Gran manifèstasyoun anti gè an ewòp

Post Reply
Widy_

Gran manifèstasyoun anti gè an ewòp

Post by Widy_ » Sat Jun 05, 2004 4:42 pm

Epi zafè komemorasyoun 1944 la, dèpi 2 jou gen gran manifèstasyoun ki fèt an Iitali e en Fwans lè pasaj a JW Bush.

Jodijou sete a Paris kè li te gen oun gran manifestasyoun kè mwen suiv ba zòt.

sA KI te plis ekri si pankat moun yo sete :

J W B 1ST TEWORIS nan MONN lan.

Se pa la penn di zòt kè tout manifestasyoun yo te rezime kont bush e sharon.


Me zanmi te gen moun kon moun ekri, te ni vie madanm, ti moun, ti bebe, vie moun, tout kalite si a pe prè 10 km.

An tèm dè nasyoun te gen bien si oun lo arab, palestinien, moun tchetcheni, panyòl ewopeyen e menm meriken .

mouvman yo sete : AMERICANS FOR PEACE e te menm ni oun mouvman pasifis jouif : peace now.


sI PANKAT MERICAIN YO NOU TE PE LI : we are not for this fucking war. ou ankò : 1944 is an honor but 2004 is a shame.

Pou mesaj yo, yo tout rele pou jistis an Palestin E Libète ba irakien yo.


Se fwanse la jou fè oun je dè mo lè yo ka di : "halte à la busherie".

Pèp tchetèn kant a yo pwofite pou rele : "poutine assassin".

Oun dòt biten ki make mwen tou se lè yo montre de foto a ti moun nan lopital, je yo rache san asi yo, ou ankò pie yo rache, e si pankat la yo ekri "MADE IN AMERICA"


Me zanmi mwen pa janm kwè kè te ni otan pasifis an ewòp.

Te gen tou oun lo òganizasyoun gochis ewopeyen ki pwofite pou manifèste e yo ap di kè la gè tala se oun lagè pou petwòl e li ka santi lajan.

Gen plen dòt enfòmasyoun ki teka sikile ankò kon koi tou sa se bizness yo ye e pa ni poun fucking danje teworis men se yo menm ki ap monte tousa pou kontrole rèsous enègetik nan monn la.

Oun sèl règrè mwen tini se kè yo pa janm pale dè lit nèg ni an afrik e ankò mwen pwoblèm ayiti.

Sèl foto yo montre se Nnelson MANDELA ki ka sere Yasser Arafat nan de bra_y

Tout nasyoun ka fè konnèt lit a yo, men nou sèl biten nou sav fè se malpale nou, fè konpetisyoun stipid ant
rè nou , fè ti jalouzi mesken antrè nou.

Tou sa ka fè kè nou pa gen pon rèprezantativite adan pon mouvman entènasyonal.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Creole to English translation

Post by admin » Sat Jun 05, 2004 9:33 pm


Mèsi anpil pou repotaj la e pou mesaj la tou, Widy. Pèmèt mwen tradui li pou zanmi anglofòn nou yo. Mwen kontan jefò sa ou fè anfavè fowòm sa. Pou mwen, se ayisyen ou ye. Se menm jan m ap kontan ou konsidere m tankou frè gwadloup ou tou.

Thanks a lot for this report and for the message as well, Widy. Allow me to translate it for our anglophone friends. I feel gratified for this special effort to benefit our forum. To me, you are a Haitian brother. In the same way, I will feel honored if you consider me a Guadeloupean brother.

Gran manifèstasyoun anti gè an ewòp

Large anti-war demonstration in Europe

Epi zafè komemorasyoun 1944 la, dèpi 2 jou gen gran manifèstasyoun ki fèt an Iitali e en Fwans lè pasaj a JW Bush.

On the occasion of the "1944" commemoration, for the last two days there have been large demonstrations in Italy and France coinciding with GW Bush's visit.

Jodijou sete a Paris kè li te gen oun gran manifestasyoun kè mwen suiv ba zòt.

Today I witnessed a huge demonstration in Paris, that I am reporting to you.

sA KI te plis ekri si pankat moun yo sete:

J W B 1ST TEWORIS nan MONN lan.

The most visible protest signs were:

G W Bush Number One Terrorist in the World

Se pa la penn di zòt kè tout manifestasyoun yo te rezime kont bush e sharon.

It goes without saying that in essence those demonstrations were ANTI-BUSH and ANTI-SHARON.

Me zanmi te ge
n moun kon moun ekri, te ni vie madanm, ti moun, ti bebe, vie moun, tout kalite si a pe prè 10 km.

(Mezanmi!) there were a great many people, among which one could see older women, children, babies, senior citizens and all, in a crowd 10 km deep (approximate).

An tèm dè nasyoun te gen bien si oun lo arab, palestinien, moun tchetcheni, panyòl ewopeyen e menm meriken.

In terms of nationalities, there were of course a lot of Arabs, Palestinians, Chechnyans, Spanish, Europeans, and even Americans.

mouvman yo sete : AMERICANS FOR PEACE e te menm ni oun mouvman pasifis jouif : peace now.

The latter group called themselves "AMERICANS FOR PEACE" and there was even a pacifist Jewish group, "PEACE NOW".

sI PANKAT MERICAIN YO NOU TE PE LI : we are
not for this fucking war. ou ankò : 1944 is an honor but 2004 is a shame.

On the American banners, one could read: "We are not for this fucking war." and "1944 is an honor but 2004 is a shame."

Pou mesaj yo, yo tout rele pou jistis an Palestin E Libète ba irakien yo.

As for the messages, everyone called for Justice for the Palestinians and Freedom for the Iraqis.

Se fwanse la jou fè oun je dè mo lè yo ka di : "halte à la busherie".

The French made a play on words: "HALTE A LA BUSHERIE" [Stop the carnage (normally spelled "boucherie" in French, but given this new spelling for the circumstance)]

Pèp tchetèn kant a yo pwofite pou rele : "poutine assassin".

The Chechnyans, for their part, took this
occasion to yell: "Putin, assassin!"

Oun dòt biten ki make mwen tou se lè yo montre de foto a ti moun nan lopital, je yo rache san asi yo, ou ankò pie yo rache, e si pankat la yo ekri "MADE IN AMERICA"

I was struck by the showing of pictures of children in hospitals, bloodied and without eyes or feet, with this inscription on the banner: "MADE IN AMERICA".

Me zanmi mwen pa janm kwè kè te ni otan pasifis an ewòp.

(Mezanmi!) I never thought there was so many pacifists in Europe.

Te gen tou oun lo òganizasyoun gochis ewopeyen ki pwofite pou manifèste e yo ap di kè la gè tala se oun lagè pou petwòl e li ka santi lajan.

There were as well a lot of European Leftist organizations who rallied on the occasion and they said that this war was a war fo
r oil and that it smelled of profit.

Gen plen dòt enfòmasyoun ki teka sikile ankò kon koi tou sa se bizness yo ye e pa ni poun fucking danje teworis men se yo menm ki ap monte tousa pou kontrole rèsous enègetik nan monn la.

There was a lot more information being circulated, according to which this is all about business and that there was no imminent danger of terrorism, but that this was all fabricated to control the world's energy resources.

Oun sèl règrè mwen tini se kè yo pa janm pale dè lit nèg ni an afrik e ankò mwen pwoblèm ayiti.

My only regret was that nobody talked of the plight of Africans and even less of Haiti's problems.

Sèl foto yo montre se Nelson MANDELA ki ka sere Yasser Arafat nan de bra_y

The only related picture was o
f Nelson Mandela hugging Yasser Arafat.

Tout nasyoun ka fè konnèt lit a yo, men nou sèl biten nou sav fè se malpale nou, fè konpetisyoun stipid antrè nou, fè ti jalouzi mesken antrè nou.

Other nations make others know of their struggles, but the only thing we know how is belittling ourselves, competing stupidly between ourselves, and letting petty jealousies distance us from each other.

Tou sa ka fè kè nou pa gen pon rèprezantativite adan pon mouvman entènasyonal.

As a result, we have no representation in the midst of an international movement.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Jun 06, 2004 10:21 am

[quote]Tout nasyoun ka fè konnèt lit a yo, men nou sèl biten nou sav fè se malpale nou, fè konpetisyoun stipid antrè nou, fè ti jalouzi mesken antrè nou.

Other nations make others know of their struggles, but the only thing we know how is belittling ourselves, competing stupidly between ourselves, and letting petty jealousies distance us from each other.

Tou sa ka fè kè nou pa gen pon rèprezantativite adan pon mouvman entènasyonal.

As a result, we have no representation in the midst of an international movement.[/quote]

I hope others will take note and address Widy's telling observation.

Post Reply