidayiti. Granmoun pa jwe, mèt goug pa tap jwe!

[quote]I find it somewhat surprising</B> that Gelin keeps resurrecting Gerard Gourgue, again and again, on this forum on 2005 elections, in which citizen Gourgue</B> has not indicated any intent to run (as far as I know). Since he never was a legitimate president of Haiti</B>, he certainly was not in any way obligated to hand in his resignation. That's taking a
constitutional</B> joke, way too far...[/quote]
Legitimacy and constituionality have never been parts of the Gourgue equation/mandate. You know what surprises me, Guy? How easy it is for the haitian intellectual elite to create their own little world in front of everybody. They don't care if people are watching, if it's against the law of the land, or even if it goes against the very history of the country. I still can't understand why university students were cheering up the french troops as they were making their way inside the national palace last year (in 2004, exactly 200 years after 1804). I don't have a clue, Guy. Can you help me understand that?

[quote]...Now, realize, I'm just shooting out ideas. These are not my views. And just because Gelin has kept bringing us back to the subject of Gourge and this "bit of unfinished business", I'm not for one moment even suggesting that he subscribes to such a scenario. But what if others do? Is this a concern
of yours, Gelin?[/quote]
Anything can happen in Haiti, given enough time and the right circumstances. No Marylin, I don't know what's going to happen; but Gourgue - the president of the opposition - has not resigned, yet.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Apr 01, 2005 1:00 am

[quote]Was that lack of resignation an oversight or intentionally left as ... [/quote]
And my question to you, Marilyn: "What would be the basis for such a resignation in the first place?"

If you pretend to steal money from a bank, must you surrender the money?

Don't you see, it's damn if you do and damn if you don't. If you keep the imaginary money, people will say: "Man, you stole all that money, and you have not done anything with it." And if you "surrender" the imaginary money, people will laugh even harder.

There is no "way out" for these clowns. IRI gave them a few million dollars to undermine Aristide, to keep him distracted from the real business of government, but when they thought their big opportunity came, they (our intellectual francofolic friends) found out that they were played as cynically as Aristide. Washington
does not trust former leftists, and prefers pragmatic leaders, who (in theory) can execute far better than our pompous, French speaking, book writing, speech making, bumbling cast of intellectuals. Now, if Latortue cannot deliver for them, there's always an Apaid, a Guy Philippe, a Dany Toussaint, a Hérard Abraham, and/or other technocrats waiting in the wings. I still do not see any "way out" involving the likes of Gourgue, who has every reason to stay the fanciful president until February 7, 2006.

What does he have to lose that was already his?

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Apr 01, 2005 9:13 am

[quote]They think they can build a $1 Billion castle on quicksand! [/quote]
Marilyn, Washington is cynical, but not dumb. Gourgue simply cannot deliver for them.

Please allow me to repeat myself (just this once) :

[quote]There is no "way out" for these clowns. IRI gave them a few million dollars to undermine Aristide, to keep him distracted from the real business of government, but when they thought their big opportunity came, they (our intellectual francofolic friends) found out that they were played as cynically as Aristide. Washington does not trust former leftists, and prefers pragmatic leaders, who (in theory) can execute far better than our pompous, French speaking, book writing, speech making, bumbling cast of intellectuals. Now, if Latortue cannot deliver for them, there's always an Apaid, a Guy Philippe, a Dany Toussaint, a Hérard Abraham, and/or other technocrats waiting in t
he wings. I still do not see any "way out" involving the likes of Gourgue...[/quote]

I will even go further... (in a way that may startle some). Washington would prefer to allow Aristide to return to power (give the dog a bone) if they had all the assurances that this time around Aristide would faultlessly execute their plans for Haiti, receive all of his directives from the U.S. Embassy, hide all of their sins, and promote U.S. interests (not French) under whatever disguise he wished, as long as he delivered on schedule. IF . . . but it won't happen. Not because they are blinded by hate (that's for Haitians to deal with, between themselves) but because they lost faith in their capacity to coach the man to do their bidding. Mennen koulèv la lekòl se youn, fè l chita sou ban se de.

I want to suggest to you that while U.S., Canada, and France's interests in Haiti converged, leading to our 34th coup d'etat, they do not coincide. Our francofolic friends found this out too late to th
eir bitter disappointment.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Apr 01, 2005 9:42 am

Guy wrote:
[quote]Washington would prefer to allow Aristide to return to power (give the dog a bone) if they had all the assurances that this time around Aristide would faultlessly execute their plans for Haiti, receive all of his directives from the U.S. Embassy, hide all of their sins, and promote U.S. interests (not French) under whatever disguise he wished, as long as he delivered on schedule[/quote]

Do you know something that we don't?

I've heard about JBA getting approached by this US administration, from a good source!

Neg sa yo, se agranman yo ye, yo change koulE tanzantan.

A la ti peyi gen pou l pase ak zoizo mechan sa yo...

L'union fait la force,
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Apr 01, 2005 10:11 am

Leonel, se "zwazo"... se pa "zoizo". Fè atansyon pou "i" a pa tonbe!

Post Reply