Le culte des ghédés

Post Reply
Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Tue May 04, 2004 6:02 pm

Yaw,

Enfliyans Lejip sou rès Lafrik lan, pa gen dout nan sa.
Ivan Van Sertima (Journal of Classical African Civilizations) detèmine ke 3/4 lang ke Senegalè yo pale an, lang Wolòf lan, se menm lang ke ansyen ejipsyen yo te pale.
Se menm lang sa a, ke Kòpt yo (legliz kretyen ejipsyen yo) kontinye ize nan rit yo.
Kòm ou te remake an pasan, anpil lòt pep selebre mò yo tankou pèp afriken yo.
Pèp tankou Meksiken yo. El Dia de Los Muertes, le premye Novanm selebre preske menm jan ak Ghede yo.
Se yon festival Aztèk.
Ann rete la, mwen pa vle twò long

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Wed May 05, 2004 5:05 pm

Yaw,
Mwen pa p jeneralize twòp non.
Plis ke mwatye vokabilé lang Afrik lès yo, Swahili ak Kiswahili se nan lang Arab lan yo sòti.
Eske lang arab lan gen rasin li nan lang Ejipsyen an?
Mwen pa konnen, mwen ta renmen konnen!

Zafè nanm lan, pou mwen li pa ekziste.
Nou se aboutisman 14 milya lanne evolisyon.
Eske makak gen nanm?
Apre tout 99.9 % ADN nou se menm ak ADN yon makak.

Widy_

Post by Widy_ » Wed May 12, 2004 6:30 am

Mwen ke eseye pòte grenn sèl an mwen nan diskisyoun la, padavwa kè se oun peyi kè mwen konnen byen.

Mwen ke seye tou reponn Jonas boug an mwen: fòk nou sav kè lang swali se oun lang kon tout lang e li pa gen poun enflians arab adan_y. Sa ki vwe se kè o debi se epi òtograph arab kè yo koumanse yekri swali, men lang tala se oun lang 100 % afriken li ye.

Epi tan, sa sè pe kè de mo arab tounbe adan_y men an poun jan, nou pe pa di kè se oun lang dorijin arab li ye.

Oun dòt prèv tou se kè fò nou sav kè an ewòp se sèl lang afriken ki konsidere kon entènasyonal sa ki fè kè yo ka etidye li adan tout gran linivèsite alòs kè se zòt lang lan, yo paka etidye yo.

Dezièm biten.

Lè moun ka pale ès kè ansyen ejipsyen se nèg yo te ye, nou ka di yo wi.

Mwen pa nèg ki fè gran rèchèch nan zafè tala men kon mwen konnen peyi la mwen ke menm di zòt kè se menm pèp ki nou yo ye. KI JAN SA?

Sezedam lè zòt kay nan lejip e zòt
ka mache nan lari la e se biten ki rive mwen: ou ka wè oun moun e ou sèten kè ou konnen moun lan; ou ka di gade oun bon boug an mwen, e ou kay pou pale èvè moun la, men moun lan pa konnen ou ni an blan ni an nwè.

Se de biten ki rive mwen london tou, ou ka wè oun nèg an lari la e ou ka di kè ou sèten kè ou konnen li, e se oun bon boug a ou, men lè ou kay kote-y se yenki angle boug la ka pale e i pa konnen ou ni an blan e ni an nwè.

Tou sa se mwen di zòt kè se menm pèp ki nou se moun tala, menm si ou gen blan arab piskè lejip ap anvayi pa arab e se yo ki ka menne peyi la jòdijou.

Dayè yenki pale èvè oun arab e se biten ki rive mwen oun fwa, mezanmi arab la fè mwen konprann kè ejipsyen aktyèl se pa arab yo ye e yo menm a yo ka rele yo NILÒT. POU rele moun dè koulè.

Nou peke pale dè pwoblèm rasis kè nèg ka kontre nan peyi arab padavwa kè yo se nèg, men fòk nou sav kè sa ka egziste kon toupatou nan monn lan.

Dayè ès kè zòt konèt oun ras moun si la tè ki renme nèg?


Pou
-m fin mwen ke fè oun rapò èvè nou: gen oun mo kè nou tout ka itilize nan karaib lan e ki se oun mo swaili se : TOTO e menm blan yo vin rekipere mo tala apwe sa e yo di kè toto se oun ti gason malelive.

Men an swaili TOTO vle di ti moun alòs kè an arab yo paka di toto MEN WALAD Pou ti moun.

Pou-m bout mwen ke di kon zòt kè gen konèksyoun ant kilti nou e ansyen ejipsyen yo: MEZANMI, oun fwa nan sid lejip e mwen peke janm blye sa, mwen ka santi oun lodè oun lodè lodè sòsye e lodè tala fèm sonje lè mwen te ti moun, e te gen de vye madanm ki teka fè lafime, yo teka di nou kè sa se sòsye e an lejip mwen santi menm lodè la e se la kè mwen vini konprann kè tout kilti nou e menm sòsye la ap sòti lejip.

KI JAN NOU PE èsplike kè pa gen echanj nan karaib lan a lejip men ki jan fè kè se menm lòdè sòsye la kè ou ka ritwouve.

Sa se oun bagay ki fè-m reflechi oun lo men se prèmye fwa kè mwen ka pale di sa se èvè zòt.

Tou sa pou di kè nou se menm pèp ki desandan faraoun yo.

Kon zòt s
av pawòl ka menne pawòl, mwen ke fini èvè oun biten kè oun nèg fè-m wè oun jou: pannan kè nap goume pou sav ès ansyen ejipsyen yo se nèg yo ye, fò nou sav kè pèp jouif lan sav byen kè se nèg , e yo sav tou kè se nèg ki te foure yo èsklav nan lejip e se pou sa kè se moun tala peke janm moli ba oun nèg e yo peke janm libere nou, piskè yo, yo konnen byen listwa yo.

Widy_

Post by Widy_ » Wed May 12, 2004 9:39 am

Pou nou rete stil nan kontès karaib yo mwen ke fè oun dòt rimak epi kilti bò nou.

Tout moun tann pale dè mizik gwa ka gras a editè fowòm lan.

Men ès kè zòt sav tou kè gwO ka se oun mo ki ap sòti nan lejip.

Moun ki fè rèchèch ke pe di zòt kè KA ou KHA se oun mo ejipsyen ki vle di (sa ou ye nan lèspri, ou alòs pèsonalite spirityèl a oun moun)

Malerèzman koun nou se oun piti peyi kolonize pon nèg pa janm fè rèchèch si sa e si jòdi jou ou mande oun gwadloupeyen ki biten gwo ka vle di li peke fouti reponn ou.

Post Reply