Page 1 of 1

Posted: Thu Oct 06, 2005 9:19 am
by admin
Jaf, Serge, Leonel, anyone... do you have Sky'z Da Limit's first album? Would it be still for sale? Could any forum member tell us his/her impressions about their first effort?

I would like to listen to it. I will search for it.

Posted: Fri Oct 07, 2005 1:06 am
by admin
Jude, Bouli, mèsi pou enfòmasyon an. M ale sou sit la e mwen tande mizik yo e mwen wè videyo yo.

Mwen pa te janm tande pale de gwoup sa anvan, men mwen kontan wè jenn ayisyen leve tèt yo byen wo.