Update A Tanboula

Post Reply
Widy_

Update A Tanboula

Post by Widy_ » Sun Jun 12, 2005 4:36 pm

Moun ka yenki kwè kè mizik tanbou, se oun biten ki paka janm chanje e li toujou menm biten alòs kè sa plis ki fo.

Tanbou se dwèt sèl enstriman si la tè ki gen oun nanm e li ka viv viv ay kon tout moun.

Moun ka chanje, yo ka evoliye e tanboula se menm biten.

Se pa paskè oun moun te fò an tanbou tini senk lanne konsa, pou-l kwè kè li toujou o tòp si li pa fè "update".

Sa se de biten kè-m ja las wè, de boug ki teka fè oun tanbou pale ba ou e apwe senk lanne konsa, boug la pa fout sòti ba ou de ti soun awmonik.

Update a tanboula se tout moun ki ka konye tanbou ki ka fè-y, e li paka sòti adan tanbou konvansyonèl a moun kon tanbou pou touris ou tanbou fèt komin.

Update la ka rive pa kote nèg ka jouwe "free tanbou", oun tanbou ki pani pon kont kè li ka rann a pon moun.

Pa kote mwen la, se de ti nèg menm ki ka menne-y men, byen kè yo pa teyorisyen, yo ka fè-y natirèlman.

Se boug la
pa oblije fò men byen de fwa yo ka fè jous oun fwaze ki ka pèmèt mwen adapte-y pou mete-y nan "goove" jeneral a lèspri a tanboula.

Update a tanboula trè enpòtan piskè li ka fè nou rive a lie tout tanbou karayib yo èvè Lafrik tè dorijin an nou.

Se konsa kè kounyela, se ti boug la gen de fwaze, ki pateka fèt avan e yo rive mete-l nan tanbou-an-noula.

Kon èzanp mwen pe di zòt kè tout fraze konga Kiben yo, se ti nèg la ka rive rèprodui-y si oun gwo ka.

Se menm biten tout solo timbales a Kiben, se ti nèg la ka rive tou rèpwodui-y èvè de men a yo.

Pou fè oun rapò èvè "Classical Music" gen oun bagay kè yo rele "trille" (tr......) kè nèg meriken ap itilize osi nan jazz la, eben mezanmi, sa etonan men nan tanbou nèg an jeneral, se la kè sa mete a tè.

Nan mizik klasik yo se sitou nan mizik Bawòk la kè sa mete a tè sètadi nan mizik a se gran WA ewopeyen la.

An tanboula, mwen ke di kè se kote kè li gen plis "trille" e nèg yo kab ba ou tout jan dè trille kè bondye mete si
tè.

Yo kab ba ou li an kontini, si de, twa ou kat tan, si oun ka dè tan, si oun tyè dè ka dè tan.....etc, mezanmi se oun resital.
Yo ka fè de biten kè pon moun poko janm fè si la tè.

Adan tout zafè update yo-a moun ki teja ka jouwe tanbou oblije kenn kont dè se nouvote tala e fòk yo fè jefò pou tann yo, pou asimile yo, e pou yo kab fè menm biten sisepa mye kè sa yo tann la.

Magre tout evolisyoun tala, tanboula toujou ka konsève lèspri a-y, e fò pa moun fè nenpòt ki biten èvè-y e ni pa kote-y.

Se konsa kè-m aprann, kè toupannan, mwen teka jouwela, oun fanm nègrès vini tounbe adan oun leta e li rete senk minit pèdi konesans, e moun te blije, ba-y kalòt, mougne tèt a-y, pou wè si li teka leve.

Toujou nan zafè "update" la se menm biten tou, gen oun zafè a moun ki ka pran tanboula, pou nenpòt ki biten, e yo paka rèspèkte lèspri li; mezanmi, si se mwen di zòt moun kè tanbou ja foukan èvè lèspri a yo, zò ka kriye si sa.

Tousa ka montre nou, kè jòdijou, pou jouwe tanboula
, fòk moun la pwòp e se menm biten ki pèp Jouif e Mizilman ki ka fè sa yo rele abilisyoun sètadi, yo ka lave yo avan yo fè priyè yo, pou yo sa pwòp douvan bondye.

Eben se menm biten ba tanboula, piskè tanbou paka jouwe nan pangal , e li kab fè ou pati nenpòt ki kote si ou paka rèspèkte li.

Kon tout biten silatè, tanboula, ka mande travay, rètèni, konpreyansyoun, entelijans èvè sajès; li ka mande oun lo travay tou e fòk ou dèyè-y si ou le menne-y, fòk ouba-l tan li mande, èvè tousa ki miyò adan ou.

Widy

Post Reply