Mizik tanbou nan maye

Post Reply
Widy_

Mizik tanbou nan maye

Post by Widy_ » Sun Jul 30, 2006 4:17 pm

Mizik tanbou nan maye se oun biten kè-n pe touve nòmal men sa pa vwe, piskè se oun biten ki trè ra.

Menm lè tanbouye menm ka maye, pa gen tanbou an maye yo.

Si mwen ka pale zòt dè sa se paskè mwen sòt vin jwe mizik adan oun maye e mwen aprann plen bagay.

Sa-n pe di deja se kè gen oun rènouvo a konsiderasyoun sosyal a tanbou, piskè moun koumanse vize plis rapò spirityèl li, si lavi yo.

Boug la ki envite-m lan se oun nèg a tanbou kon mwenmenm e sete kouzin li ki teka maye.

Boug la di-m kè jenn fanm (23 zan) la vin jwenn li e li di-l kè li vle absoliman tanbou nan maye li.

Boug la ka di-m kè sa nòmal kè ti fi la di sa kon sa men pou mwen sa pli enpòtan ki sa piskè si oun jenn fanm ki sipoze modèn, ka mande tanbou, se kè li konnen ou plito li gen oun rezoun si kisa tanbou pe pòte maryaj li.

Si nou fè oun analiz nap wè kè plen moun kominote nou ka maye, yo kale legliz ka fè gran bwè e manje, men malerèzman bagay yo paka mache.

Menm epi tout benediksyoun labe yo se menm biten. Nan kontèks tala, poukibiten pèp nou yo pepa panse kè benediksyoun tanbou la se oun biten à mèt an jeu.

Mwen sèten kè si-n fè statistik nou va rive a plis benediksyoun nan tanbou ki nan legiz yo kon-n ka wè tou le jou.

Esperyans mwen.

Nan tanbou maye la, se oun kote kè yo ka rèspèkte tanbouye, se moun la an kominioun e pa gen poun move lèspri la.

Moun yo kontan, yo ka danse gwo-ka, fanm ka gade-ou e yo pa sovaj, e gen bon jan dè resèpsyoun.

An tan kè tanbouye, mwen te blije woumèt mwen an kèsyoun e touve ba se moun la oun kout tanbou, ki kab rèprezante yo.

Mwen jwet de gran fwaze standa, pou inifye yo, e mwen jwet plis adan oun lèspri dè bonè, dè rasanblèman e dè konfyans.

Moun yo byen pran mesaj la e mwen santi koun oun biten spirityèl kè mwen paka rive èsplike, men te gen oun soumisyoun a mesaj a tanbou la, e moun yo te calm e prèt a wousouvrè.

Vrèman, mwen pepa di kè bagay moun la mal pase, te gen plen rèspè la e nou santi nou adan youn dòt nivo.

Se vre zò ke di mwen kè sa se oun biten ki ra, men si-l fèt oun fwa e menm prèmye fwa, se oun pòt ki wouvè e se an nou tout a travay pou-n sa dekode, è mèt nan enterè nou mesaj spirityèl a tanbou la.

Widy

Post Reply