the Dead Sea Scrolls

Post Reply
Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Aug 18, 2006 1:32 pm

Their discovery has revealed a lot of things about the life and culture of ancients communities of the region. Parts of biblical books were also found in the scrolls: http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scr ... intro.html

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Sun Aug 20, 2006 10:29 am

[quote]...Dokiman Lamèmòt yo ede konprann sous chirepit ki te genyen ant Paul epi fanmi Jezi ki parèt an soudin nan bib la, men ki manke klè ase pou ta ede moun konprann ki gwosè diferans ki genyen ant tradisyon Jezi t ap suiv nan vivan li, epi ki tradisyon Paul vin etabli nan mitan Juif ki ta pral fòme relijyon Krisyanis lan, plizyè deseni apre lanmò Jezi...[/quote]
Gen yon ti glisad la a. Lè Pòl vin antre nan bann nan, relijyon Jezi te bati a te gen tan byen chita deja nan mitan jwif yo. Pyè, Jak, and Jan (plis lòt rès premye disip yo) te an chaj legliz ki te Jerizalèm nan ak lòt legliz ki te komanse parèt nan zòn ejip, peyi latiki, peyi lagrès, lespay, lavil wòm, elatriye...

Lè m pale de legliz, m pa pale de kay paske premye gwoup moun yo ki te dakò ak mesaj Jezikri a (anvan Pòl te vin antre nan bann nan) te konn reyini youn lakay lòt paske yo te konprann byen klè ke se yo menm ki sèvi kòm tamp oubyen legliz pou bondye.

gelin

Post Reply