Esperyans Mizik

Post Reply
Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Esperyans Mizik

Post by Widy » Mon Dec 28, 2009 7:56 pm

Onè Rèspè

Mezanmi lè'm ka wè kè sa ka fè 10 lanne kè nap konnen, nap pale, fout sa ka pase vit, men sa ki pli bèl se lanmitye nou, lanmou nou e soutyen nou. Map panse a editè-la pou bèl travay li fè ba kominote nou yo.

Esperyans mizik se osi sa nap fè nap viv nap pase. Moun toujou konnen mwen si WOH kon tanbouyè men yo pat janm sav kè ka jwet dòt jan dè mizik tou.

Se pousa jòdijou map prezante zòt youn ti travay mwen fè nan sa yo rele mizik Baròk a oun gran mizisyen ki se JS Bach.

Mwen pa janm kwè kè klip la teke popilè konsa si youtub piskè li an tèt pou mwa december-la e nou douvan pastè, gran trompetis meriken, pianis, oganis, gran chantè e chantèz tout peyi.

Ckip tala fè-m konprann oun lo biten e li ban-m vizyoun tou pou kominote nou yo.

Kisa n-aprann ? Sekè se pa paskè oun nèg ap jwet tanbou kè li se oun kouyon pou dòt nèg trete-l kon enferyè. Sa ka fèt two souvan nan pwop kominote nou.

Osi, nèg kab fè gran biten kon ti moun yo men fòk ba yo mwayen dè fè-y.

Sitiyasyoun pèp nou yo byen tris lòw byen gade. Alos kè monn lan ka vini dè + zan + òstè, chak kominote moun ka samble, nou se sèl pèp si la tè ki kon bèt, ki ka suiv e nou pa gen bondye ta nou ki fè o nivo mondyal yo ap pwofiye oun lo si nèg.

Fanmi nou yo èsploze nan gran peyi, ti moun nou pa gen pon edikasyoun rijid e dèmen se prizoun ak delenkans yo pral vini, e sa menm si fanmi yo byen.

Nou se sèl pèp kote ti moun pa gen papa si la tè. Fòt a ki moun ??

Mwen pasav ba kominote Ayisyen yo men pa nou oun fanmi antiyè ap fòme yo ap viv byen, yo gen tout biten yo le, e dèpi madanm la gen 1,2, ou 3 ti moun li ka mande separasyoun, (ka di boug-la move nèg). Pouki ?

Tou senplèman pou touche lajan Leta, e pansyoun si nonm. Gen tou plen kanpay ki fèt kont nonm nèg pou fè madanm yo rayi yo e san pale dè sòsye-la.

Politik tala fè kè se ti moun yo ki pran fè nan sa. Fanm-la menm ki ja gen 2 a 3 ti moun konprann kè li te touve oun dòt nonm pli dou, men lòw gade se lòt nonm-la ka koke tout tchou a yo e yo ka lage yo apre.

Se moun tala ka vini dè plizanpli egri yo ka fè ti moun yo soufè e yo menm yo pa byen nan tèt. Se ti moun la ka grandi e dèpi yo pran oun laj yo ka voye manman la chye.

Oun dot pwoblèm ankò se kè se ti moun-la sa gen plen twoub psikolojik e plen pwoblèm lekòl. A gwo oun ti nèg a3zan gen plis poblèm nan tèt ki oun nonm 60 lanne. Ki jan zò vle dèmen se ti moun la sa rive a oun biten ?? Se konsa plen ti nèg ka pran fè padavwa a iresponsabilite a fanmi yo.

Mezanmi, se pousa jòdijou si-m gen oun ve 2010 a fè sekè fòk nèg koumanse panse a fè oun Ras ti moun Elit. Yo ja twòp sakrifye ti nèg si la tè. Se nèg yo a pran responsabilite yo a pa frekante nenpòt ki jan dè Fanm. Se pa paskè fanm la nwè ou milatrès pou maye ou fè ti moun èvè-y san reflechi.

Jòdijou sa ki ka fèt sekè plen fanm pa nou ka suiside ti moun nèg yo. Paskè doub 6 mouri nan lanmen yo, yo ka fè ti moun yo esploze nan lavi-la, tousa pou yo pran rèvanch si nonm. Stoped to persecute young negger please.

Vo mye nèg yo chache de madam ki gen menm jan fllozofi elitis-la ki yo pou yo fè ti moun, e menm si fanm la pa bèl. Nèg-la pe ale dèyè dòt fanm men manman zanfan'y menm se on fanm doubout e pa oun moun dèpi oun kout van pase tout bagay yo mouri.

Sa ki pli rèd kounyela sekè jenn ti vakabon konn se bagay tala e sa-n ka wè sekè dè +zan+ fanm ka fè yo atake e se konsa yo dekouvè kò a oun ti gwadloupeyèn kè yo touye. Moun yo pa gen defans ankò, yo izole e pon moun paka pran penn yo.

Lavi-a ka vini rèd e pèp nou a la mèsi a tout nasyon si la tè piskè zafè a moun ka leve sèl timoun yo pa lanmòd ankò.

Sepousa map mande kreyasyoun a on nouvo ras nèg si la tè pou rèlève entelijans spirityalite e kreyativite pèp nou. Si-n pa fèsa m-krenn kè adan 100 lanne, pèp nou ap redui wè menm disparèt.

Pa bliye nonplis kè yo te aboli slavery e yo woumete-y !!!!!!!! Se an nou a kreye desandans elit an nou kon tout gran nasyon fè.

Se mesaj dè espwa-la sa kè-m te le pòte ba pèp nou yo.

Have a Happy new year All Ann Pale community

http://www.youtube.com/watch?v=iJYVCZefioI

Dèpi nan tan Gine bon nèg toujou rede nèg

Post by » Wed Dec 30, 2009 11:56 am

Kanmarad Widy,

Mwen tap gade you Tube la ankò, epi gen yon kesyon mwen te bliye mande w.

Panda wap jwe, eske ou tap li patisyon an tou sou pyano a, oubyen eske ou memorize tout mizik la. Mwen gen enpresyon ou te kanpe yon ti jan lwen pou li patisyon an, oubyen eske se je w ki bon konsa epi ou kapab wè lwen konsa?

Serge

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Post by Widy » Thu Dec 31, 2009 10:57 am

Non mon chè,

Se memorize map memorize patisyoun yo konsa. Mwen te konn li pa kè.

Tousa se travay, repetisyoun, e tout moun ki ap travay-li kab fè menm biten.

Jòdijou nou ka lime dife si Ewopeyen piskè nou an tèt e sa ka fè yo che dè wè oun nèg nan tèt paj.

Gran katedral yo kon legliz protestan ka pran fè an sa, pa menm pale tout mizisyen blan yo.

Sa ka montre kè gen èspwa pou nou

Mwen ka swete-ou e tout frè nou yo oun bèl HAPPY NEW YEAR 2010. Map swete li pòte èsperans e reyalizasyoun pou nou tout

Widy

Post Reply