Ansy Derose janvier 1998 - janvier 2008

Post Reply
Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Ansy Derose janvier 1998 - janvier 2008

Post by Serge » Thu Jan 17, 2008 5:22 pm

Janvier 1998 - Janvier 2008. Sa fè 10 lane depi Ansy Derose pase lòt bò dlo. Li make pasay li nan mizik ayisyen an yon jan nou pap janm ka bliye.

Youn nan bagay ki te fè Ansy Derose yon mizisyen remakab, se ke li te gen yon estil byen patikilye, ki te fè yo pat ka konfon li ak pèson. Non sèlman li te gen yon vwa tankou pèson lòt moun, men tou, pawòl mizik li yo te toujou gen anpil sans, ke lap pale de lanmou, de emosyon, ousman de pwoblèm peyi a.

Nou menm ki te kon vin nan demonstrasyon nan Washington D.C., epòk yo te kole etikèt SIDA sou do pèp ayisyen an, Ansy te konpoze yon mizik pwotestasyon ki te vin estimile tout moun goumen kont pakèt diskriminasyon sa. Pat gen yon manifestasyon ayisyen ki te fèt lè sa pou se pa chante sa ki te menen manifestasyon an. Nou paka janm bliye bagay sa.

Lè pèp ayisyen an voye Jean-Claude Duvalier ale, yon nan pi bèl mizik ki te parèt, rele "Nou vle". Na sonje bèl videyo sa ki te fèt ak yon koregrafi mizik la pandan Ansy ap chante. Jis koulye a, pawòl mizik sa gen yon kapasite pou galvanize moun, se yon bagay fòmidab, paske sa Ansy tap di a, te vle pou peyi, se sa nap chache jis koulye a: se inite, se tèt ansanm, se sipann kandida, se travay pou mete peyi a sou pye, elatriye. Mwen sèten videyo sa disponib e moun ki vle kapab jwen li.

Men, se lè map gade videyo sa, lè map tande pawòl mizik la, map reyalize kouman anpil nan pèsonalite nou yo, kit se entelektyèl, kit se politisyen, kit se mizisyen, gen yon pakèt ladan yo ki pa gen konviksyon, ki pa onèt, ki prezante yon fasad yon bò, epi ki gen yon lòt fasad yon lòt bò. Tankou "Dr Jekill and Mr. Hyde". Ansy Derose se youn nan ka sa.

Lè map tande jan Ansy Derose ap atikile pwoblèm peyi a nan mizik li yo, epi map sonje yon entèvyou li tap bay Dan Rather (CBS) nan Petion-Ville, ansanm ak yon pakè ti reyaksyonè boujwa yo, mwen pat janm sezi konsa lè map tande Ansy Derose kap pale pawòl ki pi reyaksyonè ki janm genyen. Lè sa, li tap sipòte lame, li te dakò ak opinyon reyaksyonè yo elatriye. Se te yon pakèt desepsyon pou mwen. Pita, mwen vin apran kouman li te kon maltrete madanm li (premye madanm li se te yon Almand). Mwen pa konen kouman relasyon li te ye ak Yole, ki te mandanm li lè li mouri. Men dapre sa mwen konen, konpòtman pèsonèl li, se te lopoze sa li te kon chante yo. Se nan sans sa map di kouman anpil nan gwo tèt nou yo di yon bagay, epi yo aji yon lòt jan.

Kididonk, lè nap gade Ansy Derose, mizisyen an, pawolye a, konpozitè a, aranjè a, misye rete yon "icône" mizik ayisyen an. Men lè wale pi lwen, pòtre a pa bèl ditou. Se byen malere, kwak se pa premye pèsonalite ayisyen nou rankontre konsa, paske si nou gade istwa nèg lakay, nou jwen twòp moun sa yo. Men, nan anivèsè disparisyon Ansy Derose, an nou chwazi pou nou sonje mizisyen an, atis la, ki kite kont bèl mizik pou nou, mizisyen ki te konpoze "Nou vle", ki ekri mizik pou defan nou kont chay SIDA.

An nou prefere sonje sa ki te bèl la, paske se toujou yon gwo plezi pou tande mizik Ansy Derose nan radyo, li menm ak Yole Derose kap chante bèl ti balad sa yo.

Serge

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Thu Jan 17, 2008 10:09 pm

Mèsi pou rapèl sa a Serge.

Alapapòt m ap admèt mwen se yon gwo fanatik mizik Ansy Derose. Menmsi mwen te abitye tande misye k ap chante depi m te ti katkat ap grandi nan Kafoufèy, se sitou lè mwen vin aprann tranble anba fredi Kanada, mwen te vin plis apresye mizik Ansy Derose. Sitou ansyen konpozisyon misye ke yon gran frè mwen te genyen sou plak: "malsite", "roses noires", ak yon latriye lòt mwen sonje san mwen pa konnen tit yo, se chante mwen te aprann fredone nan otobis, nan chimen lè m sot fè makèt, anba fredi livè.

Tankou ou, sa te fè mwen anpil lapenn lè mwen te vin aprann ki jan konpòtman Ansy Derose te an kontradiksyon ak pawòl li t ap chante yo. Espesyalman, lè mwen vin aprann ke misye te konn maltrete madanm li, larèn chantrèl Yole Derose.

Semenn ki sot pase yo, pandan mwen te NY, mwen te pase kay Marc Records, mwen achte yon CD Ansy Derose ke m ap siwote detanzantan. Malerezman tit chante ki make sou pochèt CD a, se pa yomenm ki anrejistre sou li vrèman. Men, erezman, mwen renmen mizik ki sou CD a.

Mwen te eseye kontakte Marc Records pou yo korije erè a, men nimewo telefòn nan pa mache. M ap tyeke yo pi devan.

Annatandan, mèsi dèske ou pa kite anivèsè 10 zan sa a pase inapèsi.

Jaf

Post Reply