Omaj a moun sa yo

Post Reply
Leonel JB

Omaj a moun sa yo

Post by Leonel JB » Fri May 26, 2006 11:59 am

Mwen pa konn si se laj la ka'p rantre sou mwen. Gen de fwa, mwen gen oun sEl mal Ayiti. Mwen santi ke mwen ta pran oun avYon al Ayiti.
Mwen ta renmen al benyen nan rivyE. Manje lanbi boukannen, bega, diri ak lalo, akonpaye ak oun bon ti ji grenadinn.
Se konsa lE m'ap sonje bon ti bagay sa yo ke mwen panse ak ounseri de gwo Moun ke nou genyen an Ayiti. Oun seri de Moun ki pa gen ranplasan.
Mwen vle pale de,
Maurice Sixto, paka gen de moun konsa. NEg sa te vrEman konn reyalite Ayisyen an. Misye te gen oun pakEt tEks ke li rele" Serie des choses et Gens entendues"... Se pa jwEt, si ou poko tande MOy. Ale tande de twa istwa ke misye te genyen.
Mwen vle pale de,
Langichat, sa se te youn komedyen san parEy. Abiman'l ap fE'w ri. Chak mo ak jEs li se dlo'k pou kouri nan je'w. DEnye pyEs li mwen kwen se te lE li te New York. Sa, se te youn mEvEy.
Mwen paka bliye,
Alsibyad, chak dimanch se tounen sou MBC pou'w tande pyEs ki pou fE'w ri. LE sa'a television pa't fasil pou genyen. Yo te konn koute san dolla pi piti... Se pa jwEt!
Mwen paka bliye,
Koupe kloue, nEg sa te envante oun seri de mo ki rete nan istwa lang kreyol. Li te trE devEgonde men se lE ou gen lespri koridO, pou'w dekouvri sa kOm timoun.
Te genyen, Roger COlas, se te youn bon chantE santimantal. LE la'p chante, men'm Gason tonbe...
Nou jwenn, Ansi Derose. Mezanmi, mwen paka jwenn mo pou'm dekri nEg sa'a tElman mwen te e stil renmen tande'l.
Te gen oun pakEt lOt moun ki te jwe oun gwo enpak nan vi'm lE mwen te an Ayiti. Tankou oun moun ke yo te rele Gwo Djo. Mwen pa sonje nan ki estasyon ke li te ye. Men misye te gen oun gwo vwa.
Te genyen, Djo Solon nan MBC ki se te youn nan moun ki te gen youn vwa ekstraOdinE tou.
Te gen oun lOt mwen pa sonje non'l. Li se youn ki te konn di "Difisil de Petiontion"...
Apre nou jwenn, Fito Popo ki ap simen blag sou nou alawonnbadE.
KOunye a, nou jwenn Bob Lemoine ki se te youn pilie nan zafE Media. Mwen paka'b bliye'w.
Nou jwenn, Marcus nan radio Metropol. Wow, what a brain!
Nan Radio Ayiti menm, ou jwenn Liliane, KonpE Filo. Moun sa yo fE ou paka rete oun kote ki pa gen radio a nevE diswa. Paske, fOk ou tande moun sa yo.
Sans oublier le Fameux" Jean Leopold Dominique". You will always be missed! That was my love! That voice, eloquence and articulation...
Finalman, mwen paka bliye frE'm Manno Charlemagne! Se te oun stil ki pran tout moun pa sipriz. Oun mizik trE angage ki pale de tout traka ke pEp la ap sibi. Se te youn moun ki pa't pE lonje dwET sou diktatE, Makout ak malveyan ki ta'p fE kont maltaye sou do pEp la. Li te pale de nEg ki pa't pE chanje pozisyon pou yo kapab te jwenn oun lasiba tou. Sa se te you gwo revolisyonE.
Mwen gen anpil moun ke mwen pa mete paske li ta'p pran twOp tan...
Men, pwoblEm mwen, sE ke mwen pa wE ranplasan pou pilie sa yo ke mwen te konn tande yo. Ki fE'm panse e mande pouki sa nou pa jwenn ranplasan pou tout etwal sa yo?
Mwen pa vle rete twOp sou pase sa ki rannn mwen tris! Men fO'm rann Omaj ak tout Moun sa yo ki te jwe e kontinye jwe oun gwo wOl nan vi'm ak vi oun pakEt lOt FrE ak SE!!!!
MEsi, MEsi, MEsi mil fwa oudimwen, Mesi a lenfini pou travay nou, Mwen ap toujou respekte nou!!!
L'union fait la Force,
leonel

Post Reply