Homage to Lumane Casimir

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Homage to Lumane Casimir

Post by admin » Fri Nov 25, 2005 7:46 pm

Homage to Lumane Casimir
 • Sharon Button
  [/*:m]
 • Carole Demesmin
  [/*:m]
 • Gina Dupervil
  [/*:m]
 • Martine Renaud/Serge Duviella
  [/*:m]
 • Martine Renaud/Serge Duviella (2)[/*:m]

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Nov 27, 2005 11:51 am

Guy, chak fwa mwen tande istwa Limane, li vle fE dlo kouri nan zyem. Paske, mwen menm, mwen pat konnen Limane. Men, jenerasyon manmanm yo te konnen l. Se pou montre w kijan gran moun yo pat finn fE travay la tout bon. Kote, tout richess, tout kilti peyi a, se nan bouch lOt moun, nou tande l.
E, dikote pa nou, nou fE pi rED. Kote, mwen pran ekzanp fanmi pam. Nou pa ka pase tradisyon ak kilti nou an vrEman pou pitit pa nou. Paske, ti moun yo pa menm pale kreol. Vwa pou y al konprann lE nap pale de richess Ayiti nou an...
Se on gwo pwoblem ke nap konfronte. Ak bann ti Meriken ke nap elve yo. Sa reyelman trist. Mwen paka fE ti moun mwen yo konprann jan nou te renmen, Alsibiad, Langichat, Papa PiE, Fito POPO, elatriye. LE ou pran misisyen nou yo se pap pale, Nemou, Siko, Koupe Kloue, Ansi Deroz, Roje Kola, Ti Manno, etsetera. Diaz nou yo menm, se pa pale.
Sel ti rekonfO ke mwen genyen. SE ke mwen gen on madanm ki ka sonje tout moun sa yo. Ge
nde fwa, nou rete tout on jounen ap pale de Moun sa yo ki te fE on enpak nan vi nou...
Kidonk, nou wE jan on peyi kapab souse tout sous on lOt san yo pa anvayi l. Map pale de nou tout ki nan peyi etranje ak ti moun etranje. Adje, Ayiti bezwen anpil Ed!
Mizik yo fE m al on paket ane bak. LE m te jEnn...
On jou ma tounen.
M pa kwE map ret twO lontan deyO.
leonel

Post Reply