OUN Bèl BAL LEWÒZ (gwo ka)

Post Reply
Widy_

OUN Bèl BAL LEWÒZ (gwo ka)

Post by Widy_ » Mon May 31, 2004 4:01 pm

Mesyezedam yè swa mwen te adan oun bal lewòz ki te òganize pa oun tanbouye zanmi-m.

Pou zòt conprann lewòz se oun jan dè bal kè yo ka fè yenki èvè tanbou e moun ki konn danse gwo ka ka vini danse.

Kilti tala rete pliziè syèk pèdi men dèpi kèlkè tan, nèg yo ka woufoure-y lan mòd.

Si mwen ka pale zòt dè sa se kè se oun biten 100 % afriken ki ka soude kilti nou.

Nan bal la te ni bon jan dè dansè gwo ka, men bon tanbouye tou. Te gen tout kalite manje kreyòl èvè bon tafia.

Sa ki fèm pli plezi se wè jan se fanm la ka danse byen gwo ka la, ki sanm mwen orijinal.

sezedam se oun plezi dè wè oun fanm kika pliye men paka kase, ka bese, ka rime.

Mwen jous wè youn ki foure-y a jounou pou danse gwo ka la, li ka mache si jounou-y e li ka kounye si ka la tou panan li ka danse.

Mwen wè oun dòt ki ka rime tout kò-y pou-l danse èvè bèl gran ròb li. Sezedam, si zòt te wè sa, zòt ka vi
ni enme fanm kreyòl kon renme yekri.

Nan dans yo mwen woutouve lepòk lesklavaj yo, lè nègrès nou, ka defie blan la, ka doubout douvan blan la, ka twaze blan la.

Se la kè nou pe konpran ki jan fanm kreyòl solid e vayan jouwa.

Pou mizik yo, te gen boun tanbou, men tou, bon jan, dè chantè gwo ka.

Mwen rètienn ba zòt de pawòl mizik ki make-m.

Se lè chantè yo ap di kè zonbi bare li apwe lewòz la. SEZEDAM sa se oun biten enpòtan piskè dèpi toupiti mwen toujou tann kè zonbi ka vini nan se jan dè bal tala. Nou ka rele yo "ladiablès).

Si zòt le se de bèl fanm yo byen abiye e yo an tanbou la, men, si_w byen gade ou pe wè kè se pa fanm yo ye, men zonbi, piskè yo gen oun pie a moun èvè oun pie a chouval.

lè oun nonm a-y dèyè yo, yo ka pati èvè nonm la, e apwe sa yo ka fou-y oun kout pie nan grenn li e nonm lan ka mò apwe sa.

MWEN pa sav si se oun lejand li ye men chantè yo byen make sa ban nou.

Oun dòt chantè ap di : kè moun ki ka ba moun kout kouto, pè kout
kouto, moun ki ka tchouye moun pè yo tchouye yo..........

Sa nou pe di ankò se kè nèg enme gwo ka e sa fèm plezi dè wè de nèg kontan, nèg poze ki ka montre bon kè yo. nèg ki ka pwan plezi nan mizik gwo ka la.

Se yenki nan tanbou kè nou pe wè nèg kontan e byen konsa.

Pou-m bout, mwen ke di kè nèg yo gen toupe menm ,lè-w ka wè mènas ki nan kilti nou, ki vle di, kè epi zafè ewopeyanizasyoun yo, nou pe pèdi kilti nou kon anyen, piskè lè blan ke pli nonbre ki nou nan peyi nou, e si nèg contiye asimile yo kon sa nan dòt tradisyoun, se youn vrè danje ki ka gete nou.

Men magre tou sa yo fè kilti afriken nou, N ap kontiye viv e goume.

Widy

Post Reply