MIZIKALITE A WEEK END PASCAL

Post Reply
Widy_

MIZIKALITE A WEEK END PASCAL

Post by Widy_ » Mon Apr 17, 2006 5:03 pm

Mezanmi,

Week End Pascal ki sòt pase la, pèmèt mwen dè fè oun gran reflèksyoun ba zòt si leta a Mizik peryòd lanne tala nan pwen dè vi kilti kretyen yo, men tou, dè sa ki bò nou, èvè tout tradisyoun afiken li.

Sim ka pale zòt dè tousa, se paskè, kon mwen te di la, mwen jwet Mizik adan oun Legliz Katolik Romen pou jou Ventrèdi sen et lè Dimanch Pascal, mwen jwet adan oun gran Legliz evangelik Alman, la Dutsch Evangelish Christus Kirche, ki se oun legliz Literyen ki gen oun wo nivo Mizikal.

Legliz Katolik yo

Nan legliz Katolik yo, mwen entèprete ba yo, "St John Passion" Von J.S. BACH, Piskè moun ki konn ti bwen Legliz sav kè se jou tala kè yo ka venere St John Passion.

Dayè se pa pou ayen kè yo voye oun post "he died", ki fè editè la leve egri.

Nan Legliz tale sete prèskè nèg ki te ladan-l padavwa kè jòdijou nan plen legliz katilik an ewòp se nèg ki la.

Nou fè oun bèl je dè sèn pou lintèpretasyoun a "La passion", piskè te gen oun boug ròl li sete Pilatus, youn dòt sete rèprezantan dè jouif, e youn dòt te Jezikri.

Travay mwen sete nan chak fen dè vèsyoun, dè jwet oun Koral nan liv la ba yo epi an enterlude (Recitatif).

Sa byen pase tou bon vre e mwen jous jwet èvè oun lesè ki ka jwet ORGUEL nan Pawas yo.

Rèfèksyoun mwen ka fè mwen, se kè kounyela, legliz paka touve moun ki konn ou ki ka metrize se repètwa tala, e yo oblije konte ak moun ki pe ba yo oun favè.

Dayè se pa pou anyen labe la di-m konsa, dè pran Legliz la ban mwen, e mwen pe vin repete adan-l jou mwen le, kon sa ka ranje-m.

Dè tout fason, si nou byen gade, nap wè kè an 2006, tout gran repètwa yo, se pa legliz ki ni yo, men byen Konservatorium, ou lekòl Mizik.

Pwoblèm la ki ni la, se kè pa gen fòseman plen blan ki konn ou ki etidye ou spesyalize yo si repètwa tala.

Padavwa kilti mizikal tala toujou rete elitis, ki fè kè sa ou ka touve ki konn repètwa tala, yo adan gran pòs nan gran katedral, e se Leta ki ka peye yo kon fonksyonè.

Tousa ka fè kè kounyela prèskè 90 % a legliz yo pa gen mizisyen ki pe èsplike pe denterè a moun pou legliz.

Alòs kè gen moun ki konn mizik nan legliz yo, nou pe mande nou, poukibiten yo paka favorize etid mizikal pou jenn nèg alòs kè se nègès la ka fè wòl bòn nan legliz ou aka Labe.

Se konsa kè-m wè Lesè la ka pran oun ti nègrès, ka fè-y travay chan dimanch la, men yo paka ba yo pon fòmasyoun mizikal kè nou pe touve domaj kanmenm, alòs si yo le yo pe fè-y.


Legliz Protestan Alman yo

Mezanmi, si mwen di zòt sa, zò peke kwè-m. Legliz a se moun la te rampli yenki èvè Alman e, ou te pe konte si oun sèl men konmen etranje ki te la.

Mwen jòs wè oun nègès, sete oun fanm mèg, ki te gen de bèl tete byen woun, li te ni oun gro lèv ki te farde en wouj, fanm la te la èvè oun dòt fanm blan ki te gen de ti moun.

Mizikalman pawlan, nap wè kè mizik nan legliz fèt pou depataje imen, piskè moun ki ni, gen tout bon jan dè bagay ba yo, alòs kè dòt pa gen anyen.

Legliz Literyen Alman, ki a lorijin a repètwa mizik Klasik kretyen, toujou sòvgade tradisyoun tala.

Mizisyen yo trè fò e se de moun ki swa profesyonèl ou sèmi profesyonèl.

Kontrèman a kult katolik la, yo ka rajoute òkès nan vwa yo.

Se konsa kè mwen jwenn oun violonis fanm alman, oun fanm Alman chantèz soprano, e oun almand Oganist legliz la.

Oun enfòmasyoun ba editè la, avan yo koumanse, pastè yo di kè " Dimanch sete jou rezirèksyoun".

Se fanm la entèprete oun mòso a HANDEL epi violon, vwa ak òg, e mwen menm an mwen mwen jwet èvè oganis yo èvè chantèz soprano la.

Mwen fè Ouvèti la èvè yo, men mi oun bèl okèstrasyoun, pannan mwen sòt fin fè pasaj an mwen, bidibim, chantèz la ja rantre, men adan oun fliidite inimajinab. Lò chantèz la fin pati ay, òg la ja rantre en "forte", mi li ja pati si oun solo, e biten a moun la pograme kon òdinatè.

Apre ouvèti la, panan periòd kominyoun yo, mwen entèprete èvè òganis la oun mòso kapital nan kil mizikal a yo, se sa yo rele, "la résurection".

Pou peyòd tala, mizik ki fèt pou sa se sa yo rele "Christ lag in todes banden" ki vle di Kè kris te alonje si ban a le mò.

Mwen sav kè sa ke fè editè la leve egri ankò.

Mwen jòs entèprete, oun koral enstrimental èvè oganis la se sa yo rele
"BVW 4 VERSUS 7"

Sa byen pase, e sa pèmèt mwen dè konprann, kè legliz ap fonksyone kon lè sivil, sètadi ou gen tout oun gam dè klas dè moun, kon sa ki ni e sa ki pa ni. Es kè li ka pòte vrèman oun repons, ou èskè i la pou defann enterè a se moun la ki ka fè-y viv la.

Tradisyoun pa bò nou la

Mezanmi, mwen pate menm fin jwet mizik moun la, fò-m te pòte mannèv pou te ale adan oun bwè e manje kè yo te envite mwen.

Se moun la sa, se moun si nò gwadloup e kote tala, yo gade plen tradisyoun afriken, kontrèman a moun la vil.

Dèpi-m rive prèmye biten mwen fè, se dè pran oun bèl kout wonm èvè sitron e miyèl.

Se pala penn di zòt kè te gen tanbou la, e se boug an la konn jwet tanbou.

Mwen aprann oun lo dè yo, padavwa kè se 1st fwa kè-m teka wè yo, e te jous ni pami yo oun zendyen karayib guiyan ki teka pale kreyòl gwadloup rèd.

Pa bò nou, jou pak, se jou kè nou ka manje krab an nou, e se moun la te fè bon manje, te gen kalalou, mechoui mouton, vyann kabrit, wonm wisky, di ven, byè.....

Nou byen bwè, nou byen manje, e tanbou woukle tou bònman. Kon mwen se boug ki ase bon an tanbou solo la, ki fè kè-m toujou ka pase o bò se boug la, piskè mwen ka ba yo kout tanbou la a gou a kè a yo.

Nan pawòl yo, alòs kè se tanbou chanpèt, yo pa janm chante pon biten malelive.

Alòs kè-m teka konye èvè yo mwen jous ni tan kapte de ti mo, nan chante yo ki te bèl tou bònman.

Se kon sa yo chante " Mwen plante madè, madè la pa janm pouse, mwen plante zikak, zikak la pa janm pòte, mwen plante dachin, dachin la pa janm pouse".

Mizik a yo te a gou an mwen menm, e nou deside fè oun travay pli apwodondi.

Mwen ka pwofite voye oun bèl fòs ba se fanm a tanbou la, piskè byen souvan, yo gen move repitasyoun, men fanm a tanbou, pa piès pli move ki se zòt fanm la, se de vayan jouwa a fanm yo ye.

Mwen menm an mwen, mwen ka touve yo pli bèl an tanbou la, yo gen bèl kò, yo sav rime e yo renme tanbou la tou bònman.

Oun dòt parantèz ankò, te gen oun ti moun ki pa menm gen 3 zan, li teka vin konye si tanbou la, li te kontan, li teka ri.

On madanm ki te la, kèk zanmi a manman-y ba ti moun la oun ti tap si men, piskè li te fè oun betiz, mezanmi, madanm la di nou, kè ti moun la gade-y e li di madanm la "Koukoun a-w" e li wou fè madanm-la wè èvè lanmen-y.

Nous pase oun bon ti moman kanmenm, ki pèmèt nou dè rankontre de moun solid kominote nou, de moun ki ka goume, pou fè viv de tradisyoun kominotè kè nou te ni, alòs kè gran majorite a pèp an nou, ja pèdi tout se tradisyoun tala.

Post Reply