Vodou e triloji diven

Post Reply
Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Nov 06, 2005 7:52 am

Marcien,

Mwen pa p long.
W ap fè yon ti ekspoze sou Vodou; di m souple kisa Bèlzebit, Satan elatriye, vinn fè nan ti koze sa a.
Bèlzebit, Satan elatriye se patikilarite relijyon Mwayen Oryan yo, tankou Krisyanis ak Islam.

Se pa vre?

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Nov 06, 2005 11:03 am

Sa yo rele "Siècle des Lumières", se pa inisye ki te koze l.

Tou senpman konesans ki te fè syèk limyè yo posib pa t nan men Ewopeyen yo, nan epòk Ewopeyen yo rele Mwayen Aj lan.

Se te nan men Arab yo, ou pi pito mizilman yo, paske te gen afriken nan sid Sahara yo ki te gen konesans sa yo anba ponyèt yo tou.

Se ak kolonizasyon Sid Lewòp lan pa Mizilman yo, ke literati Grèk ak Women yo te reyintwodwi an Ewòp.

An menm tan tou konesans syantifik peyi ki te pi avanse nan mond lan nan epok sa a, "La Chine" te entwodwi an ewòp pa antèmedyé menm mizilman sa yo:teknik navigasyon ak bousòl.

Se sa ki te pèmèt sa yo ''Renaissance " Ewopeyen an te posib.

Pou rès lan: de Zebadon, de 7 inivè, mwen bwè pwa.

Mwen tou rete la tou.

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Nov 06, 2005 3:36 pm

Adye!

Marcien,
Mwen pa p pale de moun ki te bati piramid yo.
Byen ke yo menm menm te di kote yo te sòti.
Nan youn nan piramid yo, an yewoglif, yo di ke yo te sòti de "Mountains of the Moon", ki se mòn Kilimanjaro (Kenya).
Men sa se yon lòt koze.

Moun nan Sid Sahara ke m te mansyone yo, se petèt zansèt ou;moun Afrik Lwès; moun pami ladan yo, yo te rele ALMOHAVID.

Mizilman nan Nò Sahara yo te rele ALMOHAD, sa ki te nan sid Sahara yo te rele ALMOHAVID.

Si ou di m ke moun ki te sòti nan zòn Senegal, nan Basen Niger yo pa nwa...Kilès ki nwa?

E pi n ap pale de moun ki te kolonize Lespay ak Pòtigal ant anviwon lanne 700 ak lanne 1500.

Epi Marcien, depi m ap li w sou fowòm lan w ap plede di ke moun ki te bati piramid yo pa t nwa.

Poukisa w ap kontinye di sa?

Ou konn ki lang ki pi sanble ak lang ansyen ejipsyen yo te pale, se lang ke Senegalè yo pale jounnen jodi an.

Se lang yo
rele WOLOF lan.

Pwofesè IVAN VAN SERTIMA te demontre l nan yon liv ke m te li sa gen yon ventèn lanne de sa.

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Mon Nov 07, 2005 8:53 pm

Sa a se pou Marcien,

Silvouplè, ale sou sit sa a.
Se pa nenpòt ki sit non?
Se sit SMITHSONIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, nan Washington.
Lè sit lan parèt, klike "AFRICANS IN SPAIN"
Gade mesye ki ap jwe "echèk" yo, anpitou gade a goch penti an, koulè moun ki ap sèvi yo.
Kòm ameriken yo di l:
HAVE FUN.

http://www.mnh.si.edu/africanvoices

Pa bliye, klike "History", anvan

Post Reply