Where are the Haitians?

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Where are the Haitians?

Post by admin » Tue Mar 16, 2004 9:19 am

Quote from a Randall Robinson Press Release:

[quote]A delegation is now on its way to the Central African Republic to meet with President and Madame Aristide, and to accompany them to Jamaica, where Prime Minister P.J. Patterson has announced the Aristides will be residing for the next several weeks. U.S. Congresswoman Maxine Waters, author Randall Robinson, and attorney Ira Kurzban are the American members of the delegation, and Jamaican parliamentarian Sharon Hay-Webster will be representing the Government of Jamaica and Caricom. Accompanying the delegation are Peter Eisner of the Washington Post and Amy Goodman of Democracy Now.[/quote]

Curious about the TOTAL ABSENCE of any Haitian or "Haitian born" representative from the group? A "populist" president, whose Security detail, Legal representation, Press liaison, Public Relations, Government lobbyists, have been dominated by non-Hai
tians. I am decidedly not an exclusionist, and absolutely not driven by xenophobia. I recognize fully the brotherhood and great service rendered to us by true Friends of Haiti. I welcome them with open arms, I truly do. But still... I have to ask: "Where are the Haitians?"

I would welcome some non-ideological responses to this question. It is not my intention to inflame any ideological passions, but simply to question and solicit some explanation.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Tue Mar 16, 2004 7:05 pm

Respè pou lakou a,

Jaf,

M ap di w li kareman ke, chak jou Bondye (Bondye pa Zansèt nou yo) fè jou, mwen gen plis admirasyon pou w. Sèke, se chak fwa m ap reyalize, ma p dekouvri kijan w klè sou bagay yo. Sa k pèmèt mwen pale konsa, se paske lè diskisyon te louvri sou "Lit Popilè" kote Latibolyè ta p brase gwo moso lide ak nou, mwen pa t gen chans dekouvri w nan jan m gen chans dekouvri nan mesaj sa a. Mwen pa konnsi se nivo ideyolojik w k ap vale teren apre kèk bèl lekti; oswa lide yo te toujou la, men w pa t vle devwale yo. Nan rale mennen vini sou koze "Lit Popilè a", mwen ak Tibo te dakò ke lidè Lavalas la gen yon obligasyon istorik pou l òganize baz mouvman sa a. Mwen te menm pale nan kozman sila a de konsekans trajik ke yon neglijanskonsa te ka genyen pi douvan. Konsekans sa yo anba de nawè nou nan moman sa a.

Antouka, mwen panse ke w se youn nan Ayisyen ki klè kon dlo kòk sou bagay yo. Mwen konn anpil militan nan
peyi a ki klè menmjan mwen ak w nou klè nan tèt nou. Listwa ap fè chimen l.... Mwen pa wè kifòs ki ka mete yo ankwa sou chimen mouvman je klere sa a. Se malere ke "Meanwhile in Port-au-Prince....", anpil militan konsekan ap tonbe pou anyen. Mwen dakò pou militan tonbe, men pa nan kondisyon sa yo....

Pitit Ginen.

Post Reply