Thousands (10,000) of Aristide supporters pour into streets

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 05, 2004 8:35 pm


Me li fout! Ça commence!

So, my brothers and sisters down in Haiti were venting their anger against George Bush's coup, by the tens of thousands, and in plain view of the U.S. Marines.

So early after the coup.

This may have profound consequences.

What if they were to keep it up every day?

Would Roger Noriega (read Colin Powell, George Bush, etc) bring back his goons and let them massacre the protesters or will he order the Marines to do so? Those protesters do not seem overly traumatised. If they continue to manifest their anger against the coup, will an incident be created soon so that real trauma may be visited on them? This danger is too real. It is an extraordinarily dangerous situation.

Is it possible that George Bush may have bitten more than he can chew?

I don't know the answer, but the developments in Haiti bear paying very close attention.

Pitit Ginen

Lwa Ginen yo pi la !!!

Post by Pitit Ginen » Sat Mar 06, 2004 2:28 am

Ayiti Papa !!!

Mwen pa t janm pa kwè nan pèp dyanm sa a !!! Pou koulye a, se ak konviksyon nou senpman ke n ka pote kole ak yo. Pandan ke moun ki di y ap pale nan non pèp vanyan sa a ap pale diplomasy (gade dwè mitan men m!), yo pè denonse kòmsadwa pakèt kriminèl blan sa yo ki nan konplo ak yon ti gwoup apatrid. Pèp enganm ap montre yo kisa ki rele kouraj, detèminasyon, volonte, espri sakrifis. Pèp la pare, li pre pou l goumen pou l libere peyi l de tout vomisman chen, ke l rele Konvèjans, IRI, USAID, Bush, Jesse Helms. Eske gen moun ki vle akonpaye pèp nòmal sa a nan lit sa a? Nou pa konnen. Tout nèg gen fanmi yo, dyòb yo pou yo defann, yo poko pre pou yo antre nan lit sa a. Si y ap janm pre pou batay sa a. Antouka, wè pa wè, ap fin pa gen moun ki antre-- e fwa sa a pou bon-- nan batay liberasyon total, kapital la.

Pa gen okenn fòs sou latè ki ka kanpe devan yon pèp ka p goumen pou Libète l !!!!!!!!!

Eske nou te konnen ke plis gen menas zanm, se plis pèp souvren deside goumen, plis vyolans lan sanginè, se atò malere yo pi deside lite.

Eske yo pral masakre pèp la? Bagay sa a se rans lè n konnen nan ki pwen "moun sivilize sa yo" baba.

Men, tonnè fout boule m!!!! yo pakab genyen nan jwèt sa a. Konbyen zansèt nou ki te tonbe? Se vre yon ti gwoup chen vòlè Revolisyon DESALIN nan. Men, listwa ap fè chimen l, e anyen paka bare wout li. Tout awogan nan listwa te fin pa kase dan yo. Yanki sanginè sa yo pa lafen listwa!!! Gen ti nèg nwè ki pran yo pou sa. Pèp souvren pa respekte okenn sanginè ak vès ka p pale kaka de demokrasi!!!

Gen zanmi ki pral di : "Tout sa l ap di la yo, se emosyon ka p pote l ale". Se konsa "moun debyen yo" toujou panse de militan ki di jiskalamò yo nan kan pèp la. Konsa, nou pa entimide yon myèt. Nou konn ki kote nou branche. Mizè y ap pale ann Ayiti a, nou te viv li nan chè nou. Nou pa janm pè di ke se moun bidonvil, peyizan nou te toujou, e ap kontinye
frekante. Nou klè nan tèt nou.

Viv Vrè Pèp Ayisyen an tout tan !!!!!!!!!!!!! Lwa Gine yo kontinye bay pèp sa a Fòs ak Kouray pou l reziste, goumen kont asasen, sanginè !!!!!!!!!

Pitit Ginen.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Sat Mar 06, 2004 4:06 am

Onè, respè :

Nan pwen lit la ye la a, nou panse ke li enpòtan pou n tanmen bonjan brase lide ak tout zanmi ki kite pwopagann, vye sistèm ledikasyon nou an anbobinen lespri yo, menm mennen yo gade frè ak sè yo ki nan mizè, kareman, ak mepri. Ti nèg ki al lekòl ta dwe aprann louvri yon seri paj liv pou yo li epi pran tan pou yo reflechi. Lè travay sa a pa fèt, nou jwenn frè nou yo ki chita sou yon bann prejije ke kolon te foure nan tèt yo, e ke lòt ti nèg ki swadizan entèlektyèl kontinye ap vide nan konsyans yo : "le peuple, c'est la canaille".

Nou konprann trè byen pwoblèm zanmi an, pase daprè pwopagann klas dominant lan, pwoblèm peyi a se ekzateman moun yo rele moun sòt, pye sal yo. Dunord, nou pa gen pretansyon ke nou konnen pase pèsonn, nou li pase pèsonn, nou reflechi pase pèsonn. Men, nou panse ke si w ta gen yon chans, yon ti tan fè yon kondèy nan liv sa yo, yo taka ede w wè klè kon dlò kòk nan vrè sous pwoblè sosyete
pòv Tyè Monn yo :

"Les Damnés de la Terre" (Frantz Fanon)
"Les Veines Ouvertes de L' Amérique" (Eduardo Galeano)
L' Afrique Noire Est Mal Partie" (René Dumont)
"Mythes Révolutionnaires du Tiers Monde" (Gerard Chaliand)

"...but our public behavior in the last few years does not inspire hope for the future".

Dunord, èske w ka eskplike nou pou kisa konpòtman pèp la pa enspire lespwa pou demen an? Vini ak plis eksplikasyon sou koze sa a pou nou. Nou enterese nan diskou sa a.

"I'll soon have to make a decision as to whether to leave or not. I'll probably take my family and join the rest of you outside of Haiti. Like you and your parents before you I cannot expect my children to wait for the system Haiti to change. It would take a miracle!"

Kisa k fè w panse ke tout moun ka p viv lòtbò dlo vire do bay peyi yo; oswa ke tout moun ki lòtbò dlo renye nanm yo. Nou panse w lib pou w vire do bay Ayiti. Men, mwen panse ke tout Ayisyen konsyan dwe rete nan peyi yo, gou
men tètkale, chak nan sans pa yo, pou kolon pa vin fout nou deyò nan peyi nou. Mwen rete kwè ke gen moun nan fowòm sa a ki deside retounen nan peyi yo; menmsi li ta redwi an sann.

Lè w byen gade, w di yon bagay ki enpòtan anpil. Nou pata sipoze chita ap tann pou sistèm lan chanje. Verite a se sa li ye! Pa gen yon sistèm ki ta dwe chanje. Travay ki gen pou fèt, se chanje mantalite, patisipe nan travay kominotè, ede nan alfa elt. Eske w vrèman panse ke fòk se yon mirak ki pou ta fè yon travay konsa vin reyalite. Kite m di w ke nan moman na p pale a, gen kèk Ayisyen ki nan tout bwa, toupatou ka p pote kole ak peyizan nan konba sila yo ap mennen chak jou Bondye mete jou pou yo chanje lavi yo.

Pitit Ginen.

Post Reply