LES BLANCS ONT DÉBARQUÉ !!!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Sou itilizasyon lang nan fowòm lan

Post by admin » Mon Mar 01, 2004 2:59 pm


Monchè Yaw Abobo, mwen gen anpil respè pou ou. Mwen dakò ak anpil bagay ou ekri sou Fowòm lan. Sepandan, nou gen yon pwen de divèjans. Fowòm sa se pa jodi li kòmanse. Se an MAS 1999 li kòmanse sou yon lòt fòm, epi an Kreyòl sèlman. Mwen gen lontan, LONTAN, LONTAN, m ap goumen pou voye Kreyòl monte e tout moun ki abitye vini sou fowòm lan depi MAS 1999 konnen sa.

Sepandan, jodi a, REYALITE DYAS LA sè ke se pa Kreyòl sèlman li pale. Li pale e ekri ANGLE plis ke li ekri FRANSE. Li ekri FRANSE plis ke li ekri KREYÒL. Si mwen vle fè echanj lide ak Ayisyen ki nan DYAS la, mwen pa kapab restrenn Fowòm lan nan lang Kreyòl lan sèlman. DAYÈ, NOU FÈ EKSPERYANS SA DEJA!!!!!!! Se pa jodi nou kòmanse non! E nou pa te gen bèl patisipasyon nou twouve sou fowòm lan tankou jodiya.

Mwen remake plizyè fwa ou ekri sou fowòm lan nan lang franse. SE TOUT DWA OU SA, menm lè ou
di ou pa renmen sa, men ou fè li kanmenm. Sa konfòm a desizyon mwen pou mwen kreye yon sit kote moun gen dwa vin pataje opinyon yo nan lang yo pito. Mwen menm mwen ekri anpil, si ou fè rechèch sou non pa m, ni an Angle ni an Kreyòl. Mwen konn pale Franse, mwen konn ekri Franse. Men mwen pa janm gen anvi pale franse, men sa se pwoblèm pa m sa. mwen pa vle enpoze chwa pa m sou tout konpatriyòt mwen yo. M ap viv depi 33 lane nan yon milye anglofòn. Anpil fwa, se angle a ki vini pi dirèk nan dyòl mwen, anpil fwa se lò m ap ekri an angle, mwen santi mwen plis alèz.

Apadsa, fòk ou konprann tou ke se pa pou kominote moun ki konn li epi ekri Kreyòl sèlman m ap travay. Mwen kreye fowòm lan pou yon kominote KI PI LAJ ANPIL.

M ap redi pou sa depi MAS 1999 sou fowòm lan, depi AVRIL 1998 sou WINDOWS ON HAITI. Si ou doute sou komitman mwen pou zafè lang Kreyòl la, mande kominote kreyolis la ni nan Etazini ni nan Kanada.

Lò w ap bati, nou fèt pou nou bati pa adisyon e non pa pa soustraksyon.
Si ou pa vle patisipe sou okenn bagay ki ekri nan lang angle a, SE TOUT DWA OU POU FÈ SA. Se dwa pa m pou m krache nan lakou lakay mwen tou, men nan pwen rezon pou m di moun ouvètman si mwen krache nan lakou lakay mwen oswa si m pa fè sa.

Se sèl sa mwen twouve ki dwòl nan koze ou a. W a di konsi ou ta vle enpoze preferans pa w ou sou kominote Ann Pale a. Se pa jodi mwen te gen yon fowòm Kreyòl non, e mwen peye chè (anpil sakrifis) pou difikilte sa te poze mwen. Jodi a, mwen deside kreye yon fowòm ki poliglòt. Souple apiye mwen, pa voye wòch sou mwen.

Prezante lide w yo nan lang ou pito, nan 3 lang (Kreyòl, Franse, Angle) e mwen menm kab fè eksepsyon pou lang Panyòl tou. Kidonk, jwi libète ou epi ankouraje.

Mèsi,
Administratè a

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Mar 01, 2004 4:02 pm

Mwen konprann ou. Mwen wè anpil avantaj nan ekri angle a tou, paske sa pèmèt nou fè lòt alyans ke nou merite fè, ke nou fèt pou nou fè nan batay n ap mennen an.

Men ankouraje Kreyòl la, se ankouraje Kilti Lakay. Kidonk, Ayibobo!

Guy

Post Reply