statifikatsyoun mèt tanbou gwadloup e solidarite èvè ayiti

Post Reply
Widy_

statifikatsyoun mèt tanbou gwadloup e solidarite èvè ayiti

Post by Widy_ » Sun Jun 20, 2004 4:58 pm

Mesyezedam, Week End tala sete gran comemorasyoun a 20em anivèsè a mò a mèt a tanbou gwadloup : Misye velo kè nou ja pale si fowòm la.

Gran manifèstasyoun fèt gwadloup men an ewòp tou, padavwa kè lanmwatye pèp nou ap pann la.

se de twa nèg a tanbou ki sòti gwadloup ki vini selebre èvè nou moman tala.

Sa ki pli enpòtan pou nou, se kè kounyela, yo foure stati a mèt "VELO" an plen kapital gwadloup vil LAPWENT.

Fò zòt sav kè gwadloupeyen goume oun lo pou enpoze stati a nonm tala nan vil la, padavwa kè avan yo te mete ban nou tout jan dè sent kote tala.

Se kon sa kè nou te ni "SENT ANTWAN DE PADOU"apwe sa yo ban nou, la vièj mari, sen marsèl sen ki sasi sen ki sasa e tout kalite sen a yo. Nèg gwadloup di kon sa kè yo poko janm wè se moun tala, e yo pa menm konnen yo, ki jan fè kè stati yo la ?

Sa ki fè kè yo enpoze stati a mèt a tanbou nan plas tala, by
en kè sa fè on lo moun chie.

sI Ewòp a pwezan, pèp nou reponn prezan pou yo venere memwa a mèt a tanbou kote nou.


Nan pwogram yo, oun boug ki monte youn lekòl gwo ka, prezante zelèv li, alòs kè dòt awtis kon misye konkèt jouwe la tou.

Apwe sa oun chantè kè mwen pa konnen pran micro la pou rakonte dèvinèt e chanson kreyòl.

Sa ki make nou plis, se kè boug tala, pa kontante-y yenki dè mizik e tradisyoun gwadloup, men li profite pou raple pèp la trajedi a ki fèt MAPOU e FON devrèt la, e moun koute li.

APWE SA nonm la yenki rantre si nou èvè oun chanson ayisyen:

Anmwè oooooooooooooooooooooooooh

Ki tan ou ka vini wè manman-w

peyi a chanje, peyi a chanje

ki tan ou ka vini wè manman_w.

Mezanmi, mwen pe di zòt kè chanson ayisyen la maye konsadavwa èvè kontèks mizik gwadloup yo.

Moun rete pou koute nonm la e mwen pe di zòt kè se mizik tala ki pòte plis aplodisman dè pa a pèp la, sa ki ka montre kan menm kè gen solidarite kiltirèl e sosyal
antrè pèp nou yo.

Apwe sa, sware moun la kontiye, dòt awtis pase, jous a tan kè bal lewòz la vini rive, e se mwen menm ki teka konye ka la.

Sa ki fè mwen plis plezi se kè pannan mwen teka jouwe, pitit VELO vini koute, e mwen pe di zòt kè sa fè-m oun biten.

Te gen osi se boug sòti gwadloup la, ki te mennen oun zafè a dokimantasyoun si velo, e mwen achte oun ti liv yo teka vann ki rèpòtaj ak moun ki te konn VELO.

Sa mwen aprann si-y se lè misye "MAVOUNZY" ki se 1er moun ki oze anrèjistre mizik gwo ka, jan legliz katolik ba boug la presyoun pou-l pa anrèjistre mizik a nèg, yo fè boug la chiye kon chiye ekri, sa ki fè boug tala te blije kite gwadloup pou ale egzile-y dòt peyi, tèlman kè labe blan gwadloup te kont tout kilti e tradisyoun pèp nou.

Yo mènase boug la dè èkskominie-y si li anrèjistre mizik tala.

Se pou sa kè jòdijou, si gen tanbou gwo ka toupatou, se gras a se nonm tala ki sakrifye yo ban nou.

Fò pa nou bliye kè mèt velo sakrifye lavi_y pou mizik gwo
ka, e san li nou pon yonn pa te konn tradisyoun milienè tala, e mwen menm ki se on inisye nan mizik tala, mwen pe kè rèmèsye misye velo, pou tou sa li fè ban nou e tou louvèti kè li wouivè ban nou.

WIDY

Widy_

Omaj pou Velo

Post by Widy_ » Tue Jun 22, 2004 11:27 am

Yaw Abobo,

Mwen ka rèmèsye ou pou solidarite ou ka pòte ba nèg la, mèt a poto mitan tanbou gwadloup.

Sa mwen te vle di-w, se pa kase tèt ou, mwen plal voye ba editè a youn bon cd gwo ka si lèkèl se mwen ki lidè tanbou yo.

Mwen pa vle moun di kon sa, kè mwen se oun blagè, mwen pisime kè zòt tann zòt menm a zòt kout tanbou mwen, e kon sa zòt ke pe jije.

Zòt peke règrete son tala.

Tou, mwen pa bliye-w pou sa ou te mandan la si rapò tanbou tradisyonèl Ejipsyen an e gwo ka la.

Mwen pisime pran tan mwen pou m byen reponn ou.

Adan oun dòt solèy ou fwadi.


kenn

Post Reply