Yo Touye Meteyer!

Post Reply
Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Fri Oct 03, 2003 4:51 pm

Frè-m yo !!!


Pou di y’ ap rive fout peyi nou-an nan yon gè sivil ???

Mezanmi….. Hum !!!


Pitit Ginen.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Another one gone, when will Haitian fratricide STOP!!!!!

Post by Ezili Danto » Fri Oct 03, 2003 10:46 pm

This is not the new generation's language!!!!

I don't even want to understand. Accusation and counter-accusations. Only one entity benefits from all this: and it's not the Haitian public at large. Someone, somehow needs to step up and have the credibility to put a STOP once and for all to this continuous Haitian fratricide. Enough Haitian blood has been shed. Period. Enough!!! The "whys" and "therefore" are meaningless. Our system needs changing, killing each other solves ZERO. People we need to LIVE not DIE for Haiti......

Ezili Danto

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Wed Oct 22, 2003 9:58 pm

An nou frè-m yo !

Nan anpil peyi sou latè, se rete pèp-yo rete yo wè
lagè (menmjan sa ap pase ann Irak jodi-a), menmjan sa
kontinye ap fèt nan anpil peyi nwa ann Afrik, debake
sou yo. Pèp pa janm pou lagè, pèp pa janm ankouraje
lagè, senpman lè yo pa gen chwa, pou yo blije fè san
manman-yo tande vwa-yo, yo blije pote kole (mouvman
nan Chyapas-la se yon bèl ekzanp). Apasa, pèp pa janm
ankouraje tentennad konsa. Nan menm sans lan tou,
militan konsekan-yo pa pou lagè. Okontrè, se lavi miyò
y' ap mande pou frè-yo ki nan tenten. Konsa, konsa,
militan konsekan yo tou konn trouve-yo nan mitan lagè
ak kè yo sere pou yo wè yo patka fè anyen pou yo
anpeche sa. Anpil (Hutu oubyen Tutsi) te kont
enbesilite-k te rive Wouan nda-a, genyen-k, menm pèdi
lavi-yo pou sa. Sa vle di, pafwa, lòm-lan tèlman tonbe
nan enbesilte ke-l pran yon kretyen vivan k ap preche
lapè ou ki pa vle lagè pou ennmi.

Ti ref
leksyon sa-a vin fè nou reyalize ke devan
sityasyon malouk sa-a (Ayisyen ki sèmante yo pap
travay nan enterè peyi-yo; Ayisyen ki derifize itilize
lajan-yo, savwa-yo nan enterè peyi-a; Ayisyen k ap
pran lajan nan men etranje pou yo minen peyi-a;
Ayisyen ki jire yo pap diskite ak yon lòt nan enterè
nasyon-an) tout vye debòdman posib nan peyi-a. Men
èske gen yon bagay nou ka fè vre, kit nou anndan kit
nou deyò, lè yon gwoup Ayisyen k ap resevaw gwo lajan
nan men <<demokrat>>, <<sivilize-yo>> deside fout
peyi-a nan tyouboum?

Nan kalfou pikan kwenna peyi-a trouve-l jounen jodi-a
: yon bò, yon bann sanginè apatrid anraje; yon lòt bò,
yon bann vye opòtinis chen, sèl chimen ke yon gwoup
militan konsekan ta dwe pran ak tout danje ke sa gen
ladan-l, mwen deside kenbe-l pou mwen (...) Antouka,
pou koulye-a nou pa gen lòt chwa ke chita gade de gwoup
chen anraje k ap goumen.

Mwen deklare-l ankò : jodi-a peyi nou-an nan you
chimen n
ou pa konnen kote-l ap mennen. S ak sèten, se
pa chimen sa-a ki mennen nan wout "Dinyite" ak
"Pwogwè" a. 200 zan apre yon dal gason vanyan sakrifye
vi-yo pou pitit-yo pat viv nan labou, lè-n pase je-n
kisa nou konstate : yon klas politik, entèlektyèl ki
pi bèt pase bèt nan bwa. Ki pi grav, nan moman 200 zan
sa-a ap rive sou nou, de kan fanatik kanpe
kingalaganach pou yo fout peyi-a nan salopri
nètalkole. Sa n' ap gade ann Ayiti jodi-a, mwen di se
yon sityasyon ki ka debouche sou yon gwo bouyay kote
ni mwen ni zanmi-m yo nan fowòm sa-a pap gen lòt chwa
ke sibi ak kè senyen.

Sèl grenn lespwa ki rete - e se la mwen rejwenn zanmi
JGPalmis ansanm ak sò Ezili- se pou nou deside mete men
nan konbit-la ak fòs konviksyon; se pou gen moun ki libere
e ki deside libere lòt tèt ki nan chenn. Nou gen yon
travay kolosal pou-n fè anndan lekòl, nan radyo ak
televizyon nan pale yon lòt langaj, nan bay yon lòt
ekzanp. Men sèl s ak rete kòm ti kal limyè anndan
tin
èl-la. Annatandan ke bagay sa-a rive fèt, se yon
dal apatrid, opòtinis ki trouve yo kenbe tout yon peyi
ann otaj. E rapò de fòs-yo fè ke nou menm k ap pale
la-a paka fè anyen kont sityasyon sa-a nan moman sa-a.

Pitit Ginen.

Post Reply